Gent gran

Els programes sociosanitaris del Garraf i Penedès són "insuficients" i estan mal repartits pel territori

Els Consells de la Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf han elaborat un informe sobre la situació de les persones grans a les tres comarques

Redacció Castellolí 23-10-2018 18:10 Lectures 2086
Dues àvies fan un trencaclosques a una residència de gent gran el 16 de gener de 2018 . ACN

Dues àvies fan un trencaclosques a una residència de gent gran el 16 de gener de 2018 . ACN

El divendres 19 d’octubre, es va presentar al Campus del Parc de Castellolí l’Informe de seguiment dels acords del 7è Congrés de la Gent Gran de Catalunya. A les portes del 8è Congrés, els Consells de la Gent Gran de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf, amb la col·laboració del personal dels Serveis Socials dels 3 consells comarcals, han elaborat un informe sobre la situació de les persones grans a les tres comarques. L’informe repassa 6 grans àmbits d’interès: dependència, sanitat, fiscalitat, maltractaments, participació i representació política, i mitjans de comunicació.

En la presentació de l’informe, el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, va destacar la transversalitat amb què s’ha elaborat i va animar les persones grans “a posar-se en política per dedicar-se al bé comú i fer evolucionar la societat”. Al seu torn, el vicepresident del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i president de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Jordi Bosch, va afirmar que “l’informe ens pot ajudar a fer més coses i fer-les millor”. El compromís d’ambdós consells comarcals és elevar aquest informe als respectius consells d’alcaldes per tal que les necessitats i la voluntat de la Gent Gran estiguin més presents en les polítiques locals.

Pel que fa a l’àmbit de la dependència, es constata que “la teoria és una i la realitat és una altra”, perquè no hi ha suficients recursos econòmics per fer realitat els serveis, les prestacions, el suport i els professionals previstos a la Llei.

En l’àmbit de la sanitat, l’informe explica que els programes sociosanitaris destinats a les persones grans són insuficients i no estan desenvolupats de manera homogènia a les tres comarques.

Pel que fa a la fiscalitat, en alguns municipis hi ha avantatges fiscals per a les persones majors de 65 anys, però vinculats a la seva situació econòmica.

L’àmbit dels maltractaments a les persones grans ha viscut canvis importants, ja que a les 3 comarques s’han aprovat protocols d’actuació i això ha fet que s’incrementés significativament el nombre de casos detectats.

En l’àmbit de la participació i la representació política, l’informe constata que hi ha molt poques persones grans ocupant càrrecs electes; les dones, malgrat tenir una esperança de vida més llarga, no participen proporcionalment en els òrgans decisoris, i els consells de gent gran no són tinguts suficientment en compte.

Finalment, pel que fa als mitjans de comunicació, l’estudi explica que encara no s’han eradicat els estereotips i els prejudicis sobre les persones grans, alhora que reconeix als mitjans de comunicació la voluntat de lluitar contra els estereotips i els prejudicis.

A més de fer una diagnosi sobre aquests 7 àmbits d’interès, l’Informe fa un seguit de propostes per promoure canvis que dignifiquin la vida de les persones grans. Algunes d’aquestes propostes són: crear una Llei de les persones grans; fer protocols de prevenció, detecció i abordatge de les situacions de maltractament a totes les comarques i crear equips especialitzats per atendre aquestes situacions; instar els partits polítics a incloure persones majors de 65 anys en llocs rellevants de les llistes electorals, i unificar la gestió de la Llei de Dependència.

Eleccions municipals

Temps de voreres aixecades

Miquel Casellas

Uns pressupostos aprovats o amb pròrroga són més que suficients per començar a aixecar voreres i fer petites grans obres principalment al mig de la ciutat perquè la gent vegi que aquell equip de govern que ha de passar la revalida al cap de poc es preocupa per la gent administrada

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No