Anuncis Oficials


Ajuntament de Sant Martí Sarroca

Nomenament funcionari interí

Es fa public el nomenament com a funcionari interí plaça vigilant municipal

Exposició: 11-01-2019 al 11-02-2019

Matèries: Recursos Humans