Conxita Tarruell

05/03/2019 10:19:57

Conxita Tarruell i el seu viatge per Mèxic i Guatemala

Teresa Costa-Gramunt Vilanova i la Geltrú
Conxita Tarruell i el seu viatge per Mèxic i Guatemala. EIX

La Conxita és viatgera experimentada i a la seves espatlles ja té publicats set llibres de viatges escrits amb un propòsit essencial: l’experiència del viatge com a vehicle de transformació personal

Pàgines: 1
Via pública

La carta del Regidor

Franc Roig Loscertales

Sembla que quaranta anys d'ajuntaments democràtics i d'aprofundiment en el coneixement de models de polítiques públiques en societats plurals i diverses no han servit gaire, a casa nostra, per avançar ni en transparència, ni en rendiment de comptes, ni en models d'avaluació