Estat d'alarma

Comunicat de l'APMA sobre l'aprovació del projecte de l'Autòdrom de Terramar

Comunicat de l'APMA sobre l'aprovació del projecte de l'Autòdrom de Terramar. APMA

Comunicat de l'APMA sobre l'aprovació del projecte de l'Autòdrom de Terramar. APMA

No estem d’acord en la aprovació del projecte de l’autòdrom de Ribes per la Comissió territorial d’urbanisme del Penedès, per les seves greus conseqüències ambientals. Hem de tenir en compte que aquest projecte inclou la construcció de tres hotels, accessos i un aparcament, a la zona de vinyes, de 3200 places, implica l’afectació de la Xarxa Natura 2000, declarada com a zona d'interès natural, que actua com a connector biològic entre els Colls i Miralpeix i el Parc del Garraf, una peça clau en la protecció de la biodiversitat.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha fet un ús pervers del Reial Decret de l’estat d’alarma de forma il·legal i antidemocràtica: ha considerat aquest projecte, “indispensable per a la protecció de l’interès general”. L’excusa era evitar oposició i protestes contra el projecte.

Creiem que l’ús de les eines telemàtiques durant el confinament no estan garantint el dret a la participació democràtica.

La pandèmia del COVID 19 està causant moltes morts, algunes de les quals potser es podrien haver evitat. Evidentment aquesta és la conseqüència més dolorosa. La crisi sanitària provocada per la pandèmia ha provocat no només morts sinó també una aturada sense precedents de bona part de l’activitat econòmica. Sembla que tot s’hagi aturat.

Però NO, sorprenentment, les decisions polítiques en temes urbanístics que afecten al territori no només no s’aturen sinó que agafen embranzida. Les eines telemàtiques retallen lamentablement la participació democràtica i tapa la veu a persones i col·lectius que no poden ni protestar. Un exemple clar el tenim en la tramitació del projecte urbanístic de l’Autòdrom Terramar.

16 de març de 2020: APMA porta una moció per aturar el projecte de l'autòdrom de Terramar al ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Queda suspès pel decret d’alarma. Hores d’ara, la moció encara està pendent, tot i que s’han celebrat dos plenaris. APMA ens hem quedat sense poder exercir el nostre dret de participació i d’expressió.

31 de març de 2020: El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar telemàticament la Verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del PGOU de L’Autòdrom-Terramar i aprovació del conveni urbanístic.  No cal dir que la part interessada en aquest tema, que havien participat i presentat al·legacions, van haver d’obeir el queda’t a casa i no vam poder ni defensar la nostra postura ni tan sols exercir el nostre dret de protesta! 

6 de maig de 2020: APMA porta una moció per aturar el projecte de l'autòdrom de Terramar al ple de l’Ajuntament de Sitges. No podem de nou exercir el dret de defensar la moció: queda’t a casa!

8 de maig de 2020: Es reuneix la Comissió d’Urbanisme del Penedès de manera virtual. De fet, estava prevista pel 27 de maig, però amb l’excusa de l’estat d’alarma l’avancen 20 dies. No ens han donat temps ni per informar els membres de la Comissió ni per participar.

Volem protestar per l’Aprovació del Projecte de l’autòdrom de Sant Pere de Ribes ja que des del Departament de Territori l’han considerat, de manera arbitrària, com si fos d’interès general i no ho és. L’excusa era evitar oposició i protestés contra el projecte.

Mentrestant: el poble es queda a casa! I això No és democràcia.

DENUNCIEM

Als ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges per la manca de participació durant el confinament, decretat pel decret d’alarma, i per haver aprovat la constitució i celebració de sessions dels òrgans representatius de forma telemàtica sense garantir la participació democràtica.  

Al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per fer servir, de forma interessada, el reial decret d’alarma del govern central i considerar el projecte com si fos d’interès general, de forma arbitrària i autoritària, saltant-se tots els passos necessaris.

DEMANEM

1. Que els Ajuntaments de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges busquin una solució al greuge que han creat durant el confinament, votant sobre aquest tema sense donar oportunitat a participar a les parts interessades.

2. Que el Departament de Territori de la Generalitat declari nuls de ple dret els acords presos en la Comissió d’Urbanisme del Penedès de 8 de maig i s’esperi que es resolguin els processos democràtics pendents en els Ajuntaments.

3. Que el Departament de Territori no apliqui, abans de la seva aprovació, la Llei òmnibus per simplificar la tramitació, tant urbanística com ambiental.

També et pot interessar