Sant Jordi 2023

S'obre el termini per presentar obres al 15è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal

S’hi poden presentar treballs en poesia i en prosa -de temàtica lliure- fins al 5 d’abril

S'obre el termini per presentar obres al 15è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal. Ajuntament de la Bisbal

S'obre el termini per presentar obres al 15è Concurs Literari de Sant Jordi de la Bisbal. Ajuntament de la Bisbal

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.

S’ha obert el termini per presentar obres al concurs literari de Sant Jordi de la Bisbal del Penedès, que arriba a la seva 15a edició. Les obres han de ser originals i inèdites en les modalitats de poesia i prosa. El tema és lliure i es valorarà l’originalitat, l’estructura i la qualitat en la redacció.

Extensió: En la modalitat de poesia, màxim 100 versos. En la modalitat de prosa, 6 folis DIN A-4 (a una cara).

Participants: pot participar-hi qualsevol persona física major d’edat (i els/les menors d’edat, amb l’autorització del pare, mare o tutor/a legal) i cada participant podrà presentar fins a dues propostes.

Termini de presentació d’obres: 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPT: del 9 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.

Premis: Els premis seran els següents (sigui -l’obra guardonada- prosa o poesia):

·       Primer premi: 200€, lot de llibres i diploma commemoratiu

·       Segon premi: 150€, lot de llibres i diploma commemoratiu

·       Tercer premi: 100€, lot de llibres i diploma commemoratiu

·       Premi especial de temàtica bisbalenca: 200€ i diploma commemoratiu

·       Menció especial del jurat: 100€ i diploma commemoratiu

Important: els premis estan sotmesos a les retencions fiscals establertes.

Data de l’entrega de premis: els premis s’entregaran en l’acte públic que tindrà lloc el 23 d’abril, Diada de Sant Jordi.

Com participar en el concurs?

-Cal presentar les obres per duplicat, dins d’un sobre identificat amb un pseudònim que ha de coincidir amb el pseudònim de l’obra. Dins d’aquest, s’ha d’incloure un altre sobre amb la següent documentació:

·       Sol·licitud de participació en el concurs segons el model normalitzat, en què han de constar les dades identificatives del participant (nom i cognoms, número de DNI, adreça, telèfon i correu electrònic).

·       Fotocòpia del DNI

·       Declaració responsable de no trobar-se en cap de les situacions de l’article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

·       Autorització d’obtenció de dades perquè l’Ajuntament pugui comprovar que es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

·       Podeu descarregar tots els documents a emplenar, en aquest enllaç:
https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/2d1656ce-38ee-4be5-ba79-9a87627bec8f/

Cal que les obres siguin presentades mitjançant el Registre d’entrada de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès o a través de qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

Jurat: estarà format per persones relacionades amb el món de la cultura:

·       Un/a representant de l’Escola Ull de Vent i de l’Institut Coster de la Torre

·       Un/a representant d’una entitat bisbalenca

·       Un/a representant de l’àmbit de la cultura al Penedès

El Jurat estarà facultat per declarar desert qualsevol dels premis i per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases o en la convocatòria.

Criteris d’atorgament dels premis:

Es tindrà en compte:

·       L’originalitat en la temàtica

·       L’estructura del text

·       La qualitat en la redacció de les obres

·       La correcció lingüística

El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia del lliurament de premis. Un cop acordada la concessió dels premis, aquesta serà notificada als interessats.

Acceptació dels premis: els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, han d’acceptar el premi de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’acord.

Propietat intel·lectual: les obres premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que n’adquirirà els drets de difusió a través del butlletí municipal o la pàgina web, entre d’altres.

Les obres no premiades podran ser recollides a l’Ajuntament fins al 30 de juny de 2023.

El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.

Subscriu-te ara!


Articles d'opinió


Últims llibres recomanats

SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local