Veus d'empresa

Medi Ambient

El projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar preveu 10 actuacions per preservar la connectivitat ecològica de l’entorn

Sitges | 08-06-2020 14:07

El projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar preveu 10 actuacions per preservar la connectivitat ecològica de l’entorn. Autòdrom Terramar

El projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar preveu 10 actuacions per preservar la connectivitat ecològica de l’entorn. Autòdrom Terramar

La Riera de Ribes, els boscos i els espais oberts que envolten l’Autòdrom Terramar fan que aquest entorn pugui actuar com a connector ecològic en l’àmbit local. La documentació ambiental redactada pels ambientòlegs de l’estudi Traça ambiental tracta àmpliament aquest aspecte i, de fet, és un dels objectius específicament descrits en el projecte de recuperació de l’Autòdrom el de “preservar i potenciar els espais d’interès connector de l’àmbit, tot millorant la connectivitat ecològica associada corresponent a la riera de Ribes i fomentant els valors naturals que han motivat la seva inclusió en espais protegits”.

Quina és la situació actual? Connectivitat baixa

Actualment, la C-32 és la gran barrera entre el Parc del Garraf i l’Espai d’Interès Natural dels Colls i Miralpeix, que fa que el territori es vagi fragmentant, limitant la seva funcionalitat com a connector ecològic. En general la connectivitat és baixa tant a l’àrea de Sant Pere de Ribes com Sitges i Vilanova i la Geltrú, principalment per la trama urbana d’aquestes poblacions i la presència de carreteres. Així ho indica l’índex de connectivitat terrestre elaborat en l’àmbit de Catalunya pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través del Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural). 


Imatge: Índex de connectivitat ecològica. Entorn immediat Autòdrom
Font: Índex de connectivitat ecològica. Hipermapa

Quines mesures s’han inclòs al projecte per a mantenir la funcionalitat connectora de l’espai?

Tot i que a la zona de l’Autòdrom aquesta connectivitat també és baixa, especialment a la zona de Miravilles, que és on s’ubicarà una petita part del sostre hoteler (3.000 m2 del total), els estudis ambientals associats al projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar realitzats pels ambientòlegs de Traça ambiental i el mateix pla urbanístic proposen una sèrie de mesures per minimitzar la possible pèrdua de la funció connectora del conjunt de l’àmbit, que impliquen reforçar la connectivitat en el sector oest, tant als boscos com a la Riera. Aquests no sols es mantindran com actualment sinó que, amb les mesures proposades, es podria arribar a millorar la funció connectora conjuntament d’aquests espais.

Aquests són 10 dels punts clau del projecte en aquest sentit:

1. Pel que fa a les vinyes afectades en el sector que canviarà d’usos, s’incorporaran i mantindran franges arbrades, fet que permetrà recrear un ambient favorable al pas de la fauna. A més, la superfície agrícola que es perd en aquesta zona es compensa amb la plantació d’un 50% més de terreny agrícola en una localització propera i amb una hectàrea d’hort ecològic en la zona nord de l’Autòdrom.

2. Les terrasses i els murs de pedra que hi ha actualment no només es mantenen sinó que es restauren i tot el voral de les terrasses es vegetarà.

3. Es plantarà vegetació autòctona per a millorar la connectivitat, tant a la Riera com a altres sectors. Per exemple, es pretén crear un hàbitat de transició entre el bosc de ribera i la superfície forestal de pineda per afavorir la connectivitat entre aquests dos hàbitats.

4. Al Bosc de Can Baró s’augmenta la seva superfície a partir de reforestacions.

5. Es millora la funció connectora de la Riera de Ribes en el marc del pla de restauració aprovat i del qual podeu llegir més aquí.6. Es proposa millorar el recorregut del torrent del Clot dels Frares, augmentant-ne l'amplada i alliberant-la de les edificacions que actualment l’escanyen, així com la vegetació invasora i al·lòctona.

7. Es connectaran els sistemes naturals de dins l’Autòdrom amb els circumdants del territori, millorant ambientalment el sector i integrant la instal·lació al lloc.

8. Es tractaran els passos per a la petita o micro fauna, tant a la carretera C-246a, un dels principals elements que fracciona la connectivitat ecològica en aquest punt crític, com a la riera de Ribes, on es tindrà en compte la incorporació de sistemes de permeabilització de la petita fauna com els amfibis i/o rèptils associats a espais humits.

9. Les tanques que sigui necessari utilitzar seran permeables a la fauna i l’espai no veurà reduït la seva funció connectora a causa dels tancaments.

10. Es millorarà i convertirà en zona de vianants el pas en el passeig de vora a la riera de Ribes. Actualment aquest permet el pas de vehicles de motor privats i es preveu que únicament es permeti el pas a peu o bicicletes.

A més, el projecte, que s’ha desenvolupat seguint el criteri d’experts i organismes de l’àmbit mediambiental, garanteix que tota actuació que es realitzi en aquesta zona que en el cas de finalització definitiva de l’activitat podrà restablir els valors naturals i paisatgístics previs a aquesta.


Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!