Mandat 2019-23

El Consell Comarcal del Garraf aprova la nova organització per la legislatura 2019-2023

L’estructura contempla quatre grans àrees de gestió: Serveis generals i organització; Cultura, patrimoni, ocupació i esports; Ordenació territorial i habitatge i Serveis a les persones

Redacció Vilanova i la Geltrú 03-08-2019 8:02 Lectures 3617
El Consell Comarcal del Garraf aprova la nova organització per la legislatura 2019-2023. CC Garraf

El Consell Comarcal del Garraf aprova la nova organització per la legislatura 2019-2023. CC Garraf

Al ple extraordinari del Consell Comarcal del Garraf, celebrat avui, s’ha donat compte dels decrets de presidència relatius a l’organització institucional per la legislatura 2019-2023. L’estructura política proposada pel nou govern de l’ens comarcal, presidit per Abigail Garrido Tinta i format pels grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Junts per Catalunya -Junts, inclou quatre vicepresidències que substituiran la presidència en cas d’absència, malaltia, vacant o impediment, i aniran a càrrec de Robert Monzonis (Junts), Marta Verdejo (PSC), Luis Miguel García (PSC) i Jaume Carol (Junts).

Durant la sessió plenària també s’ha fet el nomenament dels consellers i les conselleres que integraran la Junta de Govern sota la presidència d’Abigail Garrido (PSC): Mònica Gallardo Montornés (Junts), Teresa Llorens Carbonell (PSC), Robert Monzonis Gómez (Junts), Marta Verdejo Sánchez (PSC), Luis Miguel García Alcaraz (PSC), Jaume Carol i Roldán (Junts), Blanca Albà i Pujol (Junts), Renata Bedós Stout (PSC), Francisco José Perona Jiménez (PSC) i Nelson Araujo Ozuna (PSC).

L’organigrama polític i de gestió del Consell Comarcal del Garraf inclou dues conselleries adjuntes a la presidència a càrrec de Mònica Gallardo Montornés (Junts) i Teresa Llorens (PSC). L’estructura del Consell Comarcal del Garraf contempla quatre àrees de gestió, que comptaran amb la representació de diversos consellers i conselleres a la presidència i vicepresidència, així com a les conselleries delegades:

Àrea de Serveis Generals i Organització

Presidència de l’Àrea: Blanca Albà i Pujol
Vicepresidència de l’Àrea: Francisco José Perona Jiménez
Conselleria delegada de Recursos Humans i Organització: Blanca Albà i Pujol
Conselleria delegada d’Hisenda i Atenció Ciutadana: Mònica Gallardo Montornés.
Conselleria delegada de Comunicació i Tecnologies de la Informació: Renata Bedós Stout.
Àrea de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Presidència de l’Àrea: Robert Monzonis Gómez
Vicepresidència de l’Àrea: Juan Luis Ruiz López
Conselleria delegada d'Ocupació, Empresa, Inserció Laboral i Promoció Econòmica – Node Garraf: Luis Miguel García Alcaraz
Conselleria delegada de Cultura i Esports: Robert Monzonis Gómez
Conselleria delegada de Patrimoni: Teresa Llorens Carbonell
Àrea de Serveis a les Persones

Presidència de l’Àrea: Renata Bedós Stout
Vicepresidència de l’Àrea: Joan González Escofet
Conselleria delegada d'Ensenyament, Convivència, Ciutadania i Joventut: Gisela Vargas Reyes
Conselleria delegada Gent Gran, Igualtat, Feminisme i LGTBI: Nelson Araujo Ozuna
Conselleria delegada de Serveis Socials i Cooperació: Mònica Gallardo Montornés
Conselleria delegada de Salut i Consorci Sanitari: Francisca Carrasquilla Cuadrado
Àrea d'Ordenació Territorial i Habitatge

Presidència de l’Àrea: Marta Verdejo Sánchez
Vicepresidència de l’Àrea: Rosa Huguet i Sugranyes
Conselleria delegada de Planejament i Projectes Europeus: Francisco José Perona Jiménez
Conselleria delegada d’Habitatge: Xavier Roig Juan
Conselleria delegada de Medi Ambient i Agricultura: Jaume Carol i Roldán

Al la sessió plenària també s’ha aprovat el calendari de sessions, amb vots a favor del PSC, Junts, Som VNG, Ciutadans i En Comú Guanyem i abstencions d’ERC, CUP i Construïm. Els plens de caràcter ordinari es fan habitualment el tercer dijous dels mesos senars; les sessions ordinàries de la Junta de Govern es convocaran amb caràcter quinzenal i tindran lloc els dimecres alterns de cada mes, les Comissions Informatives i la Junta de Portaveus es realitzaran els dijous, una setmana abans de la celebració de la sessió plenària.

Igualment,  s’ha donat compte de la constitució dels grups polítics comarcals i se n’han nomenat els portaveus: Juan Luis Ruiz, Grup comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya; Adrià Guevara i Figueras, Grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM; Mònica Gallardo Montornés, Grup comarcal Junts per Catalunya – Junts; Erica Quintero Ultrarán, Grup comarcal Ciutadans – Partido de la Ciutadania; Marta Guinda Camps, Grup comarcal CUP-AMUNT; Esther Rodríguez i Maldonado, Grup comarcal Construïm, Narcís Pineda i Oliva, Grup comarcal d’En Comú Guanyem i Ester Franco Siles, Grup comarcal SOM VNG.

De la mateixa manera, s’ha aprovat la creació de la Comissió Executiva del Consell Comarcal del Garraf amb vots a favor PSC, Junts i Ciutadans, vots en contra de la CUP i abstencions d’ERC, En Comú Guanyem, Construïm i SOM VNG. Aquesta comissió farà el seguiment i la coordinació de les actuacions i projectes comarcals, amb caràcter estable, integrada per presidència, vicepresidències i conselleries adjuntes a presidència. Així mateix, s’han aprovat les comissions de coordinació de les àrees de gestió. Les sessions de la comissió executiva i de les comissions de coordinació tindran caràcter quinzenal.

També s’han aprovat les assignacions dels representants de cada grup polític i les dietes dels conselleres i conselleres per assistència a plens i reunions, amb vots a favor de PSC, Junts i Ciutadans, vots en contra de la CUP, ERC, Som VNG, Construïm i abstenció d’En Comú Guanyem. L’aportació per cada grup polític està fixada en 205,20 € al mes i l’assignació proporcional per nombre de membres dels grups és de 85,5 € al mes per conseller/a. El règim de dietes dels consellers i conselleres per l’any 2019 contempla les següents despeses: 250 € per assistència al ple, 85 € per assistència a les comissions informatives; 85 € per assistència a la junta de portaveus, 150 € per assistència a les juntes de govern, 200 € per assistència a la comissió executiva i 85 € per assistència a la comissió de coordinació de les àrees.

Al ple s’ha aprovat el nomenament de la gerent, Mila Arcarons i Oferil, que ja havia ocupat aquest càrrec durant les anteriors dues legislatures, amb una retribució de cinquanta-quatre mil tres-cents cinquanta-sis euros amb setanta-nou cèntims (54.356,79 €) bruts anuals. La votació d’aquest punt ha estat: vots a favor PSC, Junts i Ciutadans, vots en contra de la CUP i SOM VNG i abstencions d’En Comú Guanyem, Construïm i ERC.

Finalment, s’ha aprovat la designació dels consellers i les conselleres que ostentaran la representació del Consell Comarcal del Garraf en diversos òrgans col·legiats amb vots a favor del PSC i Junts, vots en contra de la CUP i abstencions d’ERC, Ciutadans, Som VNG, Construïm i En Comú Guanyem. La representació dels conselleres i les conselleres serà la següent: Abigail Garrido Tinta a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf – NODE Garraf i al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès – Garraf,  Robert Monzonis Gómez als òrgans de govern del Consorci per a la Normalització Lingüística i al Consell Esportiu del Garraf,  Marta Verdejo Sánchez al Grup de treball del Pla Territorial del Penedès, al Consell Municipal del Port de Vilanova i la Geltrú, al Consell Coordinador del Parc Natural del Garraf i a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona; Gisela Vargas Reyes al Consell Escolar Municipal d’Ensenyament de Vilanova i la Geltrú, Teresa Llorens i Carbonell al patronat de la Fundació Hospital Sant Antoni Abat, Xavier Roig Juan a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona i a la Xarxa de serveis locals d’habitatge de la Diputació de Barcelona, Jaume Carol i Roldán a l’assemblea de la Federació d’ADFs Penedès Garraf, Mònica Gallardo Montornés, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i Luis Miguel García Alcaraz al projecte Timol.

Adjudicacions del servei de menjador escolar

D’altra banda, al ple s’ha aprovat l’adjudicació del servei de menjador escolar de l’Escola L’Aragai de Vilanova i la Geltrú pel curs escolar 2019-2020 a l’empresa SACALMSER SL., per l’import anual de cent trenta-un mil vuit-cents trenta-quatre euros amb cinquanta-sis cèntims (131.834,56 €) més set mil tres-cents onze euros amb quatre cèntims (7.311,04 €) corresponent a l’IVA.

També s’ha aprovat l’adjudicació del servei de menjador escolar de l’escola El Margalló de Vilanova i la Geltrú pel curs escolar 2019-2020 a l’empresa SERUNION SAU per l’import anual de cent setanta-dos mil tres-cents set euros amb vint cèntims (172.307,20 €) més set mil vuit-cents noranta-vuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (7.898,88 €) corresponent a l’IVA.

La votació d’aquest punt ha estat la següent: Vots a favor de PSC, Junts, ERC, Ciutadans, Construïm i En Comú Guanyem; vots en contra de CUP i Som VNG.

Mobilitzacions

Sitges o Gilead? Què vol Vox?

Fran Moreno

De tot el Garraf, escullen Sitges, la ciutat més oberta, més intercultural i referent mundial del respecte a la comunitat LGTBI+, per muntar una paradeta informativa en la que se suposa, explicaran que van en contra de les persones migrades, les dones i les minories sexual

ENQUESTA WEB

La pandèmia ens obliga a estar tancats a casa, que és la millor manera de frenar els contagis. Després de dues setmanes de confinament, ens agrada pensar en allò que farem quan això s'acabi.

Què és el primer que faràs quan s'aixequi el confinament?

Anar a veure la família
Quedar amb els amics
Sortir a fer esport
Anar a la perruqueria
Organitzar una festa
Passejar per la natura
Crec que em costarà tornar a la rutina
Altres