Veus d'empresa

Renda 2019

Comença una campanya atípica de la renda marcada pel coronavirus i amb novetats fiscals

Vilanova i la Geltrú | 19-04-2020 11:24

El dimecres 1 d'abril va començar la campanya de renda 2019 a l’AEAT quan encara els despatxos professionals  no podíem absorbir la feina dels nostres clients fent memòries pels ERTOS i sol·licituds de prèstecs ICO arran de la pandèmia de la COVID19. Malgrat l'excepcional estat d'alarma a causa del coronavirus, els contribuents, naturalment, hem de rendir comptes amb el fisc. Ara ja és possible consultar les dades fiscals i obtenir el número de referència. Aquest exercici 2019 hi ha alguns canvis a tenir en compte, com la nova manera de declarar els béns immobles o el canvi de tributació dels premis o l’exacció de rendes vitalícies.

Per primera vegada al nostre despatx en més de 25 anys, i pel motiu pandèmia de la COVID19, no podrem fer l’entrevista personalment per motius de seguretat (clients/es i treballadors/es)  i la documentació s’hauria d’enviar per correu electrònic o a través de l’aplicatiu CamScanner (APP per android i IOS). L’entrevista es farà per videoconferència, i farem servir: Skype, Hangouts, Jitsi Meet o WhatsApp.

Ja és pot accedir a les dades fiscals?

Sí. Des l’1 d’abril passat és possible subscriure's a l'App de l’AEAT i accedir a les dades fiscals també a través del sistema REN0, el certificat digital o la Cl@ve PIN. A més, el número de referència està disponible des de passat 6 de març.

Com s'obté el número de referència?

Com en anteriors exercicis es pot sol·licitar per internet en la web de la AEAT o en el número de telèfon 91 535 73 26. Els contribuents hauran de comunicar el seu NIF, la data de caducitat del DNI o el número de suport del seu Número d'Identitat d'Estranger (NIE). A més, hauran d'aportar l'import de la casella 505 de la declaració de l'IRPF corresponent a 2018.

En cas de no haver realitzat la declaració en 2018 és necessari aportar el Codi Internacional de Compte Bancari espanyol (IBAN) en el qual figuri el contribuent com a titular.

Quines són les principals novetats de la campanya?

Una de les novetats enguany és que se simplifica la identificació del domicili fiscal del contribuent (CUIDEU; s’haurà de justificar  al demanar la sol·licitud). Ara ja no apareixerà en la primera pàgina de l'esborrany, sinó que figurarà en un apartat separat de la resta de la declaració, en el qual es podrà actualitzar totes les dades.

També se simplifica l'emplenament dels rendiments de capital immobiliari i d'activitats econòmiques d'estimació directa. S'ha consolidat en un únic apartat tota la informació relacionada amb els immobles dels quals és titular el contribuent, ja sigui propietari o usufructuari, i una nova finestra de dades (annex D) addicionals d’altra documentació voluntària (diuen per evitar requeriments, JA VEUREM).

Per a facilitar la declaració de les rendes d'immobles que hagin estat llogats, l'esborrany desglossa els conceptes necessaris per a calcular el rendiment net de capital, com a despeses deduïbles o amortització.

Ha canviat alguna tributació?

Sí. Enguany hi ha un gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Estaran exempts per a l'exercici 2019 els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.

S'exigeix que els contractes d'assegurança de vida celebrats amb posterioritat a 1 d'abril de 2019 que instrumentin PIES i en els quals s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció, compleixin una sèrie de requisits.

Qui està obligat a presentar la declaració de l'IRPF 2019?

Els contribuents que hagin obtingut rendiments íntegres del treball per import superior a 22.000 euros procedents d'un mateix pagador. També aquells que hagin percebut més de 14.000 euros anuals de diversos pagadors (l'any passat eren 12.643 euros), si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera la xifra de 1.500 euros anuals, i altres llindars de rendiment mobiliaris o immobiliaris i variacions patrimonials que aconsellem revisin atentament.

Quin és el termini?

El termini de presentació de les declaracions s'estén des de l'1 d'abril al 30 de juny de 2020 (ja veurem què passa amb el coronavirus), tots dos inclusivament. En cas que el resultat sigui a ingressar (és a dir, que toc pagar a Hisenda) i es vulgui domiciliar en compte, la data límit és el 25 de juny. Els contribuents que vulguin fraccionar el pagament hauran de realitzar el segon abonament abans del 5 de novembre (també ja veurem).

Com i on puc presentar la declaració?

Per Internet: des de l'1 d'abril és possible presentar-la a través del programa Renda Web o des de l'aplicació App mòbil de l'AEAT o despatxos professionals.

Per telèfon: A partir del 7 de maig mitjançant el pla “Li cridem”(que encara no ho tenen previst per motiu de seguretat). Perquè l’AEAT et truqui per a presentar la teva declaració cal concertar cita prèvia a partir del 5 de maig per Internet o en els telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71.

Serà una campanya de renda atípica, som conscients tots, hi ha clients que fa més de 25 anys que ens veiem per la declaració,  però fer desaparèixer el paper i confiar en què les noves tecnologies puguin apropar-nos i poder gestionar aquesta situació EXCEPCIONAL sense cap problema és UN NOU REPTE QUE VOLEM ACONSEGIR.


Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!