Confraria de Pescadors

S'aprova el Pla de gestió del marisqueig del pop roquer al litoral del Garraf i Penedès

Una veda adaptativa, un calador únic compartit i permisos especials per a la dedicació a la pesca professional i al marisqueig del pop roquer, entre les mesures establertes pel pla

Redacció Vilanova i la Geltrú 20-02-2020 18:54 Lectures 4188
S'aprova el Pla de gestió del marisqueig del pop roquer al litoral del Garraf i Penedès. Generalitat de Catalunya

S'aprova el Pla de gestió del marisqueig del pop roquer al litoral del Garraf i Penedès. Generalitat de Catalunya

El Ple del Comitè de Cogestió del pop roquer de la Catalunya Central ha donat llum verda al Pla de gestió i seguiment del marisqueig de pop roquer del litoral central de Catalunya. Les mesures previstes en el Pla s’aplicaran dins l’àmbit territorial de les confraries de pescadors de Cambrils, Tarragona, Torredembarra, Calafell, Vilanova i la Geltrú i Sitges, a les embarcacions d’arts menors dedicades al marisqueig de pop roquer amb cadups i nanses.

Amb l’elaboració del pla, es volen establir nous mecanismes de gestió pesquera, basats en principis ecosistèmics i de sostenibilitat biològica, al temps que socioeconòmica que permetin el manteniment del recurs i del propi sector pesquer.

Permisos especials per pescar i calador únic compartit

Entre les mesures més destacades que inclou el nou pla, en destaca la limitació del nombre d’embarcacions dedicades a aquesta pràctica. Això vol dir que no es podrà pescar sense un permís especial de vigència anual que serà emès per la Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

El nombre màxim de permisos especials ve condicionat per la dedicació a l’activitat amb anterioritat a l’aprovació del Pla en cadascun dels àmbits autoritzats. Inicialment, es podrà autoritzar un nombre màxim de 20 embarcacions distribuïdes per les confraries de pescadors segons la relació següent: 1 a Sitges, 6 a Vilanova i la Geltrú, 1 a Calafell, 3 a Torredembarra, 6 a Tarragona i 3 a Cambrils.

Un altre aspecte que aborda el Pla és la creació d’un calador únic compartit que abasta la totalitat de la costa compresa dins d’aquest àmbit, tot i que  es podrà fixar per acord de la Comissió Tècnica del Comitè de Cogestió un àmbit diferenciat.

Seguiment científic previ, clau per a l’elaboració del pla

En relació a la veda, el Pla proposa una veda adaptativa, en funció del seguiment científic que s’ha dut a terme en els darrers dos anys, que ha permès conèixer amb precisió l’estat de maduresa del pop en cada moment.

Així, amb caràcter general, s’estableix un període mínim anual de 60 dies de veda, que podran efectuar-se de forma continuada o en dos o més períodes fraccionats.

Veda de femelles

La principal curiositat d’aquest Pla ha estat la veda de femelles de dos mesos que es va fer l’estiu passat.

Del seguiment biològic de l’espècie, se’n desprenia que una vegada inseminada la femella, aquesta és capaç de retenir els espermatòfors durant molt de temps. Per aquest motiu la veda que planteja el Pla, està enfocada a preservar exclusivament les femelles.

Els científics van impartir un curs de formació als pescadors per tal de distingir mascles de femelles. Així, quan aixequen les nanses i els cadups per treure el pop, s’identifica el sexe, i si és femella, es torna a l’aigua.

La continuïtat d’aquest tipus de veda es decidirà després de primavera, ha proposta dels pescadors. Si creuen que ha funcionat, es repetirà, sinó, potser es farà una veda total.

Altres mesures

El Pla també estableix els cadups i les nanses com a únics ormeigs de pesca professional i marisqueig dirigits a la captura de pop roquer, així com el nombre màxim d’aquestes arts que es podran embarcar, 1.000 cadups i 400 nanses, que es calcularan en funció de la tripulació i la tipologia del vaixell.

La normativa regula que la sortida i entrada de port de les embarcacions estigui compresa entre les 04.00 hores i les 13.00 hores i estableix un pes mínim d’un quilogram per al pop roquer capturat. Els individus de pes inferior al reglamentari seran retornats al mar.

Per a l’extracció dels pops capturats amb cadups, s’utilitzarà solució hipersalina. Aquesta permetrà alliberar vius els individus de pes inferior al reglamentari o les femelles en el cas que es faci veda de femelles. 

Els Comitè de cogestió del pop roquer, clau en l’elaboració del Pla

El Pla ha estat treballat pel Comitè de cogestió del pop roquer, creat amb l’objectiu d’aconseguir un rendiment sostenible d’aquest recurs marí a través del control de la pesca i de l'increment de la selectivitat dels arts i que comporta la participació i implicació de l'Administració, del sector pesquer i dels col·lectius científic i associatiu.

Aquest comitè l’integren el sector pesquer d’arts menors de la zona central de Catalunya, investigadors de l’ICM-CSIC i l’administració pesquera catalana sota el paraigua de l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), que han impulsat conjuntament amb les entitats de la societat civil WWF, Lonxanet i ENT un nou projecte de cogestió que té a més l’ambició d’avaluar i finalment assolir la sostenibilitat de la pesquera.

Les captures de pop roquer (Octupus vulgaris) procedents de les embarcacions d’arts menors, concretament de la modalitat de cadups i nanses, representen actualment una part molt important dels ingressos d’aquest segment de la flota catalana. La valorització del producte, condicionada fonamentalment per l’augment de la talla de captura i la comercialització, estan fent d’aquesta modalitat marisquera una de les de major perspectiva de futur.

Superfícies comercials

Hi haurà pastís per tothom

Sixte Moral

Ens volem convertir en uns zona clapejada de grans espais comercials?

ENQUESTA WEB

Davant de l'augment del risc de rebrot i dels positius, el Govern admet que treballen en noves restriccions que podrien passar per un confinament de cap de setmana o un confinament domiciliari durant 15 dies

Creus que és necessari un nou confinament domiciliari per controlar la pandèmia?


No