ANUNCIS OFICIALS


Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Servei adreçat únicament a les Administracions públiques de la Vegueria del Penedès (comarques de l'Anoia, Garraf, Alt i Baix Penedès) per donar publicitat entre la nostra audiència dels edictes, anuncis oficials, i totes les disposicions normatives, resolucions i actes administratius o judicials i altra informació sobre les actuacions públiques que s’hagin de informar públicament o difondre per disposició legal o reglamentària, tant de matèries de competència local, com procedents d’altres administracions públiques.

Mostrar tots els anuncis publicats

Període d'exposició: Del 22-01-2019 al 13-02-2019

Tipus de documents: Decret
Matèries: Urbanisme

ASPR - Urbanisme - AD projecte construcció edifici de bar i lleure al pícnic Vilanoveta

Veure anunci

Període d'exposició: Del 21-01-2019 al 21-02-2019

Tipus de documents: Altres
Matèries: Urbanisme

ASPR - Urbanisme - Aprovació inicial modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat Parc Central

Veure anunci

Període d'exposició: Del 18-01-2019 al 18-02-2019

Tipus de documents: Acta

Registre Propietat de Sitges - Finca registral

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-01-2019 al 02-02-2019

Tipus de documents: Edicte

ASPR -Governació - Infructuosos vehicles abandonats exps. T-068/17 i altres

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-01-2019 al 04-03-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Béns i Patrimoni

ASPR - Cultura - AI projecte executiu de museografia del Castell de Ribes i trasllat al Consell Comarcal del Garraf

Veure anunci

Període d'exposició: Del 17-01-2019 al 01-02-2019

Tipus de documents: Anunci
Matèries: Població

ASPR- Estadística - Resolució baixa ofici al padró d'estrangers no comunitaris decret 53/2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 16-01-2019 al 18-02-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Urbanisme

ASPR - Urbanisme - Modificació Puntual del Pla General Rambla Garraf

Veure anunci

Període d'exposició: Del 15-01-2019 al 27-02-2019

Tipus de documents: Edicte

ASPR - Educació - AD reforma i ampliació Llar d'infants El Cargol

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 05-02-2019

GENERALITAT - Agencia Catalana de l'Aigua - Investigació d'aigües subterrànies i posterior modificació de característiques de la concessió A-0010530

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-01-2019 al 14-02-2019

Registre Propietat de Sitges - Finca registral 27415

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-01-2019 al 04-01-2021

Oficina del Jurat de l'Audiència Provincial de Barcelona- Llista definitiva 2019-2020

Veure anunci

Període d'exposició: Del 31-12-2018 al 14-02-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Via pública

ASPR - Promoció Econòmica - Aprovació inicial projecte connexió xarxa viària Vilanoveta

Veure anunci

Període d'exposició: Del 21-12-2018 al 06-02-2019

ASPR - Alcaldia - Delegació signatura

Veure anunci

Període d'exposició: Del 14-12-2018 al 21-02-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Urbanisme

ASPR - Urbanisme - A.I. Modificació puntual del Pla General de l'Autòdrom

Veure anunci

Període d'exposició: Del 13-12-2018 al 30-01-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Trànsit

ASPR - Governació - Establiment servei de transport a la demanda

Veure anunci

Període d'exposició: Del 12-12-2018 al 29-01-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Ordenances i reglaments

ASPR - Rendes - Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 12-12-2018 al 29-01-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Demarcació territorial

ASPR - Secretaria - Modificació i actualització dels Estatus de la Mancomunitat Penedès-Garraf

Veure anunci

Període d'exposició: Del 10-12-2018 al 24-01-2019

Tipus de documents: Acord
Matèries: Trànsit

ASPR - Governació - Establiment servei de transport a la demanda

Veure anunci

Període d'exposició: Del 07-12-2018 al 31-12-2019

Tipus de documents: Acord

ASPR - OAC - Calendari 2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 28-09-2018 al 30-06-2019

Tipus de documents: Edicte

ASPR - Educació - Ajuts matrícula estudis univesitaris i transport 2018/19

Veure anunci

Període d'exposició: Del 03-07-2018 al 22-06-2019

Tipus de documents: Edicte

ASPR Educació - Aprovació ajuts llibres i materials escolar 2018-2019

Veure anunci

Període d'exposició: Del 05-04-2018 al 05-04-2019

Tipus de documents: Anunci

ASPR Territori - Suspensió habitatge ús turístic

Veure anunci

Pàgines: 1

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.