Veus d'empresa

Nou projecte empresarial

Compromís amb el valor natural de l’Autòdrom

Sant Pere de Ribes | 29-06-2020 17:52

Els antics boxs del circuit, que daten de 1923, constitueixen un espai d’arqueologia industrial automobilística de notable importància. Autòdrom Terra

Els antics boxs del circuit, que daten de 1923, constitueixen un espai d’arqueologia industrial automobilística de notable importància. Autòdrom Terra

L’entorn natural que acull a l’Autòdrom Terramar és un dels seus principals valors i preservar-lo forma part dels nostres. Per això, volem compartir la nostra visió sobre la vessant mediambiental del projecte. Ens apassiona i ha tingut un pes decisiu en tota la feina feta fins ara per a la recuperació d’aquest espai icònic i tan estimat.

Amb l’objectiu de compartir aquest procés amb la màxima transparència, exposem a continuació les mesures previstes per a dur a terme aquest projecte alineats amb el nostre compromís amb l’entorn.

Treball conjunt

Totes aquestes mesures són fruit del treball realitzat durant més de 4 anys en col·laboració amb experts en ciències ambientals i organismes públics -entre altres, l’equip municipal de Sant Pere de Ribes, la Direcció General d’Urbanisme (DGU), l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAAA) o la Agència Catalana de l’Aigüa (ACA)-.

Són resultat també de l’escolta d’al·legacions -perquè el projecte ha estat en exposició pública durant 13 mesos- i d’introduir modificacions que han ajudat, segur, a millorar la proposta.

Després d’aquest treball, el projecte ha rebut el vistiplau de la Generalitat, del departament d’Agricultura, de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona i de més de 10 agències públiques especialitzades.

[En aquest enllaç es pot accedir a més informació medioambiental sobre el projecte]

Dues línies d’actuació

Les mesures previstes o ja implementades per a poder actuar d’acord amb el nostre compromís amb l’entorn natural en el qual ens situem van en dues direccions:

1.Preservar i millorar l’entorn

Vegetació

Plantació de més 700 arbres de 30 espècies diferents, totes autòctones, sense comptar flors, prats i arbustius.
[En aquest document poden consultar-se les diferents espècies]

Manteniment d’exemplars existents, en particular de les més de 40 oliveres que s’han estat cuidant des de l’inici del projecte el 2016 i que, gràcies a això, ara estan sanejades i podades. Aquelles que no puguin romandre en la mateixa ubicació seran trasplantades a altres llocs dins de l’àmbit de l’Autòdrom. 

Respecte a la resta de fruiters presents en aquest moment  (albercoquers, llimoners, ametllers, figueres…) han estat inventariats, podats i sanejats i es conservaran aquells que estan en plena salut. A més, atès que és terra fèrtil, es replantaran arbres fruiters, especialment albercoquers.

Restauració de la zona posterior de la corba sud (actualment camp abandonat) amb vegetació de ribera.
Inventari de margalló (palmera nana), pins i arbustius mediterranis afectats per l’actuació i replantació en la zona d’equipament (corba sud) o a l’entorn del bosc de can Baró, si és necessari.

Recuperació del bosc de ribera en el sector oest de l’Autòdrom, entre el circuit i la riera de Ribes (dins de l’àmbit de planejament).
En el bosc de Can Baró és on hi ha la major concentració de margalló. Es mantindran tots els individus d’aquesta espècie protegida en l’àmbit europeu. Aquells individus que es preveu que poden veure’s afectats es trasplantaran amb l’objectiu que la densitat de l’espècie en el sector del Autòdrom no es redueixi.

Neteja i sanejament del Torrent dels Frares. En particular, arrencar la canya americana, espècie invasiva i al·lòctona.

La superfície agrícola que es perd en aquesta zona es compensa amb la plantació d’un 50% més de terreny agrícola en una localització pròxima i amb una hectàrea d’hort ecològic a la zona nord de l’Autòdrom

Biodiversitat

Conduir un diagnòstic de la biodiversitat de la Riera de Ribes i contribuir a la seva millora. Aquest entorn protegit com a part de la xarxa Natura 2000, compta avui, malauradament, amb una biodiversitat força pobra, tal com han ratificat informes d’entitats especialistes en l’àrea mediambiental. És per això que, tot i que el projecte de recuperació de l’Autòdrom no afecta a la Riera de Ribes, s’ha acordat dur a terme un pla de millora sobre el que podeu llegir més aquí.

Destinar una hectàrea d’hort ecològic, la qual cosa contribuirà a la reintroducció d’insectes pol·linitzadors, ocells i petits animals.

Limitar l’ús de productes fitosanitaris.

Protecció de la biodiversitat amb la introducció de

Ruscos

Caixes nius

Refugis per a llangardaixos

Hotels d’insectes

Aplicar al projecte solucions basades en la natura

2. Sostenibilitat mediambiental

Eficiència energètica
Eco-concepció de les edificacions i baix consum energètic.
Ús de plaques fotovoltaiques per a autoconsum, materials adaptats i de ventilació natural.

Mobilitat
Recinte sense cotxes amb mobilitat suau (vehicles elèctrics, bicicletes). A excepció, òbviament, dels vehicles vinculats als esdeveniments de motor.
Els aparcaments de vehicles lleugers estaran fets de prats vegetals i els de vehicles pesants, de sauló i vegetalitzats, de manera que l’impacte visual sigui reduït i els sòls no estiguin impermeabilitzats.
Es realitzarà la reserva necessària i normativa per a l’aparcament de vehicles elèctrics.
Es potenciarà la mobilitat sostenible, facilitant l’arribada i aparcament de bicicletes.

Optimitzar els recursos
Reducció del consum d’aigua: reg pel sòl de les pistes de salt de cavall de sorra; recuperació de l’aigua de pluja amb bassa; aprofitament de l’aigua de la depuradora; espècies vegetals locals que consumeixen menys aigua.
Tractament i reaprofitament del fem generat pels cavalls com a compost.

 

Compartir una visió

Sempre hem agraït comptar amb la visió i també la passió de les persones i entitats que estimen la riquesa natural d’aquest espai i, de fet, això ens ha permès millorar el projecte. Compartim l’admiració per aquest espai i treballem amb la convicció i voluntat de preservar-lo, tal com es farà amb el patrimoni històric.
 


Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!