Universitat Oberta de Catalunya

Les sis novetats de la declaració de la renda 2021

Els més rellevants afecten els professionals en règim laboral autònom i les persones arrendadores

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.

Des del passat 6 d'abril i fins al pròxim 30 de juny, les persones contribuents tenen una mica més de dos mesos per presentar la declaració de la renda a l'Agència Tributària. Al llarg d'aquestes setmanes, totes les persones amb obligació de liquidar els seus comptes amb Hisenda podran presentar la seva declaració. Si volen domiciliar el pagament, la data límit és el 27 de juny, tres dies abans.

A cada campanya es modifiquen, s'eliminen i s'inclouen diferents aspectes que afecten col·lectius específics de la població. En funció de diverses circumstàncies, hauran de tributar d'una manera o una altra, o tindran la possibilitat d'aplicar certes deduccions a la seva rendició de comptes, unes més interessants que altres.

Novetats de la campanya de la declaració de la renda del 2021

Enguany, segons María Cruz Rodríguez Gutiérrez, professora col·laboradora del màster universitari de Fiscalitat de la Universitat Oberta Catalunya (UOC), inspectora d'Hisenda de l'Estat i cap de l'Equip Nacional d'Embargaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), "els canvis més importants són els derivats de la situació generada per la COVID-19 i les conseqüències econòmiques que ha tingut, així com de la Llei de prevenció del frau".

Així doncs, encara que s'hagin inclòs diverses modificacions a l'IRPF, l'experta vol cridar l'atenció sobre sis novetats: les que fan referència als professionals en règim autònom, els plans de pensions, els arrendaments, les exempcions dels ajuts energètics, els nous trams i la inversió en criptomonedes.

Modificacions a la tributació dels professionals en règim autònom

Tal com explica l'experta, enguany els treballadors per compte propi es trobaran amb dues mesures noves. D'una banda, la possibilitat de tornar-se a acollir a l'estimació objectiva malgrat haver-hi renunciat l'exercici anterior i, de l'altra, la modificació dels límits excloents. Així resumeix aquestes dues novetats: "Abans de la crisi sanitària produïda per la COVID-19, la renúncia a l'estimació objectiva implicava no poder-se tornar a acollir a aquest mètode en almenys tres anys. Això es va modificar com una de les mesures urgents en matèria tributària, de manera que a la campanya d'enguany la renúncia no impedeix tornar-s'hi a acollir el 2022. Es va donar la possibilitat de renunciar-hi presentant el model de pagament fraccionat M130 (específic per a l'estimació directa)."

Quant a la modificació dels límits excloents, "per a l'IRPF 2021 són un volum de rendiments íntegres en l'any anterior derivat d'activitats econòmiques de 250.000 euros per al conjunt d'activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, i 125.000 euros per a les operacions en les quals hi hagi obligació d'expedir una factura quan la persona destinatària sigui empresària. Així mateix, es fixa en 250.000 euros el volum de compra de béns, excloses les adquisicions d'immobilitzat, per a totes les activitats en estimació objectiva", resumeix l'experta. I afegeix: "En cas que es facin activitats agrícoles, ramaderes o forestals, també s'aplica el límit de 250.000 euros de volum de rendiments íntegres per al conjunt d'activitats d'aquesta naturalesa i per al de compres de béns i adquisicions de serveis."

Canvis en les reduccions dels plans de pensions

Un dels apartats als quals la persona contribuent sol tenir la vista més posada és a les aportacions i les deduccions vinculades als plans de pensions. L'experta detalla breument com a la campanya 2021 es modifiquen les reduccions de la base imposable general en relació amb les aportacions als sistemes de previsió social:

-Es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable a la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, si bé es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per les contribucions empresarials.
-Es redueix de 2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable per aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge de la persona contribuent.
-S'estableix un règim transitori per a l'aplicació dels excessos arrossegats des del 2016. Els excessos del 2021, quan hi hagi hagut aportacions de la persona contribuent i imputades al promotor, es considerarà que tenen una naturalesa i una altra en proporció a aquestes aportacions.

Novetats en els arrendaments

Arran del Reial decret llei 35/2020, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària, com a novetat, "les persones arrendadores es poden deduir com a despesa els saldos de dubtós cobrament vençuts tres mesos abans de la meritació de l'impost (abans el termini era de sis mesos)", apunta Cruz. A més, ens recorda una de les mesures relacionades amb la pandèmia i els efectes que ha tingut en l'economia dels propietaris d'immobles arrendats: "Les persones arrendadores que no siguin grans tenidores es poden deduir la rebaixa de la renda acordada a partir de la declaració de l'estat d'alarma en relació amb els arrendaments de locals destinats a determinades activitats, com ara restaurants i agències de viatges, i aplicada el primer trimestre del 2021".

A més, el Tribunal Suprem ha perfilat el concepte del cost d'adquisició satisfet en immobles adquirits a títol gratuït a l'efecte del càlcul de la seva amortització.

La Llei de prevenció del frau també ha aclarit que la reducció per arrendament d'immobles destinats a habitatge només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu calculat per la persona contribuent en la seva autoliquidació.

Eficiència energètica i noves deduccions

Una altra de les novetats més destacades de la campanya 2021 fa referència a l'esforç per augmentar l'eficiència energètica. Bàsicament, tal com explica Cruz, "en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència s'acorda que són deduïbles de la quota íntegra estatal (és a dir, són una despesa que assumeix l'Estat i no les comunitats autònomes) les despeses per obres de millora que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració i el consum d'energia primària no renovable, així com les despeses de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial". A això s'hi afegeix "l'exempció de les subvencions i ajuts per a diverses qüestions relacionades amb l'habitatge, una de les quals és la rehabilitació energètica d'edificis existents, de manera que es declara l'exempció per a ajuts tant estatals com autonòmics. Aquesta exempció s'inclou a la disposició addicional cinquena de la Llei d'IRPF, juntament amb els ajuts per a la recepció o l'accés a serveis de comunicació audiovisual televisiva a les edificacions afectades per l'alliberament del dividend digital i les destinades a la rehabilitació residencial i d'habitatge social, en els termes establerts per aquesta mateixa norma".

Nous trams d'IRPF

La novetat principal en aquest aspecte té a veure amb els nous trams que s'apliquen i que afecten la ciutadania amb ingressos més elevats. "Els nous trams que s'han inclòs a la tarifa, tant en l'aplicable a la base liquidable general com en la de l'estalvi (en aquest cas, estatal i autonòmica), són tipus marginals, és a dir, s'ha inclòs un nou tipus impositiu més alt per a les rendes superiors. Es mantenen els tipus existents i se n'afegeix un de superior per a les rendes més altes. No hi ha, per tant, reduccions per a cap grup de rendes, sinó un gravamen superior per als qui obtenen rendes de més de 300.000 euros", aclareix l'experta.

Les criptomonedes

Finalment, l'increment en l'ús de les criptomonedes, tant en transaccions comercials com en inversió, també s'ha traslladat a la normativa tributària. En aquest sentit, com passa amb els rendiments i guanys procedents de qualsevol font tret que estiguin exempts o no subjectes, els rendiments provinents de les criptomonedes s'han de declarar com un guany patrimonial en l'autoliquidació de renda 2021. "Una qüestió diferent és que no s'ha de presentar cap declaració informativa del Model 720 per les criptomonedes de les quals se sigui titular fora d'Espanya, perquè encara no hi ha desenvolupament reglamentari de la norma que sí que ho exigeix", puntualitza Cruz.

El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.

Subscriu-te ara!


Articles d'opinió


SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local