VNG

El Ple aprova la proposta d'ordenació dels equipaments comercials

L'objectiu és no crear espais comercials allunyats dels entorns urbans

VD 16-05-2010 15:51 Lectures 464

El Ple de maig de l'Ajuntament ha aprovat la proposta de delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de Vilanova i la Geltrú. Aquesta iniciativa dóna compliment al Decret LLei 1/2009 d'ordenació dels equipaments comercials, aprovat pel Govern de la Generalitat el 28 de desembre passat, seguint la Directiva europea de mercats interiors. Aquest decret regula entre d'altres temes quines característiques urbanístiques s'han de complir per poder-se instal·lar als municipis de Catalunya establiments comercials grans, és a dir, d'entre 1.300 m2 i 2.500m2 de sostre de venda, i que aquesta implantació només serà possible en poblacions de més de 5.000 habitants i en capitals de comarca.

L'objectiu d'aquesta ordenació és la de no crear espais comercials allunyats dels entorns urbans i apostar clarament per un comerç dins la ciutat, com ha estat tradicionalment en les ciutats del nostre país.

El Govern municipal ha aprovat una delimitació gràfica molt semblant a la que es va aprovar el 2006, ara vigent fins a la nova aprovació. Tal com marca el decret llei, la superfície proposada inclou els sectors residencials plurifamiliars de la ciutat, els sectors on hi ha predominantment habitatge unifamiliar que estigui en contacte amb l'anterior i sectors amb habitatge plurifamiliar amb planejament derivat aprovat. S'hi han exclòs els sectors industrials i sectors residencials unifamiliars sense continuïtat amb el sòl urbà. La llei també preveu la possibilitat d'excepcionalitats justificades que estiguin contigus d'aquest entorn urbà.

Un cop aprovada pel Ple de l'Ajuntament, la proposta s'ha de sotmetre ara a informació pública pel termini d'un mes. I a partir d'aquí, cal trametre l'acord a la Direcció General d'Urbanisme per a la seva aprovació. L'expedient està a disposició de qualsevol interessat a la Regidoria d'Urbanisme i Planejament, al carrer de Josep Llanza 1-7, de 9.30 a 14.00h, de dilluns a divendres.


Mobilitzacions

Sitges o Gilead? Què vol Vox?

Fran Moreno

De tot el Garraf, escullen Sitges, la ciutat més oberta, més intercultural i referent mundial del respecte a la comunitat LGTBI+, per muntar una paradeta informativa en la que se suposa, explicaran que van en contra de les persones migrades, les dones i les minories sexual

ENQUESTA WEB

El Departament de Salut està preparant una nova llei d'addiccions amb limitacions més àmplies contra el tabac davant un repunt del consum després d'uns anys de descens

Salut vol prohibir fumar a totes les terrasses. Què et sembla la mesura?

Molt bé
Malament