Pressupostos municipals

Propostes per al pressupost municipal 2018

Fem Poble 09-11-2017 18:00 Lectures 2993

Arxivat a:

Assemblea oberta de Fem Poble. Eix

Assemblea oberta de Fem Poble. Eix

Des de Fem Poble hem encetat el debat del Pressupost de 2018 obrint un  procés participatiu de debat col·lectiu on hem valorat els acords arribats l’any passat amb l’equip de Govern, alhora que hem analitzat les diferents problemàtiques que necessiten accions urgents. L’objectiu que ens plantegem aquest any és continuar reivindicant les línies de treball de polítiques d’accés a l’habitatge i a la mobilitat, de dinamització cultural i preservació social, però després de l’experiència d’aquest any demanar d’una evolució a una segona etapa d’aquestes i encaminar-nos en un model de municipi que tingui com a base fonamental la salut i el benestar de la nostra ciutadania, amb línies de treball arran del Pla Municipal de Salut conjuntament amb serveis socials i l’educació vehiculades també amb la dinamització del comerç local.
 
Enguany, enfrontem els Pressupostos Municipals amb una visió crítica del desenvolupament dels acords d’aquest any, on a part dels projectes acordats si finalitzats i els quals ja farem el seu pertinent balanç, destaquem ara els grans projectes no resolts, els quals s’havien pactat a l’inici: de la 2ª fase d’El Local, la recuperació del Teatre Municipal i l’ampliació de les biblioteques. 
 
En aquest sentit, no només exigirem la resolució dels acords previs, sinó que tenim diferents propostes per resoldre problemàtiques concretes:
 
Habitatge
 
A Sant Pere de Ribes és una de les majors preocupacions per les famílies. Hem pogut veure com els grans tenidors d’habitatge continuen negant-se a llogar els seus habitatges. L’accés a l’habitatge és un dret bàsic que l’Ajuntament del nostre municipi ha de defensar amb accions polítiques concretes, per donar resposta a l’especulació immobiliària que pateix el municipi.
 
Venim de l’experiència de l’any passat amb un acord de mínims i complert amb deficiències en la tramitació dels expedients a grans tenidors, entenem llavors que cal seriosament per urgència social plantejar polítiques concretes encaminades a l’augment del parc d’habitatge públic. 
 
En aquest sentit apostem per destinar 1 milió d’eurosa diferents mesures paral·leles per l’accés a l’habitatge on fem diferents propostes:
 
- Crear una partida pressupostària per adquirir habitatges mitjançant el dret de tempteig i retracte . És a dir, aplicar la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge que prioritza l’exercici d’opció de compra a l’Administració per comprar per sota del preu de mercat aquells immobles que han estat en mans de les entitats bancàries per haver estat executades les hipoteques de persones o famílies abans propietàries i que no poder fer front al seu pagament.
 
- La rehabilitació d’habitatges privats en estat de no habitabilitat a canvi de la cessió temporal d’aquests per a lloguer social.
 
- Explorar i donar suport a formes de cooperativisme (cooperatives de cessió d’ús , cooperatives de compradors, etc.).
 
En aquest sentit valorar propostes per un treball que fomenti la masoveria urbana. En aquest sentit, proposem la cessió d’un solar municipal per a una cooperativa d’habitatge de cessió d’ús i elaborar un projecte pilot que fomenti valors de col·lectivització i economia social.
 
- Demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya actuï com a eina de mediació entre grans tenidors que acumulen habitatges buits i les administracions locals per tal de facilitar la signatura de convenis de cessió d’habitatges als municipis per tal d’ampliar els parcs d’habitatge de lloguer social locals.
 
- Seguir i participar del debat al Parlament de la Generalitat vers la creació d’un índex de referència dels preus de lloguer. Aquesta és una mesura que es planteja dins del debat d’una futura llei catalana d’arrendaments urbans, que podria permetre que els ajuntaments poguessin pujar l’IBI a les propietats de les quals es tingués un preu de lloguer per sobre de recomanat pels ens públics.
 
- Fer servir l’article 2.1 de la Llei d’expropiació forçosa per procedir a ex-propiar forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016. I així usar la legalitat per aconseguir forçar oferir lloguer social en un pis buit d’una entitat bancària (durant en un màxim de 10 anys).
 
- La construcció (o compra d’habitatge per sota de preu de mercat) destinat per a lloguer públic.
 
Mobilitat
 
Una altre línia de treball que hem marcat com prioritària seria la mobilitat. Al terme municipal de Sant Pere de Ribes trobem una situació complicada, on la disposició de dos grans nuclis de població i d’una quinzena d’urbanitzacions sense connexió vianants entre la majoria d’aquests marquen la pauta. 
 
Un municipi que no genera ocupació i on la majoria de les treballadores i treballadors ho fan fora del municipi. Això fa que l’accés al transport públic sigui d’una fonamental necessitat a Sant Pere de Ribes. Aquesta circumstància, entenem que es complica amb la dependència d’un únic mitjà de transport públic, la línia de busos interurbà entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. 
 
A diferència d’altres municipis veïns de la comarca (segurament sense tanta necessitat interna) com Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cubelles on a més disposen d’un bus municipal i per descomptat de l’accés directe al tren. Fet que des de l’ATM i mobilitat de la Generalitat, ens han fet saber la seva preocupació i la sorpresa de no tenir un transport públic propi o bé vies alternatives municipals.
 
Recordem els problemes que tenen urbanitzacions com Valles Altos amb la mobilitat, sobretot la població més gran, on les ambulàncies no poden accedir-hi en cas d’emergència. Amb totes aquestes complicacions cal afegir-hi que Sant Pere de Ribes té una taxa d’atur del 14%. Llavors hem d’aplicar les mesures necessàries per a garantir aquest dret i no fer que l’ús del servei públic suposi un impediment o complicació afegits per a tota persona del municipi amb dificultats econòmiques.
 
- L’anàlisi mitjançant un estudi de la situació concreta en referència a la mobilitat. Incidint a les persones més allunyades del nucli urbà, posant èmfasi al col·lectiu de la gent gran i discapacitada. Que estudi analitzi la necessitat de vies alternatives per garantir el dret als veïns i veïnes als serveis públics (l’accés per exemple a l’Hospital Sant Camil i CAP’s) com la implementació d’un bus municipal o de mesures habituals de pobles petits com una furgoneta col·lectiva o un servei de taxis subvencionat per situacions de risc concretes.
 
- Entre aquestes propostes valorar també l’opció d’una OAC mòbil un dia a la setmana per a nuclis de població allunyats o en el seu lloc desplaçar un tècnic municipal de l’OAC alguns dies al mes als centres socials dels nuclis allunyats.
 
Ocupació i activació econòmica
 
Volem fer èmfasi en polítiques econòmiques per poder revertir la taxa d’atur que pateix el municipi de Sant Pere de Ribes, que és del 14% l’octubre de 2017. Des de Fem Poble creiem que aquestes línies de treball han d’anar conjuntament amb una línia de treball per la reactivació econòmica del comerç local. Així mateix ho feia constar un estudi de locals buits sense ús realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, on es remarcava la necessitat de dinamitzar el comerç local alhora que potenciar possibles accions emprenedores.
 
- La creació d’un viver d’empreses o hotel d’empreses horitzontal a la zona industrial del municipi per diversificar  l’economia i facilitar l’emprendoria en diferents sectors. 
 
- Adequar per a facilitar l’accés al lloguer dels locals comercials en propietat municipal, i en aquest sentit amb el banc de locals en propietat municipal fer estratègies de pop-up shop que permeten disposar d’aquests establiments per a fires o productes de temporada. 
 
Pla de salut
 
Des d’aquest any es troba en funcionament el Pla de Salut municipal, una eina de treball que permetrà poder fer una radiografia de la salut des de molts vessants al nostre poble. Aquesta proposta, que va sorgir del nostre grup el novembre de 2015, volem que esdevingui un espai d’acció per lluitar contra formes d’actuació que pateix la ciutadania, així com implementar certes mesures formatives d’àmbit social. Alhora, que entenem la necessitat de poder abastir de certs serveis bàsics a nuclis de població més allunyats.
 
- Compromís amb el Pla de Salut.
 
- Implementar mesures contra la violència de gènere. Per exemple: mitjançant formacions o activitats de prevenció amb entitats, escoles i/o instituts.
 
- Desfibril·ladors a les urbanitzacions, per la seva distància en aquests serveis.
 
Equipaments
 
Portem des del principi de legislatura reivindicant la cultura com a element dinamitzador i vehicular no només de la preservació dels drets socials sinó com a potenciador econòmic enllaçat amb el comerç local. No és només una petició nostra, sinó que en la darrera enquesta local que hem fet en el procés participatiu, en el qual hem treballat per preparar les propostes, es consolidaven l’educació, els serveis socials i la cultura com a principals prioritats de la ciutadania de Sant Pere de Ribes. En aquest, la recuperació d’equipaments culturals, habilitació i condicionament d’alguns ja actius han de ser motors principals d’aquesta aposta de present i futur. Reivindiquem també que, l’activació d’un equipament cultural municipal ha d’estar lligat a les entitats socials i culturals del municipi com a element vertebrador. Per últim, algunes de les peticions eren acords ja tancats dels anteriors pressupostos i per això exigim que s’iniciïn com més aviat millor el tancament dels projectes i la licitació de les obres.
 
- La rehabilitació del Teatre de Les Roquetes com un espai d’arts escèniques habilitat també com a cinema, que doni cobertura no només a les entitats locals sinó que ofereixi una agenda cultural municipal fonamental en un nucli amb tanta densitat demogràfica i tants pocs equipaments culturals.
 
- La finalització de la segona fase de les obres del Local i la seva constitució com una espai xarxa entre els equipaments educatius i culturals del municipi. Amb la consolidació d’una sala habilitada per a grans esdeveniments. 
 
- L’ampliació de la biblioteca Josep Pla i valorar el creixement de la Manuel de Pedrolo amb la possibilitat de traslladar alguna secció a un altre equipament del municipi. La consolidació i ampliació de les aules d’estudi tant a Ribes com Les Roquetes.
 
- La construcció d’una llar d’infants al nucli de Les Roquetes per diversificar l’aglomeració a l’únic centre del nucli i millorar l’oferta i l’accés pedagògic pels més petits

L'opinió de Fem Poble

Fem Poble

Fem Poble

Plataforma ciutadana oberta, horitzontal, plural i reivindicativa

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No