Serveis funeraris

Lluitem per uns serveis funeraris públics

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.

Avui dia a Sant Pere de Ribes no disposem de serveis funeraris, ni públics ni privats, pertanyent així a municipis veïns aquests serveis de manera privada. Els enterraments han assolit uns preus desorbitats en relació amb els serveis prestats, tenint en compte tant la necessitat bàsica d'aquest servei, com la transcendència d'aquest.

Un altre tema de debat, seria el cementiri, que actualment es gestiona per la Parròquia i es troba molt ple. Això comporta que també veiem la necessitat d’una ampliació o de la construcció d’un altre cementiri al poble, de caràcter públic i atorgant alternatives en el sepeli.

Els serveis funeraris a la comarca del Garraf són de caràcter privat i això comporta no tenir control en casos d’emergència sanitària, com ha sigut el cas del Covid-19. Darrere de moltes empreses funeràries, n’hi ha interessos econòmics que s’allunyen del que hauria de ser un servei bàsic.

Per això mateix, el Govern de la Generalitat i el Govern espanyol durant l’estat d’alarma van presentar diverses mesures per frenar l’augment dels costos i tarifes en els serveis funeraris. Així s’expressa en el Decret Llei 10/2020 del 27 de març: “La determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment”.

De fet, podem comprovar com actualment s’incompleix l’ordenança general de serveis funeraris de Sant Pere de Ribes (no actualitzada des de fa 20 anys) ja que ens detalla en el preàmbul i en diferents articles l’exigència d’oferir aquest servei i la condició de servei essencial al ser un municipi superior als 10.000 habitants.

Preàmbul

La legislació sectorial, i més concretament l'article 42 del Decret 2263/1974, de 20 de juliol, per mitjà del qual va ser aprovat el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria (RPSM), disposa que en tota població de més de 10.000 habitants, hauria d'existir, almenys, una empresa funerària, privada o "municipal" (sic), previsió aquesta que feia dels serveis funeraris un servei obligatori (tot i que subsidiàriament) en els municipis amb un cens de més de 10.000 residents.

Article 2

Atès allò que disposa l'article 1.1 de la Llei del Parlament de Catalunya 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris (en endavant, "LSF"), les activitats funeràries contemplades a la present Ordenança tindran la condició de servei essencial d'interès general sotmès als principis d'universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets dels usuaris.

No només la possibilitat i l’exigència de prestar un servei, sinó com bé s’expressa: accessible, universal i que respecti els drets dels usuaris. Això s’ha d’entendre per poder facilitar aquest servei a tota la ciutadania que per problemes econòmics no pugui fer front aquesta despesa. És a dir, hem de regular i poder oferir aquest servei, que en poques ocasions s’ha pogut donar, tal com s’expressa en els diferents articles de l’ordenança.

Article 15

e) Gratuïtat o reducció de tarifes del servei envers aquelles persones que determini prèviament l'Ajuntament, per manca o insuficiència de mitjans econòmics, o quan així ho disposi l'autoritat judicial.

 

Article 19
Amb la finalitat de garantir el principi d'universalitat i d'accés als serveis funeraris, les empreses funeràries autoritzades per l'Ajuntament tenen l'obligació, a instàncies de la Corporació municipal, de prestar aquests serveis de forma gratuïta o bonificada a les persones que ho requereixin per manca o insuficiència de mitjans econòmics, o en els casos que acordi l'autoritat judicial.

L'aprovació de la directiva europea 123 de l'any 2006 per la liberalització dels serveis i la llei de transposició del 2007, que obligava a tots els estats membres de la UE a aplicar-la, va provocar que l'any 2010 la Generalitat aprovés un decret d'aplicació d'aquesta directiva obligant a totes les administracions públiques a complir-lo. Tot i això, la liberalització aplicada als serveis funeraris ha tingut molt poc recorregut, ja que molts pocs ajuntaments han suprimit de les ordenances les restriccions que dificultaven el lliure mercat.

En un context municipal català on no existeixen pràcticament empreses públiques que prestin els serveis funeraris i en un marc econòmic on l'anomenada lliure competència (o lliure mercat) no garanteix un abaratiment del cost o una millora del servei, entenem que les organitzacions polítiques tenim el deure de buscar alternatives viables a aquesta situació.

Donada la importància dels serveis funeraris, que no en disposem a Sant Pere de Ribes, més enllà del servei de cementiri i que no existeix a tota la comarca cap alternativa pública, creiem que la solució estratègica a treballar més raonable és aprofitar l’ens comú del Consell Comarcal per caminar plegats amb un projecte d’empresa pública de serveis funeraris, de la que es puguin beneficiar els veïns i veïnes del Garraf.

Així doncs, entenem que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha de vetllar per garantir aquest servei amb els principis d'universalitat, accessibilitat, continuïtat i respecte dels drets de les persones afectades. En aquest sentit des de Fem Poble - En Comú Podem ja vam fer propostes en aquest sentit a les darreres ordenances fiscals del 2018 i ara el passat ple de 21 de juliol vam presentar una moció al Ple de la corporació municipal i que es va aprovar per unanimitat. Ara cal que els partits que hi van donar suport i que tenen responsabilitat de govern a l’Ajuntament i al Consell Comarcal (PSC i JxCat) demostrin el seu interès i compleixin els acords.

La moció proposa el compliment dels següents acords:

PRIMER. Instar a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes a que els seus serveis tècnics i jurídics valorin la viabilitat de desenvolupar una empresa pública funerària municipal. En el cas després de la valoració dels serveis tècnics municipals així ho valori, instar a l’ens comú del Consell Comarcal del Garraf, a estudiar vies per a la creació d'una empresa pública de serveis funeraris que doni servei a tota la comarca.

SEGON. Que aquest Ajuntament es comprometi a finançar una part de la despesa prèviament acordada amb el Consell Comarcal per a la creació de l'esmentada empresa pública.

TERCER: Regular el sistema d’ajuts a les situacions en què les famílies no puguin afrontar les tarifes dels serveis funeraris. Així com visibilitzar públicament i fer transparent aquests ajuts de l’Ajuntament.

QUART:  Fer arribar els acords al Consell Comarcal del Garraf, a l’Associació de Municipis de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Parlament de Catalunya i  a la premsa local i comarcal.

 

Daniel Carabantes

Fem Poble - En Comú Podem

El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.

Subscriu-te ara!
SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local