Nota de premsa

75 municipis presenten els seus projectes a la segona convocatòria d'ajuts de la Llei de barris, entre ells, Vilanova i la Geltrú

El nucli antic de la ciutat és la zona que opta a aquesta convocatòria

VD 16-05-2005 11:15 Lectures 114

Arxivat a:

La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, respon a una de les prioritats del Govern de Catalunya: la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans, especialment d'aquells que resideixen en els entorns urbans més fràgils i que aguditzen la fractura social. Aquesta llei, que fou impulsada pel govern, preveu la creació d'un fons financer a disposició dels ajuntaments que presentin projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles en general. Les aportacions de la Generalitat van destinades a cofinançar aquests projectes.

La primera convocatòria de la Llei de Barris va efectuar-se el mes d'octubre de l'any passat i va ser adjudicada el mes de desembre següent. En aquella convocatòria 13 municipis catalans van resultar beneficiaris dels ajuts i han començat a aplicar ja els projectes de rehabilitació integral que s'hi preveien. La inversió conjunta de la Generalitat i els ajuntaments prevista per aquests projectes és de 200 MEUR.

La Comissió de Gestió del fons de foment del programa de barris i àrees urbanes proposarà ara al conseller de Política Territorial i Obres Públiques la llista de projectes que poden ser finançats atenent als criteris que fixen la llei i el reglament, així com la quantitat concreta que en cada cas es proposa, per tal que aquest adopti la resolució definitiva.

En tot cas, la quantia de la subvenció atorgada per la Generalitat oscil·larà entre el 50 i el 55 per 100 del pressupost total aprovat per a cada intervenció.

Els criteris d'avaluació per determinar els barris beneficiaris tindran en compte la problemàtica urbanística i els dèficits d'equipaments i serveis de la zona. També es valoraran les característiques demogràfiques, les problemàtiques socials i econòmiques més patents, com ara la taxa d'atur, el nombre de persones beneficiàries de pensions assistencials o el percentatge de població en risc d'exclusió.

Els projectes que no siguin escollits en aquesta segona convocatòria d'ajuts podran tornar-hi a optar a les següents.

Els ajuts d'aquesta segona convocatòria suposaran una inversió de 99 MEUR per part de la Generalitat. Aquesta quantitat s'imputarà a l'anualitat en curs i a les quatre següents; això és, fins al 2009. La inversió restant anirà a càrrec dels ajuntaments beneficiaris. Durant el 2005 es preveu generar un volum d'inversió global proper a 200 MEUR, comptant-hi les aportacions dels respectius ajuntaments.

La política de barris de la Generalitat permetrà en total la inversió de 600 MEUR als barris de Catalunya que disposin dels millors projectes de rehabilitació integral.


Eleccions municipals

Temps de voreres aixecades

Miquel Casellas

Uns pressupostos aprovats o amb pròrroga són més que suficients per començar a aixecar voreres i fer petites grans obres principalment al mig de la ciutat perquè la gent vegi que aquell equip de govern que ha de passar la revalida al cap de poc es preocupa per la gent administrada

ENQUESTA WEB

El Departament de Salut està preparant una nova llei d'addiccions amb limitacions més àmplies contra el tabac davant un repunt del consum després d'uns anys de descens

Salut vol prohibir fumar a totes les terrasses. Què et sembla la mesura?

Molt bé
Malament