Curs 2020/21

Vilanova ultima la tornada a l'escola amb noves portes d'accés a diversos centres i millores en la mobilitat

L'Ajuntament cedeix temporalment l'edifici annex de l'escola Aragai per assumir una part de l'alumnat de l'institut Lluch i Rafecas

Redacció Vilanova i la Geltrú 10-09-2020 10:28 Lectures 1088
Escola Ítaca de Vilanova i la Geltrú. Ajuntament de Vilanova

Escola Ítaca de Vilanova i la Geltrú. Ajuntament de Vilanova

El curs escolar 2020-2021 s'iniciarà dilluns,14 de setembre, amb 9.234 alumnes, dels quals 5.953 cursaran estudis d'infantil i primària i 3.281 de secundària (ESO),  en un total d'11 escoles públiques, 5 escoles concertades i 5 instituts públics.

L'inici de curs té enguany unes característiques extraordinàries a causa de la COVID-19. La detecció precoç dels possibles positius i el seu aïllament, així com dels seus contactes més propers, pren especial rellevància a l'hora de mantenir uns entorns segurs i preservar al màxim l'assoliment dels objectius educatius del centres.

La Regidora d'Educació, Mercè Mateo, ha explicat que el curs es presenta complex i incert, per la qual cosa cal més coordinació que mai. “Tots els centres educatius han elaborat el seu pla d'obertura amb estrictes protocols de prevenció i actuació en cas que alguna persona de la comunitat educativa mostri símptomes de Covid-19 o en casos de positius confirmats. Tots els centres, siguin municipals, del Departament d'Educació o concertats compten amb una persona de referència del CAPI Baix a Mar, el CAP Jaume I o el CAP de Sant Joan per a resoldre els dubtes que puguin sorgir davant de casos de COVId-19 a les aules. Aquest any més que mai el binomi salut-escola ha d'anar de la mà.”

L'oferta final de línies en l'etapa de P3 és de 27 aules, mentre que per l'alumnat que enguany inicia 1r d'ESO el nombre d'aules és de 28.

En el cas de P3 s'han aconseguit mantenir tots els grups, gràcies a la baixada de les ràtios que el Departament d'Educació de la Generalitat va notificar a mitjans del mes de març (notícia relacionada), justificada per la singularitat del territori com a escola inclusiva. “La comarca del Garraf no disposa d'escoles d'educació especial i, per tant, la complexitat és major quan es tracta de treballar amb tota mena de diversitats. El Departament reconeix aquesta singularitat i dificultat, agreujada per nivells amb ràtios superiors en els nivells intermedis. La baixada de ràtios i una oferta ajustada, però suficientment generosa, ha permès millorar la distribució de l'alumnat de Vilanova i la Geltrú i tenir en compte el degoteig de preinscripcions que es produeixen durant el curs.”

Aquesta baixada de ràtios s'ha concretat en 22 alumnes a l'escola pública i 24 a la concertada en el nivell de P3. Amb tot, a causa de la COVID-19 ha calgut marcar una organització d'acord amb les exigències del Departament de Salut, i els centres han ajustat els grups en funció dels espais i els recursos humans.

Des de l'any 2018 el nombre de naixements a la ciutat mostra un constant descens. Davant aquesta situació, des de l'Institut Municipal d'Educació i Treball ja s'està treballant en una futura planificació, que tindrà en compte factors tan rellevants com la demografia o l'evolució de la COVID-19.

En el cas de 1r d'ESO, la tendència dels darrers anys ha vingut marcada per un increment de l'alumnat, amb un pic clar en el curs 2020-2021. La previsió és que es mantinguin les xifres i comenci el decreixement d'aquí a dos anys, sent més notable de cara al curs 2025-2026.

Pel que fa a les matriculacions, segons dades de l'Institut Municipal d'Educació i Treball el 90,31% de les famílies amb infants a P3 han pogut fer-ho en el centre escollit en primera instància, mentre que el tant per cert d'alumnat de secundària que ha pogut matricular-se en la primera opció és del 84,20%.

EE secundària i primària – Educació Inclusiva

Pel que fa a l'Educació Especial i Inclusiva, enguany s'ha incrementat el nombre de SIEI (Suport Intensiu d'Escolarització Inclusiva) a la ciutat, amb dues noves unitats que es posaran en funcionament aquest curs a l'Institut Manuel de Cabanyes i a l'Escola Sant Jordi.

A més, es dóna continuïtat a les tres unitats encetades el curs passat: una SIEI a l'Escola Canigó per alumnat de primària, una SIEI a l'Escola Pia per alumnat de secundària, i una nova AIS (Aula Intensiva de Suport) de caràcter comarcal a Cubelles, per atendre alumnat amb necessitats educatives especials, associades a trastorns mentals, que necessiten suport integral i intensiu de forma temporal.
La Regidora d'Educació ha assegurat que és voluntat del govern municipal mantenir l'increment de noves SIEI perquè tots els centres educatius despleguin i puguin atendre totes les diversitats amb els recursos adients per a una ciutat amb mirada d'escola inclusiva.

Intervencions als Centres Educatius

Un dels reptes del nou curs ha estat l'adaptació d'espais i la creació de protocols dins els centres educatius, amb l'objectiu de donar compliment a les mesures de seguretat per tal de reduït al màxim el risc de contagi. En aquest sentit, la majoria d'escoles i instituts han adaptat les seves entrades i sortides, amb l'habilitació i creació de nous accessos.

-Margalló: obertura d'una nova porta d'accés  a l'avinguda dels Sis Camins i construcció d'una rampa d'accés.
-Ginesta: obertura d'una nova porta d'accés a la rambla dels Països Catalans
-Canigó: obertura d'una nova porta d'accés al carrer del Montseny i col·locació de baranes de protecció. Es mantindrà la prohibició de circular per carrer del Canigó durant l'horari d'entrades i sortides de l'escola.
-Sant Jordi: previsió de col·locació de baranes protectores davant d'una de les portes d'accés a la rambla Sant Jordi. Eliminació de tres places d'estacionament i desplaçament de l'aparcabicicletes.
-IES Joaquim Mir: S'eliminen les places d'aparcament a la porta del centre i s'habilita aquest l'espai per a l'espera de l'alumnat.

Mercè Mateo també ha volgut remarcar la importància del treball coordinat i ha valorat la feina realitzada aquests mesos d'estiu per tenir-ho tot a punt. “Des de l'Ajuntament treballem coordinadament amb el Departament d'Educació i els centres educatius perquè malgrat la volatilitat del moment tinguem el millor curs possible. Poso molt en valor la feina que s'ha dut a terme aquest estiu per part dels equips directius, inspecció educativa i les persones de diferents regidories per tal de determinar i implantar els procediments i actuacions que garanteixin la màxima seguretat i el mínim risc durant el curs escolar.”

Per tal de donar resposta a l'increment d'alumnat a l'ESO, enguany s'ha acordat la cessió temporal de l'edifici annex de l'Escola Aragai al Departament d' 'Educació. En aquest annex, fins ara utilitzat pels cursos d'Educació Infantil, s'impartirà el GFGM de Cures d'Auxiliar d'Infermeria de l'Institut Lluch i Rafecas. L'alumnat d'Educació Infantil passarà  a ocupar les aules de l'edifici principal que s'ha rehabilitat i adequat a l'edat dels nens i nenes.

Una altra de les necessitats derivades dels protocols de la COVID-19 ha estat l'ús de places o espais de la via pública com a alternativa a la manca d'espais per a esbarjo en el cas de l'alumnat de 4t d'ESO de l'Escola El Cim i de 3r i 4t d'ESO de l'Escola Santa Teresa.

Pel que fa a la neteja de les escoles públiques d'educació infantil i primària, s'ha establert un increment de dues hores en la franja del migdia, durant el primer mes del curs escolar. Un criteri que es revisarà d'acord amb l'evolució de la pandèmia.

Obres i manteniment

Com cada any, durant el període estival s'han realitzat diverses obres de millora i manteniment als centres educatius. Un d'aquests treballs ha estat la finalització de la retirada de totes les plaques perimetrals de l'escola Cossetània, com a finalització del projecte d'eliminació del material de fibrociment existent, que el Departament d'Educació ja va iniciar l'estiu passant, retirant i substituint  la coberta del centre. “Enguany s'ha fet accions de millora en aquells casos considerats imprescindibles i que tenen afectació en el funcionament del curs. La resta de diners consignats a accions de manteniment i millora es reservaran per tal d'afrontar imprevistos derivats de la situació de pandèmia per la COVID-19, així com de dotació de connectivitat per a l'alumnat que ho requereixi i propostes educatives destinades al centres per facilitar el treball de les emocions a l'aula.”

Connectivitat de l'alumnat

Davant la impossibilitat de finalitzar el curs 2019-2020 de forma presencial, des de l'IMET es van posar els mecanismes necessaris per assegurar al màxim la connectivitat de l'alumnat, proporcionant material i recursos per tal que tothom pogués seguir les classes de manera virtual. Enguany, l'IMET revisarà i mantindrà la connectivitat per a aquelles famílies que no en disposin, en un treball amb coordinació amb els centres educatius i la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Novetat en projectes i programes per a la millora de la qualitat educativa

Cinema a l'escola.
Des del Servei d'Educació de l'IMET s'està treballant en un nou projecte, adreçat a l'alumnat d'educació infantil i primària, que consisteix en un catàleg de pel·lícules per poder treballar a l'aula, on es tractaran temes com la cultura de la pau, la diversitat funcional, la perspectiva femenina, la migració, el medi ambient, la diversitat cultural, o l'educació emocional, entre d'altres. El catàleg, que aviat es presentarà a la comunitat educativa, anirà acompanyat de material i recursos adaptats als currículums dels centres.

Premi Menjallibres
Es constata la consolidació del Premi Menjallibres entre l'alumnat de 1r i 2n d'ESO i per al curs 2020-2021 creix amb una oferta per a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO. El Premi Menjallibres és una iniciativa que del Servei d'Educació de l'IMET i la Regidoria de Cultura (mitjançant la Xarxa Municipal de Biblioteques), que té com a objectiu el foment de la lectura i els hàbits lectors entre l'alumnat de secundària.

Eleccions municipals

Temps de voreres aixecades

Miquel Casellas

Uns pressupostos aprovats o amb pròrroga són més que suficients per començar a aixecar voreres i fer petites grans obres principalment al mig de la ciutat perquè la gent vegi que aquell equip de govern que ha de passar la revalida al cap de poc es preocupa per la gent administrada

ENQUESTA WEB

Davant de l'augment del risc de rebrot i dels positius, el Govern admet que treballen en noves restriccions que podrien passar per un confinament de cap de setmana o un confinament domiciliari durant 15 dies

Creus que és necessari un nou confinament domiciliari per controlar la pandèmia?


No