Ajuntament de Sant Pere de Ribes

ASPR - Estadística - Baixes caducitat decret 1448/2020 estrangers no comunitaris

Decret 1448/2020, de data 8 d'octubre de 2020, que resol declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Pere de Ribes dels ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no han renovat la residència

13-01-2021 al 13-04-2021