Mandat 2019-23

L’Arboç aprova el nou cartipàs municipal

Joan Sans continuarà com alcalde, Alfons Ribas serà el 1er Tinent d’alcalde, Sonia Magrané com a 2a, Miguel Ángel del Río, 3er i Montserrat Pérez, 4a

Redacció L'Arboç 03-07-2019 18:05 Lectures 1427
L’Arboç aprova el nou cartipàs municipal . Ajuntament de l'Arboç

L’Arboç aprova el nou cartipàs municipal . Ajuntament de l'Arboç

L’alcalde de l’Arboç, Joan Sans, ha definit aquest dilluns la composició del nou cartipàs municipal per al mandat 2019-2023. En un Ple Extraordinari s'han aprovat les delegacions als regidors que conformen el nou equip de govern, amb el nomenament dels tinents d’alcalde i els membres de la Junta de govern.

Pel que fa a la distribució de les àrees de govern, l’alcalde Joan Sans, es farà càrrec de les àrees de Règim intern, Seguretat ciutadana, Educació, Urbanisme, i Serveis urbans.

La resta queda de la següent manera:

-Promoció econòmica, Comunicació, Ocupació, Participació ciutadana i Turisme; Sr. Alfons Ribas.

-Serveis Socials, Sanitat, Atenció a la Dona i Tercera Edat; Sra. Montserrat Pérez.

-Joventut, Esports, Esdeveniments esportius i Lleure: Sr. Miguel Ángel del Río.

-Protecció civil, Diversitat de gènere, Cultura i Festes: Sra. Sonia Magrané.

-Habitatge, Hisenda, Mobilitat, Noves tecnologies i Web municipal: Sr. Adrià Molina.

-Neteja viària, Salubritat pública i Protecció dels animals: Sra. Maria Josefa Morillas.

-Medi Ambient, Indústria, Parcs i Jardins: Sra. Susana Bayo.


Com a Primer tinent d’alcalde es va nomenar el  Sr. Alfons Ribas Perez, i com a Segon tinent d’alcalde la Sra. Sonia Magrané Rus, Miguel Ángel del Río 3er i Montserrat Pérez 4a.

Així mateix, també es va resoldre el nomenament dels integrants de la Junta de Govern Local, òrgan col.legiat municipal de caràcter resolutori, els regidors i les regidores següents:

- President: Sr. Alcalde, Joan Sans i Freixas

- Vocals: Sr. Alfons Ribas Perez, Sra. Montserrat Perez Gallego, Sr. Miguel Ángel Del Río Martos, Sra. Sonia Magrané Rus.

En el mateix Ple es van constituir els diferents Grups Municipals amb el Sr. Alfons Ribas Pérez com a portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, la Sra. Montserrat Ventura Jané com a portaveu de la Candidatura de Canviem l’Arboç - Acord Municipal, la Sra. Olga Navarro Ribas, en representació de la Candidatura de Junts per l’Arboç, i la Sra. Maria Mestre Montserrat, en representació de la Cup l’Arboç - Alternativa Municipalista.

L’Ajuntament de l’Arboç va aprovar el nou cartipàs municipal en el Ple Extraordinari celebrat aquest dilluns 1 de juliol al vespre.

Mobilitzacions

Sitges o Gilead? Què vol Vox?

Fran Moreno

De tot el Garraf, escullen Sitges, la ciutat més oberta, més intercultural i referent mundial del respecte a la comunitat LGTBI+, per muntar una paradeta informativa en la que se suposa, explicaran que van en contra de les persones migrades, les dones i les minories sexual

ENQUESTA WEB

Si no han d'estudiar, ni treballar, ni fer la neteja obligada, ni el temps acompanya per sortir al carrer, ni el "no fer res" és una opció, què t'agrada fer a casa quan tens una estona per a tu?

Quan tens temps lliure a casa, quina és l'activitat de lleure que prefereixes fer?

Llegir
Veure la TV
Cuinar
Fer manualitats
Escriure
Meditar
Jugar
Altres