Guàrdia Civil de la Patrulla Fiscal Territorial

16/05/2018 18:36:43

La Guàrdia Civil del Vendrell intervé 13.100 joguines que podrien ser un risc per als nens

ACN El Vendrell
Pla mig dels braços d'un agent intervenint joguines. Imatge publicada el 16 de maig de 2018. Guàrdia Civil

Són productes falsificats i sense etiquetar que no complien amb els mínims controls de seguretat

Pàgines: 1
Via pública

La carta del Regidor

Franc Roig Loscertales

Sembla que quaranta anys d'ajuntaments democràtics i d'aprofundiment en el coneixement de models de polítiques públiques en societats plurals i diverses no han servit gaire, a casa nostra, per avançar ni en transparència, ni en rendiment de comptes, ni en models d'avaluació