Concessió d'aigües subterrànies per a ús industrial

D'acord amb el que disposa l'article 109 o l'article 144 i següents del Reglament del domini públic hidràulic i l'article 4 del Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Període d'exposició: Del 10-01-2019 al 09-02-2019 (ambdós inclosos)

Tipus de documents: Publicació
Matèries: Medi Ambient
Procedència: Externa > Agència Local d'Energia de Barcelona

TITULARS PER EMAIL

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.