Temporal

Sant Pere de Ribes tramitarà sol·licituds de subvenció al govern espanyol per a necessitats d’emergència pel temporal

En els supòsits de les prestacions personals o de béns particulars, es delimita l’actuació a aquells de caràcter extraordinari

Redacció Sant Pere de Ribes 04-02-2020 16:26 Lectures 1580
Sant Pere de Ribes tramitarà sol·licituds de subvenció al govern espanyol per a necessitats d’emergència pel temporal. Ajt Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Ribes tramitarà sol·licituds de subvenció al govern espanyol per a necessitats d’emergència pel temporal. Ajt Sant Pere de Ribes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a través de la Delegació del Govern espanyol a la província de Barcelona, demanarà subvencions pels danys que ha causat el temporal al nostre municipi i també, en els casos més greus i amb menys recursos, pels damnificats afectats que compleixin els requisits recollits en el Reial Decret 307/2005 de 18 de març,  pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica. En els supòsits de les prestacions personals o de béns particulars, es delimita l’actuació a aquells de caràcter extraordinari, podent ser beneficiàries d’aquestes ajudes, principalment: les famílies que no disposin de recursos econòmics per fer front a la situació d’emergència; les persones propietàries d’establiments comercials i petites empreses l’activitat de les quals s’hagi vist afectada directament pels fets derivats del temporal; o les comunitats de propietaris que hagin sofert danys en elements comuns d’ús general que afectin tant a la seguretat com a la funcionalitat del immoble, entre d’altres. En aquests casos, però, els danys a habitatges només es podran concedir en cas de destrucció total de l’habitatge o per danys estructurals sempre que se sigui propietari i resident en el mateix. També es poden demanar ajuts per destrucció o danys dels estris domèstics de primera necessitat per cobrir les necessitats bàsiques d’habitabilitat del habitatge. Les ajudes previstes únicament podran ser objecte de subvenció dels danys que hagin estat causats directament pel temporal i la seva percepció anirà en funció de la renda familiar, de la tipologia d’habitatges i d’una sèrie de condicionants que es troben descrits en aquest Reial Decret.

Els veïns i veïnes que compleixin les disposicions que recull l’esmentat Reial Decret i que vulguin presentar les seves sol·licituds de reclamació ho poden fer o bé directament a través de la Subdelegació del Govern a Barcelona o bé a través del registre l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes mitjançant una instància adreçada a l’alcaldia que es pot formalitzar a les Oficines d’Atenció Ciutadana i  telemàticament a la Seu Electrònica.

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES

El procediment s’inicia a instància de part, mitjançant sol·licitud dels interessats o afectats, i un cop presentada aquesta sol·licitud, la Delegació o Subdelegació del Govern comunicarà als interessats l’inicia del procediment i comprovarà si es compleixen els requisits formals exigibles, així com la documentació aportada (art. 8 RD). En aquest enllaç hi trobareu els models de sol·licituds que cal presentar per demanar les ajudes:

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/modelos-de-solicitud/ayudas-en-caso-de-determinados-siniestros-o-catas

Caldrà exposar la situació de la casuística acompanyada de la documentació que es demana en cada cas i que justifiqui la despesa que s’ha fet. Si la documentació aportada no és correcta o està incomplerta, es donarà un termini de 10 dies per a la seva esmena i millora. El Ministeri de l’Interior resoldrà les sol·licituds de forma motivada en el termini de 6 mesos des de la data de registre en la Subdelegació del Govern.

L’administració estatal ha informat que el termini de presentació de sol·licituds emparades pel Reial Decret 307/2005, modificat pel RD 477/2007, és d’1 mes des de la data de finalització dels fets causants dels danys, és a dir, fins al 26 de febrer de 2020. Per això, la recollida de sol·licituds per cursar-les a través de l’Ajuntament es farà fins al 19 de febrer, per tal de poder-les tramitar posteriorment a la Delegació del Govern amb temps i forma, essent el Govern Espanyol qui farà la resolució final.

Tota la informació sobre com demanar les ajudes es pot trobar al Reial Decret:
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-4573-consolidado.pdf

Aquesta és una de les mesures d’ajuda i d’acompanyament als damnificats que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha posat en marxa per pal·liar els efectes i danys causats pel darrer temporal. En els pròxims dies també es tindrà l’informe tècnic meteorològic que s’ha demanat per posar-lo a disposició dels damnificats que puguin necessitar-lo per tramitar sinistres o reclamacions a les companyies asseguradores. Igualment, l’Ajuntament ofereix els serveis de l’Oficina de Consum i del Centre de Mediació i Convivència Ciutadana per atendre i assessorar a les persones, empreses o col·lectius que necessitin tramitar reclamacions, ajuts i peritatges relacionats amb els danys o desperfectes que hagin pogut patir a causa dels efectes del temporal.  Per utilitzar el servei cal trucar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al 938967300, i l’OAC gestionarà la petició a Consum, qui es posarà en contactes amb les persones usuàries per atendre-les.

Mobilitzacions

Sitges o Gilead? Què vol Vox?

Fran Moreno

De tot el Garraf, escullen Sitges, la ciutat més oberta, més intercultural i referent mundial del respecte a la comunitat LGTBI+, per muntar una paradeta informativa en la que se suposa, explicaran que van en contra de les persones migrades, les dones i les minories sexual

ENQUESTA WEB

La pandèmia ens obliga a estar tancats a casa, que és la millor manera de frenar els contagis. Després de dues setmanes de confinament, ens agrada pensar en allò que farem quan això s'acabi.

Què és el primer que faràs quan s'aixequi el confinament?

Anar a veure la família
Quedar amb els amics
Sortir a fer esport
Anar a la perruqueria
Organitzar una festa
Passejar per la natura
Crec que em costarà tornar a la rutina
Altres