Rescat bancari

El cost públic de la reestructuració bancària va absorbir prop de 61.000 milions d'euros, segons el Tribunal de Comptes

La major part dels recursos van ser aportacions al capital i quotes participatives per valor de 46.000 milions d'euros

ACN Madrid 10-01-2017 23:04 Lectures 1355
Banc d'Espanya. EIX

Banc d'Espanya. EIX

El Tribunal de Comptes, a iniciativa pròpia, ha fet un exhaustiu estudi: 'L'informe de fiscalització del procés de reestructuració bancària, exercicis 2009 a 2015' on avalua les aportacions públiques als principals protagonistes de la reestructuració bancària: el Frob, els Fons de Garantia de Dipòsits que han conviscut en el període estudiat i el Banc d'Espanya. La conclusió és que els recursos econòmics compromesos en la reestructuració bancària van sumar 122.122 milions d'euros més 85.965 milions d'euros en avals. Tot i això, el Tribunal de Comptes considera que no tots aquests recursos suposen un cost pel sector públic i conclou que a finals del 2015 el cost acumulat pel sector públic va ser de 60.718 milions d'euros, dels que 46.021 milions d'euros van ser aportacions de capital i quotes participatives.

Les entitats que han estat objecte d'aquesta fiscalització per part del Tribunal de Comptes han estat el Fons de Reestructuració Bancària (FROB), els tres fons de garantia de dipòsit que existien fins el 15 d'octubre del 2011 i el Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit que els va substituir, i el mateix Banc d'Espanya, com entitat supervisora del sistema bancari.

El Tribunal de Comptes assumeix que els recursos públics ''compromesos'' en la reestructuració bancària, el que suposa l'import monetari de totes les mesures de disposició o compromís de recursos públics adoptats per les entitats fiscalitzades en el processos d'execució dels plans de reestructuració entre el 2009 i el 2015 van sumar un import de 122.122 milions d'euros.

En l'informe es diu que a més d'aquesta xifra, cal suma els avals que l'administració general de l'estat va concedir a les entitats de crèdit relacionades amb els processos de reestructuració per un import de 85.965 milions d'euros més l'aval sobre 43.476 milions d'euros de deute sènior emesa per la Sareb.

Tot i això, el Tribunal de Comptes reconeix que no totes aquestes mesures i quantitats suposen un cost real del procés de reestructuració bancària per al sector públic. Segons les estimacions del Tribunal de Comptes el cost acumulat de recursos públics entre el 2009 i el 2015 va sumar 60.718 milions d'euros. El principal component d'aquest cost va ascendir a 46.021 milions d'aportacions de capital i en forma de quotes participatives.

En el mateix informe, el Tribunal de Comptes alerta sobre el comportament del Frob que no en tots els procediments en que ha intervingut ho ha fet seguint el reglament. El Tribunal de Comptes considera que ''en línies generals, la contractació del Frob s'ha ajustat a la normativa aplicable. No obstant això, la fiscalització ha observat diverses insuficiències o deficiències de tipus formal en la tramitació dels contractes, que han impedit, en diverses ocasions, que quedés acreditat el compliment íntegre dels principis que regeixen la contractació del Frob'', conclou. 

T'ha interessat aquest contingut?

Subscriu-te al butlletí d'Eix Diari i rebràs la informació més destacada al teu correu electrònic

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.

Cava de primera

La transició del cava i el llibre de Santi Borrell i el silenci del sector!

Jordi Cuyàs i Soler

El premi del llibre ha tingut l'oportunitat històrica de que es donés a conèixer en un moment clau de la història del Cava, quan per fi els grans elaboradors reconeixen que la política de fer grans quantitats a baix preu està ensorrant el secto

ENQUESTA WEB

El Parlament ha iniciat el tràmit per portar a la Mesa del Congrés dels Diputats la despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi.

Ets partidari de la despenalització de l'eutanàsia?


No