Moció per a la recuperació, protecció i conservació del patrimoni natural de l'Ortoll, Sant Gervasi, Darró i La Millera

Eix. Ortoll

Eix. Ortoll

La ciutat de Vilanova i la Geltrú conserva encara uns espais naturals i arqueològics d’una gran riquesa patrimonial, paisatgística important per a la seva conservació i recuperació per la ciutadania.

Durant els últims anys aquests espais han estat abandonats per les administracions competents; tanmateix la seva conservació i recuperació ha estat reivindicada per associacions cíviques i conservacionistes sense cap intervenció de la municipalitat, que no fos asfaltar camins o proposar noves construccions de vies públiques amb la voluntat de continuar obrint espais naturals per a la circulació de vehicles.

Els últims informes sobre sostenibilitat aconsellen i requereixen urgentment un canvi de política mediambiental per fer possible la sostenibilitat humana lligant-la a la sostenibilitat ambiental i al desenvolupament de noves formes d’aprofitament ecològic dels entorns naturals i patrimonials no construïts.

La Unió Europea amb els seu programa LIFE i els programes de reducció de residus abocats a la natura ha plantejat –dintre del marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus- una jornada anual de neteja per fer visible el greu problema que es deriva de la seva generació.

La producció insostenible i el patró de consum de les nostres societats, la minsa estratègia de gestió del residus i la manca de sensibilització de part de la nostra societat, ha ocasionat seriosos danys al nostre entorn natural més immediat.

Aquesta situació està causant una destrucció continua, sistemàtica i gairebé oculta al nostre entorn, que es posa de manifest en el progressiu deteriorament de l’entorn i el més que evident canvi climàtic.

Les associacions promotores d’aquesta moció pretenem canviar el curs dels fets i aprofitant aquesta campanya europea volem que el municipi posi a la nostra disposició el suport econòmic i logístic per a poder realitzar en el marc de la campanya Let’s Clean Up Europe (Netegem Europa), una jornada de conscienciació i neteja d’aquest entorn natural proper.

Pretenem que aquesta acció es porti a terme el 18 de maig i per això la presentem amb suficient antelació al Ple, però una setmana més tard que a la resta d’Europa.

Les associacions signants formem part activa de la conservació, denúncia, recuperació i conscienciació de la societat vilanovina. Des de fa anys hem explicat la riquesa patrimonial i natural, hem recuperat i estem recuperant indrets, camins, marges, la flora i la fauna en la mesura de les nostres capacitats i possibilitats.

La nostra acció serà una oportunitat immillorable per a donar a conèixer l’entorn natural a una població poc informada, prendre consciència dels residus abocats des de fa anys, posar en valor l’entorn, les tasques de reconstrucció i conservació fetes fins ara per a propiciar un canvi de tendència en la degradació que estan patint els marges de les nostres rieres, els camins -alguns d’ells de més de 400 anys d’antiguitat-, la flora, la fauna i les restes patrimonials de construcció de pedra seca i arqueològiques i altres indrets a protegir. Volem, a més, recuperar aquesta zona com a lloc de passeig, esbarjo amb l’objectiu de gaudir de la natura per moltes persones de la ciutat i arreu.

Volem assolir la declaració de Parc Natural que reforça l’objectiu de conservació enfront de la protecció merament urbanística. Tanmateix, això no implica que quedin derogats tots els instruments urbanístics o territorials amb incidència sobre aquest territori Vilanoví, com és el cas del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Les qualificacions urbanístiques o Plans Especials del PGM o possibles elaboracions i aplicacions de PEPC (Pla Especial d'Ordenació i Protecció del Medi Natural) vigents.

A banda dels recursos econòmics que aportaria, aquesta incorporació reforçaria una gestió del Parc, atès que la Generalitat és l’administració ambiental de Catalunya d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb competències no sols sobre la gestió d’espais naturals i d’hàbitats protegits situats a Catalunya, sinó també sobre la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient.

Altres aspectes que reforcen la gestió d'un parc és la protecció penal davant de conductes il·lícites i d’infraccions administratives; la declaració d’utilitat pública i drets d’adquisició preferent de tots els terrenys afectats a efectes d’expropiació, no solament de les obres i actuacions previstes; i la possibilitat que l’òrgan de gestió del parc natural emeti informe preceptiu previ a l’atorgament d’autoritzacions necessàries per a l’execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions naturals, a l’interior o a l’exterior de l’espai protegit i que puguin afectar-lo.

Davant d’aquesta fita important, a la que la Unió Europea i la pròpia Generalitat de Catalunya han donat suport; les associacions Plataforma Ortoll-Sant Gervasi, i GarrafCoopera, sotasignats, presentem al Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú la proposta d’aprovació dels següents acords:

PRIMER.- Garantir el suport del municipi a la preparació de la jornada de neteja amb la provisió a les associacions organitzadores dels recursos necessaris per al seu desenvolupament

SEGON.- Recolzar i donar suport polític a la jornada amb el suport a la campanya de comunicació.

TERCER.- Donar suport logístic a la recollida de residus i a la neteja, proporcionant el personal tècnic i de neteja suficient així com els materials necessaris per a aquesta recollida: guants, utensilis de neteja, bosses d’escombreries específiques per tipus de material i la recollida posterior de la brossa recollida. Proporcionar un vehicle per a la recollida d’objectes i runes grans.

QUART.- Assignar una partida pressupostària per sufragar les despeses d’entrepans i begudes a les persones participants.

CINQUÉ. - Preparar amb les associacions convocants una altra jornada de neteja i conscienciació per a la tardor, acompanyant-la de la cura i conservació de les nostres platges i entorns naturals costaners.

SISÈ.- Institucionalitzar un dia a l’any com a dia municipal de la neteja i recuperació del patrimoni natural vilanoví.

SETÈ.- Assolir el compromís d'estudiar la possible qualificació com a Parc Natural de de les zones anomenades Llera del Torrent de Sant Joan, Ortoll i Xalet Ortoll, Sant Gervasi, Adarró, Turò del Sèu, Els Dos Molins, Aragai, Santa Llúcia, el Prat de Vilanova i la Millera, per tal de delimitar definitivament un espai de superfície protegida.

VUITÈ.- Impulsar la creació d’un Consorci constituït per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per tal de connectar-lo al Parc del Garraf i del Foix pel peu de la Talaia i el torrent de Santa María.

NOVÈ.- Elaborar un inventari de camins comarcal exhaustiu que reculli la totalitat dels camins existents, inclosos els camins ramaders, senders i corriols, tot seguint els criteris, prescripcions i ordenament legislatiu vigent que tingui en compte el patrimoni natural, cultural i històric de la comarca. Que un cop redactat, tramitat i aprovat aquest nou inventari de camins, es faci una proposta de Pla de camins amb uns criteris clars, orientat a la preservació del patrimoni natural, cultural i històric, a la delimitació del patrimoni públic, i a la regulació dels usos existents, fent possible que tots ells hi tinguin cabuda, sense prioritzar el trànsit rodat. Aquest nou Pla haurà d’incorporar el principi de cautela i precaució, ja que les actuacions proposades es fan en el medi natural, i haurà d’anar acompanyat d’un informe de sostenibilitat ambiental, per avaluar-ne les repercussions sobre el medi ambient.

Pots rebre al teu correu electrònic tots els articles d'opinió amb el nostre butlletí diari de titulars o amb el nostre butlletí setmanal. Inscriu-t'hi de manera gratuïta ara!

També et pot interessar

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!