Pla de polítiques de dones 2017-2020

Cubelles, Canyelles i Olivella renoven els protocols d'atenció a les víctimes de violència masclista

Els objectius es basen en 'garantir l’assistència a les dones, evitar la victimització secundària i facilitar la intervenció i el treball en xarxa'

Redacció Vilanova i la Geltrú 23-05-2017 11:16 Lectures 1098
La presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Garraf, Noemí Cuadra. CC Garraf

La presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Garraf, Noemí Cuadra. CC Garraf

El Ple del Consell Comarcal del Garraf ha aprovat el Pla de polítiques de dones 2017-2020 pels ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella i la revisió del Protocol d’atenció a dones víctimes de violència masclista. Pel que fa al Protocol d’Atenció a Dones Víctimes de Violència masclista, en funcionament des del 2013, ha estat revisat mitjançant un treball en xarxa dels professionals que intervenen afegint els canvis que ja havien fet els Mossos d’Esquadra en el seu protocol d’actuació i s’han incorporat les directrius a segui quan intervenen.

Els objectius del Protocol es basen en garantir l’assistència a les dones víctimes de maltractament, establir un document base per als diferents agents implicats en la intervenció, evitar la victimització secundària i facilitar la intervenció i el treball en xarxa per tal de donar respostes eficaces i eficients a les dones en situació de maltractament.

Així mateix, el protocol serveix per establir circuïts d’actuació, facilitar la intervenció en situacions d’urgència, establir mecanismes de revisió, avaluació i seguiment del Protocol, promoure estratègies de prevenció i sensibilització en tots els àmbits i impulsar accions formatives especialitzades per als agents que actuen en xarxa.

La presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones, Noemí Cuadra ha destacat la importància que aquest protocol funcioni i del paper que fan els i les professionals de Serveis Socials d’Atenció Primària dels tres municipis i la psicòloga del SIAD Garraf amb el seu suport a les dones maltractades.

En referència al Pla Comarcal de Polítiques de Dones aprovat planteja cinc línies estratègiques per desenvolupar una estratègia orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en el nostre territori. Aquests línies que emmarquen les actuacions transversals a desenvolupar són: el Compromís amb la Igualtat, l’Acció contra la violència masclista, la Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, la Reformulació dels treballs i dels temps i el Reconeixement del lideratge i la participació de les dones. En aquest sentit, la consellera ha destacat la bona acollida que ha tingut aquest pla als diferents municipis.

El Consell Comarcal del Garraf gestiona serveis de la cartera de serveis socials als municipis de menys de 20.000 habitants a traves del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Olivella i Cubelles per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials.

Així mateix, es vinculen a les accions per a transformar i millorar la situació de les dones a Catalunya que queden establerts al “Contracte programa 2016/2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Garraf, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat”, així com en el “Contracte Programa 2016/2019 entre l’Institut Català de les Dones i el Consell Comarcal del Garraf pel Servei d’informació i Atenció a les Dones (SIAD) Garraf”.

Eleccions municipals

Temps de voreres aixecades

Miquel Casellas

Uns pressupostos aprovats o amb pròrroga són més que suficients per començar a aixecar voreres i fer petites grans obres principalment al mig de la ciutat perquè la gent vegi que aquell equip de govern que ha de passar la revalida al cap de poc es preocupa per la gent administrada

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No