Drogues

Gairebé la meitat dels inicis de tractament per drogodependències a Catalunya són a causa de l'alcohol

Unes 14.000 persones van iniciar tractament als centres ambulatoris i unes 5.500 van ser ateses als serveis de reducció de danys de la xarxa d’atenció a les drogodependències durant el 2016

Redacció Barcelona 04-12-2017 12:55 Lectures 1605
Gairebé la meitat dels inicis de tractament per drogodependències a Catalunya són a causa de l'alcohol. ACN

Gairebé la meitat dels inicis de tractament per drogodependències a Catalunya són a causa de l'alcohol. ACN

D’acord amb les dades del Sistema d’Informació sobre Drogodependències (SIDC), que gestiona la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, els centres de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD) van notificar l’any 2016 un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues. El nombre de tractaments notificats l’any 2016 suposa una estabilització respecte anys anteriors.

Al 2014, es va iniciar un nou sistema de notificacions electrònica. Aquest sistema permet un accés més ràpid i un major control de les dades rebudes així com més facilitat per la transmissió de les dades. Els centres que notifiquen són els 61 Centres d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències (CAS), 11 unitats hospitalàries de desintoxicació i 30 Serveis de Reducció del Dany (CRD); tots aquests centres estan repartits per tot el territori. Els CAS són els centres especialitzats on s’inicia i entorn del qual pivota tot el tractament per l’addicció a drogues.

Tractaments per tipus de droga

La droga principal que va motivar el tractament al 2016 va ser l'alcohol, en el 45,26% dels casos notificats, la cocaïna en el 20,31%, els derivats del cànnabis en el 13,21%, l’heroïna en el 11,08%, el tabac en el 4,28% i altres drogues en el 5,88%. L’alcohol és manté com la droga principal i ocasiona al voltant del 50% d’inicis de tractament. Els inicis per consum de cocaïna presenten un lleuger increment mentre que els de cànnabis presenten una estabilització. L’heroïna baixa lleugerament i se situa en 1.561 casos després de la caiguda dràstica a finals dels 90 i inicis del 2000.

El 40,74% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l’heroïna i el 1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d'administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquests percentatges estan, però, lluny de l’alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2000. Entre les persones que van consumir la droga per via injectada (779), un 35,82% declara ser seropositiu al VIH i el 57,52% seropositiu al virus de l’hepatitis C. Aquestes prevalences estan disminuint lentament en els darrers anys.

Per sexes, els inicis de tractament per heroïna i cocaïna es mantenen en una proporció aproximada de 4 a 1 entre homes i dones; l’alcohol i altres drogues amb una relació de 3 a 1, i el tabac de 1 a 1.

Atenció als serveis de reducció de danys

Les persones que encara no volen, o no poden, iniciar un tractament per la seva addicció són ateses en serveis de reducció de danys, formats per diferents centres d’atenció sociosanitària amb o sense sala de consum, unitat mòbils i equips de carrer. Aquests serveis fan prestacions sanitàries i socials bàsiques i fan de pont amb els centres de tractament.

Catalunya disposa d’una xarxa de 30 serveis i centres de reducció de danys, 13 dels quals disposen de sales de consum supervisat. L’any 2016 van atendre 5.456 persones i es van realitzar entorn de 23.200 intervencions sanitàries (cures bàsiques, analítiques, vacunacions, etc.) i 196.500 socials (alimentació, dutxa, roba, etc.).

Pel que fa a les sales de consum, on es garanteix que els usuaris poden consumir de manera higiènica i més segura, va haver-hi 108.318 consums el 2016: el 46,57% d’heroïna, el 32,20% de cocaïna, i el 20,94% d’heroïna i cocaïna a la vegada. Va haver-hi 118 sobredosis en aquests centres, però cap va ser mortal gràcies a l’atenció immediata que permet aquests tipus de serveis.

El Programa de distribució de Xeringues, que funciona des de 1987, és un programa important per disminuir les infeccions entre el col·lectiu de consumidors de drogues. Aquest programa va distribuir més de 700.000 xeringues durant l’any 2016. Entre altres serveis, hi ha més de 400 farmàcies que participen en el programa, així com 200 farmàcies que fan dispensació de metadona en pacients en tractament.

Noves dades sobre alcohol i altres drogues

En aquest informe SIDC s’incorporen noves dades en relació a l’alcohol i les altres drogues provinents d’altres fonts d’informació. Enguany, s’aporten dades de l’àrea del medicament del Servei Català de la Salut (Catsalut), del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), del Servei Català de Trànsit (SCT) i d’Energy Control.

L’increment de consum de fàrmacs opioides que hi ha a Estats Units no es detecta a Catalunya. En aquest sentit, les dades de prescripció dels darrers 3 anys facilitades pel Catsalut mostren una dispensació estabilitzada.

La droga que va generar més atencions del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) al 2016 va ser l’alcohol. De 21.086 urgències ateses al 2016 degudes al consum de drogues, més de 18.000 (18.128), un 86%, van ser a causa de l’alcohol. Cal destacar que en menors d’edat, especialment entre 12 i 15 (376 urgències ateses), és entre les dones on hi ha més casos d’intoxicacions d’alcohol que entre els homes (177 dones per 98 homes), fet que en adults és a l’inrevés.

Pel que fa a l’alcohol, i amb dades facilitades pel Servei Català de Transit, cal assenyalar que un 5% de les alcoholèmies, de més de 293.000 realitzades, van donar positiu, una dada similar al 2015.

Informació i conscienciació a Canal Drogues

En la web temàtica del Canal Drogues (http://drogues.gencat.cat) hi ha disponible un recull de materials d’informació i conscienciació adreçats a la població general, i es proporciona informació relativa als centres i programes de tractament que existeixen a Catalunya. El Canal Drogues forma part dels webs temàtics del Canal Salut i el coordina la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. És el resultat de l’esforç realitzat per professionals de l’àmbit de les drogues a Catalunya, tant públics com d’associacions i entitats col·laboradores. Recull tots els aspectes relacionats amb les drogues en dos grans blocs, un dirigit a la ciutadania i l’altre a professionals. És una de les portes d’entrada a altres webs específics de drogues de la Generalitat (Elpep.info, Laclara.info, Hemeroteca de drogues, Qdefesta i de projectes internacionals com, Alcohol Policy Network, INEBRIA, entre d’altres).

L’espai ha tingut 610.577 visites i més d'1.835.192 pàgines visualitzades des del seu llançament, l’any 2012, fins al 30 de juny de 2017. Es complementa amb l’Hemeroteca com a repositori documental en línia que permet accedir i descarregar programes i activitats preventives relacionades amb les drogues, tant actuals com històriques, editades a Catalunya. Durant el 2016 va tenir 157.666 visites i 420.377 visualitzacions.

Totes aquestes actuacions formen part de les polítiques de prevenció i assistència que realitza la Subdirecció General de Drogodependències en l’àmbit de les drogodependències.

Eleccions municipals

Temps de voreres aixecades

Miquel Casellas

Uns pressupostos aprovats o amb pròrroga són més que suficients per començar a aixecar voreres i fer petites grans obres principalment al mig de la ciutat perquè la gent vegi que aquell equip de govern que ha de passar la revalida al cap de poc es preocupa per la gent administrada

ENQUESTA WEB

Davant de l'augment del risc de rebrot i dels positius, el Govern admet que treballen en noves restriccions que podrien passar per un confinament de cap de setmana o un confinament domiciliari durant 15 dies

Creus que és necessari un nou confinament domiciliari per controlar la pandèmia?


No