Consell Comarcal

Augmenten les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer i per a la rehabilitació al Garraf

Redacció Vilanova i la Geltrú 02-10-2019 21:44 Lectures 2382
Augmenten les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer i per a la rehabilitació al Garraf. CC Garraf

Augmenten les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer i per a la rehabilitació al Garraf. CC Garraf

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Garraf ha rebut aquest any un total de 1.398 sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer i 20 sol·licituds per a la rehabilitació d’edificis.

En el cas dels ajuts de lloguer, l’augment en relació a l’any passat és del 5,9%. Enguany s’han rebut 1.068 sol·licituds per l’ajut del Ministeri de Foment adreçat a persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya, 288 per l’ajut dirigit a persones que van tenir resolució favorable a la convocatòria de l'any 2018, 31 per l’ajut adreçat a antics perceptors majors de 65 anys i 11 per l’ajut per a col·lectius específics: persones titulars d’un contracte de lloguer obtingut a través d’una Borsa de Mediació, beneficiaris de la prestació adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària i persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer.

Pel que fa a les subvencions per a la rehabilitació, l’augment de sol·licituds és del 33%. Es tracta d’ajuts destinats a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia  residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Per municipis, s’han aprovat 9 ajuts a Vilanova i la Geltrú, 5 a Sitges, 3 a Cubelles, 2 a Sant Pere de Ribes i 1 a Olivella.

S’estima que al final d’aquest any es publiquin les resolucions definitives de les sol·licituds rebudes, tant dels ajuts de lloguer i com dels ajuts rehabilitació.

Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge també es gestionen altres ajuts i serveis que funcionen durant tot l’any sense termini, com cèdules d’habitabilitat, borsa d’habitatge, servei d’intermediació pels deutes en l’habitatge, registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i prestacions econòmiques d’especial urgència.   

Infraestructures

Nou any, el peatge de sempre

Sixte Moral

Que farà per pal·liar el suposat -crec que real- greuge el nou delegat el govern al territori. S'ho mirarà des del barrera o es posicionarà

ENQUESTA WEB

Si no han d'estudiar, ni treballar, ni fer la neteja obligada, ni el temps acompanya per sortir al carrer, ni el "no fer res" és una opció, què t'agrada fer a casa quan tens una estona per a tu?

Quan tens temps lliure a casa, quina és l'activitat de lleure que prefereixes fer?

Llegir
Veure la TV
Cuinar
Fer manualitats
Escriure
Meditar
Jugar
Altres