Anuncis Oficials. Ajuntament de Sant Pere de Ribes

  • Inici
  • Serveis
  • Anuncis i edictes oficials
  • Divendres, 18 d'octubre de 2019

ASPR - Estadística - Baixes caducitat decret 1394/2019

En compliment del Decret de l’Alcaldia 1394/2019 , i segons el procediment que estableix l’article 72 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones relacionades a continuació, o als seus representants legals, la incoació d’un expedient de baixa del padró municipal d’habitants de Sant Pere de Ribes, per no complir les condicions de residència que estableix l’article 54 de l’esmenta’t Reglament

Exposició 16-10-2019 al 30-10-2019

ASPR Educació - Aprovació bases atorgament ajuts escolarització i menjadors Llar Infants Municipals

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha aprovat per Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2019, a reserva de l'aprovació de l'acta, la convocatòria de presentació de sol—licituds de subvenció per al curs escolar 2019-2020, d'acord amb les Bases per a l'atorgament d'ajuts a l'escolarització i als menjadors de les Llars d'Infants Municipals

Exposició 16-08-2019 al 30-06-2020

ASPR - OAC - Calendari 2019

Comunicació de l'acord de Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2018 de l'aprovació del Calendari de les Oficines d'Atenció Ciutadana d'aquest Ajuntament per l'any 2019 i per tant de l'horari del Registre General de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Exposició 07-12-2018 al 31-12-2019