2017-2021

El Consell Comarcal del Garraf desplega el II Pla Intern d’Igualtat

Aquest pla, aprovat al ple comarcal del 14 desembre de 2017, és una eina per desenvolupar i establir com a prioritàries accions dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització

Redacció Vilanova i la Geltrú 12-03-2018 17:43 Lectures 935
El Consell Comarcal del Garraf desplega el II Pla Intern d’Igualtat. CC Garraf

El Consell Comarcal del Garraf desplega el II Pla Intern d’Igualtat. CC Garraf

El Consell Comarcal del Garraf ha engegat diverses accions previstes al II Pla Intern d’Igualtat 2017-2021. Aquest pla, aprovat al ple comarcal del 14 desembre de 2017, és una eina per desenvolupar i establir com a prioritàries accions dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de l’organització.

Per a l’elaboració del Pla es van realitzar entrevistes a persones clau de l’ens comarcal i es va elaborar un formulari en línia adreçat a tot el personal, per tal de conèixer la seva percepció en relació amb la igualtat en la institució.

Posteriorment es va fer una diagnosi de gènere en la qual es van avaluar aspectes com la comunicació, la imatge i el llenguatge, la representativitat horitzontal i vertical de les dones, la selecció de personal, l’avaluació del rendiment, la formació, el  desenvolupament i la promoció del personal, les condicions laborals i la política salarial, l’assetjament sexual per raó de sexe i actituds sexistes, la salut laboral i les condicions físiques de l’entorn de treball, i la conciliació de la vida personal, familiar i professional.

Després d’aquesta diagnosi, es van definir estratègies per continuar treballant per l’equitat de gènere en l’organització. Així, durant el mes de gener es van realitzar dues jornades formatives adreçades al personal: “Igualtat de gènere i pla intern d’igualtat” i “Llenguatge inclusiu”.

Està previst ampliar aquesta formació a través de píndoles que contribueixin a incorporar la transversalitat del principi d’igualtat de gènere en la pràctica diària del personal del Consell. D’altra banda, es treballarà per introduir la perspectiva de gènere en les contractacions externes per obres i serveis, es reforçarà la utilització del llenguatge no sexista i inclusiva en totes les comunicacions i es fomentarà la formació en igualtat de gènere a les persones que formen part del tribunal de selecció de personal. A mig termini, es contemplen accions formatives sobre assetjament sexual o per raó de sexe, així com debats sobre la conciliació familiar.

Amb l’aprovació i el desenvolupament d’aquest II pla intern d’igualtat es reforça el compromís polític del Consell Comarcal del Garraf envers la igualtat de gènere.

Mobilitzacions

Sitges o Gilead? Què vol Vox?

Fran Moreno

De tot el Garraf, escullen Sitges, la ciutat més oberta, més intercultural i referent mundial del respecte a la comunitat LGTBI+, per muntar una paradeta informativa en la que se suposa, explicaran que van en contra de les persones migrades, les dones i les minories sexual

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No