Mandat 2023-27

Junts i PSC revalidaran el pacte de govern al Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Junts assumirà la presidència del govern d'àmplia majoria, mentre que la vicepresidència primera i les funcions de portaveu del govern comarcal, serà exercida pel PSC

Junts i PSC revalidaran el pacte de govern al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. CC Alt Penedès

Junts i PSC revalidaran el pacte de govern al Consell Comarcal de l'Alt Penedès. CC Alt Penedès

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.

Els representants del PSC-CP i de Junts-CM a nivell comarcal, Sergi Vallès  (Secretari General d'Impulsem Penedès), Albert Tort (Secretari d'Organització de la Federació socialista Alt Penedès-Garraf), Sebastià Moya (President comarcal de Junts) i Lluís Valls (membre de l'executiva nacional del PSC), han signat un "Acord per al progrés social, econòmic i territorial de l'Alt Penedès amb estabilitat institucional", per a la legislatura 2023-2027. Amb una majoria àmplia de 20 conselleres i consellers, Junts-CM i PSC-CP compartiran de nou govern, posant en valor la tasca de modernització, projectes impulsats i estabilitat institucional exercits en la legislatura anterior com a base de treball, entesa i col·laboració en la nova etapa de govern.

L’acord estableix les línies estratègiques del proper govern comarcal, que posarà el focus en potenciar els programes de cooperació i assistència tècnica als Ajuntaments articulats la darrera legislatura, així com la promoció econòmica del territori, el posicionament i la promoció de l’activitat agrícola i el valor dels productes de la terra, les iniciatives de reindustrialització, la formació laboral, la promoció turística i les iniciatives en l’àmbit cultural, esportiu i de vida activa a la comarca (joventut, gent gran,...). S’impulsarà i es reforçarà també l’atenció social, com un eix essencial dels serveis del Consell Comarcal per a la ciutadania en col·laboració amb els Ajuntaments. També seguirà la línia de gestió dels serveis educatius de transport escolar i menjadors, i en particular l’Escola de Música de l’Alt Penedès, així com d’altres iniciatives com el nou premi comarcal de treballs de batxillerat. El govern comarcal també durà a terme iniciatives per pressionar de manera activa al Govern de la Generalitat per accelerar els debats del Pla Territorial Parcial de Penedès, el desplegament de serveis de la Vegueria i la demanda de creació de l’Autoritat del Transport del Penedès. L’acord de govern també especifica que se seguiran promovent projectes innovadors per al territori entorn als Objectius de Desenvolupament Sostenible, la senyalització de camins rurals i espais d’interès, i els projectes de vies verdes de connexió a nivell comarcal. També hi haurà com a prioritat el debat necessari sobre les energies renovables en equilibri amb la defensa del territori i la preservació del paisatge i de l’entorn, així com la continua modernització i digitalització de l’administració del Consell Comarcal, impulsant la comunicació propera a la ciutadania i la transparència pública.
  
Els dos grups han acordat que el govern comarcal seguirà treballant de manera conjunta, coordinada i transparent per avançar en les iniciatives plantejades. Junts exercirà la presidència de la institució, mentre que la vicepresidència primera, que assumirà també les funcions de portaveu del govern comarcal, serà exercida per un conseller del PSC-CP.

Les vicepresidències segona, quarta i cinquena correspondran a Junts-CM, i les vicepresidències tercera i sisena al PSC-CP. La presidència del Consorci de Promoció Turística serà exercida per un conseller comarcal del PSC-CP i la presidència del Consell d'Alcaldes ho serà per part d'un alcalde de Junts-CM.
 
L'acord inclou un decàleg d'actuació, posant en valor el compromís d’estabilitat institucional, la transparència i col·laboració amb totes els grups polítics representants al Consell, amb els ajuntaments i amb la resta d’institucions i entitats, avançant en el progrés social, econòmic, empresarial i territorial de la comarca, amb gestió de les competències del Consell i impulsant el debat necessari amb visió a mitjà i llarg termini de la comarca.
 
Els noms dels consellers i conselleres de cada formació es donaran a conèixer un cop nomenats per la Junta Electoral, i les assignacions a conselleries i presidències de les diferents àrees de govern es comunicaran en el procés de proposta i aprovació del cartipàs un cop constituïda la nova legislatura. Tot i amb això, les dues formacions han apuntat que els actuals president, Xavi Lluch, i vicepresident primer, Albert Tort, seguiran impulsant conjuntament la nova etapa del proper govern comarcal amb col•laboració i sentit institucional.

ACORD DE GOVERN AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS PER A LA LEGISLATURA 2023-2027 I PER AL PROGRÉS SOCIAL, ECONÒMIC I TERRITORIAL AMB ESTABILITAT INSTITUCIONAL

La comarca de l’Alt Penedès té uns reptes, unes potencialitats i una posició estratègica que, des de la visió de servei i col·laboració amb els Ajuntaments de la comarca i de la resta d’institucions, requereix d’un Govern comarcal amb rigor, estabilitat i compromís institucional per avançar en el progrés social, econòmic i territorial.

Reunits els representants dels grups polítics comarcals de Junts-CM i del PSC-CP, acorden la formació d’un Govern al Consell Comarcal per a la legislatura 2023-2027. Ambdós grups comarcals posen en valor la tasca de modernització, projectes impulsats i estabilitat institucional exercits en la legislatura anterior com a base de treball, entesa i col·laboració en la nova etapa de govern.

DECÀLEG D’ACTUACIÓ I COMPROMÍS D’ESTABILITAT INSTITUCIONAL

1. Compromís de govern conjunt. Els grups comarcals sota signants expressen el seu compromís polític de governar conjuntament la institució del Consell Comarcal de l’Alt Penedès durant la legislatura 2023-2027, amb compromís i lleialtat institucional, i per a l’impuls de polítiques dirigides a tota la ciutadania de la comarca de l’Alt Penedès, amb voluntat de servei i col·laboració amb els Ajuntaments i la resta d’institucions i entitats.
2. Transparència i col·laboració amb tots els grups polítics amb representació al Consell Comarcal. Tot i que els dos grups que constituiran el Govern del Consell Comarcal representen una àmplia transversalitat de la societat de la comarca de l’Alt Penedès, exerciran el govern de la institució amb obertura per treballar de manera transparent i col·laborativa amb la resta de grups polítics amb representació al Consell Comarcal.
3. Competències. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès, d’acord amb els principis de subsidiarietat i proximitat, assumirà les competències i la gestió dels serveis que li delegui la Generalitat, sempre que sigui amb les dotacions econòmiques necessàries i es valori beneficiós per al conjunt de la comarca i la seva ciutadania. Així mateix, gestionarà iniciatives i projectes específics de comarca amb finançament intern i/o extern associat.
4. Col·laboració i servei als Ajuntaments. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha de tenir una voluntat continuada de servei als municipis, i per això ha de promoure la col·laboració amb tots els Ajuntaments en el marc de les seves competències. També ha de promoure àmbits de col·laboració, debat i intercanvi de bones pràctiques, que fomentin sinèrgies davant de problemes, reptes i oportunitats comunes.
5. Relació amb la resta d’institucions. La base per a la gestió i la voluntat de servei per part del Consell Comarcal requereix com a base fonamental una relació de col·laboració institucional amb la resta d’institucions públiques supramunicipals i entitats. També establint sinèrgies, debat i col·laboració amb la resta de consells comarcals de la Vegueria del Penedès.
6. Progrés social, econòmic i territorial amb igualtat d’accés als serveis públics. La missió final de l’actuació del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha de ser la millora i l’avenç en progrés social a través d’iniciatives d’atenció a les persones (benestar social, gent gran, salut, ensenyament, igualtat, cultura, cooperació, joventut, esports, habitatge,...); el progrés econòmic, posant també els fonaments pel progrés empresarial; i el progrés territorial.
7. Posicionament i iniciatives de comarca. El Consell Comarcal ha de ser el motor de posicionament, promoció i iniciatives innovadores per a la comarca, i ha de tenir en compte el ple desenvolupament de totes les iniciatives dels 27 municipis.
8. Visió de futur i planificació. Des del Consell Comarcal s’ha d’impulsar també el debat i la necessària planificació a mitjà i llarg termini de la comarca. Això implica, també, combatre les amenaces territorials que puguin esdevenir, en complicitat i col·laboració amb els Ajuntaments.
9. Transparència ciutadana, digitalització i eficiència de servei. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès és una administració de servei als ciutadans, i com a tal ha de seguir avançant en digitalització, transparència pública, i eficiència en la prestació dels serveis, tant de cara als Ajuntament com de la ciutadania.
10. Responsabilitat democràtica. El govern del Consell Comarcal de l’Alt Penedès es regirà pels valors de responsabilitat democràtica i el respecte a la pluralitat ideològica, i assumirà la responsabilitat de representar la comarca amb sentit institucional.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. Potenciar, ampliar i gestionar els programes de cooperació i assistència tècnica als Ajuntaments; i fomentar el debat i la creació de bones pràctiques davant de reptes conjunts en els municipis de la comarca a través del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de l’Alt Penedès.

2. Impulsar, des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la promoció econòmica al territori, fomentant les potencialitats i oportunitats de la comarca a través d’iniciatives en col·laboració amb el sector empresarial i comercial del territori;  promovent el dinamisme econòmic; potenciant la Taula de Reindustrialització i accions que facilitin la creació de llocs de treball i la formació per a persones a l’atur; i promovent de manera coordinada al territori les potencialitats dels polígons industrials de l’Alt Penedès.

3. Seguir impulsant la gestió i les iniciatives de dinamització turística del territori a través del Consorci de Promoció Turística, posant en valor els espais arreu de la comarca i els diferents actius del territori, en col·laboració directa amb els Ajuntaments, ampliant iniciatives, l’oferta turística, i els mecanismes de promoció i gestió turística.

4. Pressionar de manera activa al Govern de la Generalitat per accelerar els debats per a l’aprovació del Pla Territorial Parcial del Penedès, apostant per l’equilibri entre les oportunitats de futur del territori, les infraestructures necessàries (viàries, ferroviàries i d’altres equipaments) i la preservació i protecció d’espais de manera concertada amb els principals agents del territori.

5. Gestionar i ampliar els serveis d’atenció social del Consell Comarcal, facilitant així aquest servei essencial de suport social per a la igualtat d’oportunitats i la justícia social, amb una reorganització que permeti afrontar la demanda actual.

6. Impulsar des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès el debat necessari per a la producció d’energies renovables amb corresponsabilitat i capacitat de decisió des del territori, promovent els estudis tècnics necessaris per a un avenç compromès i rigorós alhora en aquest objectiu clau per al territori.

7. Promoure i coordinar projectes innovadors per al territori en el marc dels fons FEDER i dels fons Next Generation.

8. Crear la mesa de col·laboració entre els diferents Consells Comarcals en l’àmbit de la Vegueria del Penedès, fomentant les sinèrgies de treball conjunt entre els municipis del Gran Penedès.

9. Donar suport, reclamar i impulsar el desplegament de serveis de la Vegueria en base als compromisos adquirits per la Generalitat, sent el Consell Comarcal una institució activa en la interlocució amb la Generalitat i reconeguda com a tal, tant en els serveis ja desplegats com en el desplegament de nous serveis.

10. Guiarem, planificarem i associarem els projectes i la gestió del Govern Consell Comarcal als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

11. Tenir un paper actiu en la demanda de la millora de la mobilitat a la comarca i demanar la creació de l’Autoritat del Transport del Penedès.

12. Potenciar les iniciatives socials en l’àmbit de la comarca a nivell cultural, educatiu, social i de promoció, contribuint al reforç de l’associacionisme a la comarca, tenint en compte les diferents franges d’edat: infantil, joventut, mitjana edat i gent gran.

13. Seguir impulsant el Fòrum de regidores i regidors d’Ensenyament a la comarca, la gestió del transport escolar i menjadors, la reclamació de la reformulació del transport escolar no obligatori per part de la Generalitat i l’organització d’iniciatives educatives pròpies del Consell Comarcal com el Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat o les xerrades educatives obertes.

14. Incidir des del Consell Comarcal en la necessària millora de l’assistència dels serveis de salut, contribuint amb els municipis a reclamar serveis de qualitat en l’atenció primària, i participant en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf per monitoritzar i incidir en la millora del seu funcionament i l’atenció prestada a la ciutadania.

15. Seguir apostant per l’Escola de Música de l’Alt Penedès (EMAP) i donar impuls i suport des del Consell Comarcal a la seva gestió i evolució continuada, com a projecte vertebrador del territori a través de la música.

16. Seguir fomentant les activitats esportives d’àmbit comarcal i del Consell Esportiu de l’Alt Penedès.

17. Promocionar l’activitat agrícola, els productes de la terra que ens identifiquen com a territori i dur a terme iniciatives de preservació del paisatge i de l’entorn que caracteritza l’Alt Penedès.

18. Cooperar amb els Ajuntaments per promoure arranjaments, millores i senyalització de camins rurals, carreteres i espais d’interès. Potenciar també projectes de vies verdes de connexió a nivell comarcal.

19. Posarem el focus en una modernització i digitalització de l’administració del Consell Comarcal, amb l’objectiu de millorar l’atenció pública i l’eficiència dels tràmits per als ciutadans i ciutadanes.

20. Treballarem en un nou conveni laboral per als treballadors i treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

21. Impulsarem la política comunicativa del Consell Comarcal, difonent informació però també la importància de l’activitat de la institució, seguint amb l’ambició de millora d’una comunicació i transparència pública  exemplar.

El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.

Subscriu-te ara!


Articles d'opinió


SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local