Manuel Sola

09/11/2017 22:04:41

El valor de l’acord

Carolina Orriols/ Julio Ruiz/ Salvador Becerra/ Manuel Sola/ Robert Sanahuja Vilanova i la Geltrú

Un pacte és una acord, una paraula que hem de practicar més sovint. I un acord, com a contracte polític i ciutadà, si es compleix no es pot trencar

Pàgines: 1
Via pública

La carta del Regidor

Franc Roig Loscertales

Sembla que quaranta anys d'ajuntaments democràtics i d'aprofundiment en el coneixement de models de polítiques públiques en societats plurals i diverses no han servit gaire, a casa nostra, per avançar ni en transparència, ni en rendiment de comptes, ni en models d'avaluació