Veus d'empresa

RENDA 2020

Comença la campanya de la renda més complexa: aquestes són les claus de l'exercici

Vilanova i la Geltrú | 18-04-2021 21:21

Miquel À. Gargallo

Miquel À. Gargallo

S'acosta una nova campanya de renda que serà complexa per la situació de la COVID-19 (al mig d’una 4a. onada) i que, encara que no tenim moltes novetats, sí que ens deixa alguns punts que convé tenir en compte, ja que les rendes de 2020 s'han generat en plena pandèmia, la qual cosa, òbviament, afectarà a moltes declaracions.

No sabem els canals que s'utilitzaran per part de l’Administració (mitjans personals), però el nostre operador de software professional ja ens han avisat d'un increment important d’implementació de dades i revisions respecte el model 100 del 2019 de més d'un 100%. Així mateix, la complexitat vindrà derivada per les diferents rendes i/o subvencions rebudes per la pandèmia (cal recordar que hi ha subvencions,  bonificacions autonòmiques i locals que poden fer que tinguem l'obligació de declarar). També una altra qüestió important aquest any és com s'efectuarà  la campanya presencial a les diferents delegacions a causa de l'increment dels declarants respecte exercicis anteriors.

 

Termini per presentar la renda de 2020

Segons el calendari de l’AEAT, la campanya de la renda i patrimoni de 2020 arrencarà el 7 d'abril i finalitzarà el 30 de juny, recordant que el 25 de juny és la data límit per a presentar la declaració quan es realitzi mitjançant  domiciliació bancària.

 

Novetats de l'IRPF de 2020

Les principals novetats en la declaració de la renda de 2020 són les següents:

-Es realitzaran millores en la part del programa de cartera de valors, utilitzant l'increment de dades facilitades. Es continua amb la millora de les modificacions introduïdes en l'apartat corresponent a rendiments de capital immobiliari, amb desglossament de la partida de despeses i amb la incorporació procedent de la declaració de l'exercici anterior de cadascuna de les dades necessàries per al càlcul de les amortitzacions.

-Es facilitarà molta més informació que estigui en poder de l’AEAT als contribuents de l'IRPF (aquest any amb la casella 509 declaració 2019). Es donaran avisos en el document de dades fiscals de l'IRPF de totes aquelles fonts de renda tant internes com internacionals (veurem què passa amb les internacionals) de les quals l’AEAT tingui coneixement, amb la finalitat d'impulsar el compliment en l'autoliquidació.

-Implantació del BIG DATA en l'àmbit de l'IRPF. L’AEAT busca fomentar el comportament fiscal correcte i diligent, alertant als contribuents de possibles errors en la presentació i validant amb una revisió i validació més exhaustiva.

-Deduccions autonòmiques. Aneu en compte amb les modificacions autonòmiques, no estan incloses en el model web i recordar que la bonificació del tram autonòmic de Catalunya per la COVID està impugnat per l'estat en el Tribunal Constitucional.

-Es redueix el període dels saldos de dubtós cobrament en rendes immobiliàries de 6 mesos a 3 mesos de les quantitats impagades.

Obligació de declarar dels contribuents que van percebre prestacions derivades dels ERTO

Aquestes prestacions són sempre rendiments del treball subjectes a gravamen, és a dir, no estan exemptes de l'IRPF. Per tant, si un contribuent ha obtingut durant l'exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents, no tindrà l'obligació de realitzar la declaració de l'IRPF, només si es dóna alguna de les següents circumstàncies:

  • Si l'import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, i la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000 euros.
  • Si l'import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, però la suma total de rendiments del treball percebuts en l'exercici no supera els 14.000 euros.
  • Recordar imputar les quantitats correctes (facilitades per l'INSS), i en el cas de devolucions d'Ingressos indeguts (improcedents) al SEPE.

Per tant, s'espera un increment d'un 30% més de declaracions amb un resultat a ingressar. Com a última novetat aprovada, en aquests casos, podran efectuar el pagament en un ajornament en 6 mesos.

Prestació extraordinària pel cessament de l'activitat percebuda pels autònoms

Igual que la prestació "ordinària" per cessament d'activitat dels autònoms, la prestació extraordinària per cessament d'activitat és una prestació del sistema de protecció de desocupació, i segons l'article 17.1 b) de la Llei d'IRPF, les prestacions per desocupació es qualifiquen com a rendiments de treball. Per tant, encara que el seu origen estigui en l'activitat econòmica de l'autònom, no es tracta d'un ingrés inherent a la mateixa i per tant no pot qualificar-se mai com un rendiment d'activitats econòmiques. També cal remarcar:

  • Compte amb les subvencions Autonòmiques i/o locals per la COVID, també sumen i poden considerar-se variacions patrimonials lucratives o ingrés de l'activitat.
  • Reducció del 20% per a la determinació del rendiment net en el mètode d'Estimació objectiva (35% quan siguin activitats del sector HORECA i comerç).
  • Es redueix el termini dels saldos de dubtós cobrament per deterioració de crèdits de 6 mesos a 3 mesos de les quantitats impagades.

 

Prestació de l'ingrés mínim vital

Serà necessari emplenar i presentar la declaració d’IRPF els que cobrin aquesta prestació de  totes les rendes familiars (de tota la unitat familiar) tot i que no surti a ingressar, però insisteixo en què s'han de sumar també  altres quantitats pagades per altres Administracions públiques (a qualsevol membre de la unitat familiar), i aquestes sí que poden donar l'origen a ingressar.

Per finalitzar, dir que comença una campanya de renda molt complexa que donarà, en la meva humil opinió, una enormitat de contingències tributàries (requeriments), per problemes amb les dades (SEPE i altres), la manca de presentació de declaracions d'obligats a tributar i de les diferents interpretacions de la norma (especialment, com ja hem dit en el cas de Catalunya), i que en alguns casos, no són gens clares.

 

Miquel A. Gargallo, economista i assessor fiscal a Grup de Gestió Fiscal
http://www.grupgestiofiscal.com/

Màrqueting de continguts

L'empresa del segle XXI es basa en les persones i les seves històries, inspiradores, compartibles i convicents.

Demana'ns el dossier "Veus d'empresa: màrqueting de continguts", t'explicarem totes les avantatges de donar a conèixer la teva empresa en aquest espai.

Contacta amb nosaltres

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!