Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Pere de Ribes

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Diumenge, 25 d'agost de 2019

ASPR Educació - Aprovació bases atorgament ajuts escolarització i menjadors Llar Infants Municipals

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat per Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2019, a reserva de l'aprovació de l'acta, la convocatòria de presentació de sol—licituds de subvenció per al curs escolar 2019-2020, d'acord amb les Bases per a l'atorgament d'ajuts a l'escolarització i als menjadors de les Llars d'Infants Municipals

Exposició 16-08-2019 al 30-06-2020

ASPR Estadística - Baixes caducitat decret 1082/2019

Vist el decret 1082/2019, de data 31 de juliol de 2019, que resol declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal d'Habitants de Sant Pere de Ribes dels ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no han renovat la residència

Exposició 10-08-2019 al 02-09-2019

ASPR - OAC - Calendari 2019

Comunicació de l'acord de Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2018 de l'aprovació del Calendari de les Oficines d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament per l'any 2019 i per tant de l'horari del Registre General de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Exposició 07-12-2018 al 31-12-2019