Veus d'empresa

Veus d'empresa

Sorea i Creu Roja col·laboren per identificar les famílies vulnerables i garantir-les el subministrament

Barcelona | 09-05-2019 05:08

Sorea i Creu Roja col·laboren per identificar les famílies vulnerables i garantir-les el subministrament. Sorea

Sorea i Creu Roja col·laboren per identificar les famílies vulnerables i garantir-les el subministrament. Sorea

SOREA, empresa gestora del cicle integral de l’aigua, i les empreses filials i participades han signat avui un conveni de col·laboració amb la Creu Roja a Catalunya amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. L’organització humanitària identificarà aquestes persones i llars amb dificultats per pagar el rebut de l’aigua i que siguin titulars d’un contracte amb SOREA. Amb aquesta informació, la companyia d’aigua els atorgarà una protecció especial perquè tinguin garantit el subministrament. La vulnerabilitat la detectarà la Creu Roja en l’àmbit de les activitats que li són pròpies i segons els criteris i procediments interns. L’entitat humanitària assessorarà a aquestes persones per a que sol·licitin a SOREA aquesta protecció especial.

Tant SOREA com la Creu Roja ja fa temps que duen a terme accions per ajudar les famílies vulnerables, però a partir d’ara i mitjançant aquest acord sumaran esforços per treballar conjuntament. Si el subministrament es troba suspès per manca de pagament, aleshores es restablirà el servei. I si existeix un deute pendent, SOREA oferirà ajornaments i ajuts.

La Creu Roja ha constatat que una gran quantitat de llars manifesten dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge, fenomen conegut com a pobresa energètica, i que aquestes xifres no paren de créixer. Actualment la pobresa energètica afecta el 10% de la població, xifra que s’ha duplicat des de 2008, segons alerten l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social.

El conveni s’estén a totes les filials i a les societats participades per SOREA

El conveni, que s’ha firmat aquest matí a la seu de la Creu Roja a Catalunya, l’han signat Emili Giralt, director general de SOREA, i Josep Quitet, president de la Creu Roja a Catalunya. La col·laboració s’aplica a totes les societats participades per SOREA i també a totes les seves filials. Així, dels ajuts que se’n desprenen també se’n beneficiarà la població a la qual donen servei les següents companyies d’aigua: Comaigua (empresa mixta participada pel Consell Comarcal del Baix Camp), Aigües de Cervera i la Segarra (empresa mixta participada per la Paeria de Cervera), Gestaigua (empresa mixta participada per l’Ajuntament de Calella), Aigües de Sant Vicenç dels Horts, Aigües de Sant Pere de Ribes, Aigües Colomenques (empresa mixta participada per l’ajuntament de Santa Coloma de Farners), Aigües de Palamós (empresa mixta participada per l’ajuntament de Palamós), Aigua de Rigat (empresa participada per l’Ajuntament d’Igualada) i Anaigua.

La col·laboració entre SOREA i la Creu Roja ja es va iniciar aquest passat mes de febrer amb el llançament per part de la companyia de la campanya de la factura digital que duu el lema “Els boscos vius. I la correspondència digital”. Aquesta col·laboració també s’ha ampliat a la resta de societats filials i participades. L’objectiu de la campanya és animar els clients a donar-se d’alta al servei de factura electrònica amb un doble focus: la sostenibilitat mediambiental i la social. D’una banda, la companyia promou reduir el consum de paper i disminuir la generació de residus i de l’altra, SOREA i la resta de societats adherides a la campanya destinaran l’estalvi que suposa deixar d’enviar aquesta correspondència a una causa social: el Programa de Pobresa Energètica de la Creu Roja. Per cada nova alta, les companyies donaran 1 euro a aquesta causa i l’objectiu conjunt de la campanya s’ha fixat en 25.000 noves altes.

SOREA ja va crear l’any 2012 Fons de Solidaritat, capdavanters en el sector, per cobrir les factures de l’aigua impagades de les famílies en situació de precarietat amb l’objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la qual es troben. La companyia va destinar 325.500 euros l’any 2018 a fons socials a 157 municipis de Catalunya, de forma que més de 1.500 llars en situació de vulnerabilitat econòmica van pagar zero euros pel seu servei d’aigua.

El Programa de Pobresa Energètica de la Creu Roja

L’indicador de pobresa energètica de L’Observatori de la Creu Roja ha augmentat gairebé 40 punts en 7 anys, passant del 42% el 2011 al 79,3% el 2018. De fet, la Creu Roja a Catalunya ha atès el 2018 més de 760 persones afectades per la pobresa energètica i hi ha destinat més de 150.000 euros per donar-hi una atenció integral més enllà del pagament de factures. D’aquesta manera, a partir d’auditories mediambientals fetes als domicilis dels participants de diferents projectes d’Intervenció Social de la Creu Roja, s’han dut a terme activitats de dignificació de les condicions de vida, com ara arranjaments de les llars, o accions preventives a través de tallers de sensibilització i conscienciació per l’estalvi en els consums, entrega de materials d’estalvi energètic per instal·lar a les llars i substitució i compra d’electrodomèstics A+ . També s’han fet assessoraments individuals i acompanyaments de persones en risc d’exclusió social en els tràmits per la sol·licitud del bo social o bonificacions d’aigua, per exemple, a banda de la revisió de contractes i millora de les condicions.Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres