Àngel Planells

09/11/2017 22:33:16

Sitges s'endinsa en el surrealisme dels logicofobistes de 1936 amb una exposició a Can Rocamora

ACN Sitges
Sitges s'endinsa en el surrealisme dels logicofobistes de 1936 amb una exposició a Can Rocamora. Museus de Sitges

La mostra acull obres d'Artur Carbonell, Leandre Cristòfol, Esteve Francès, Ramon Marinel·lo i Àngel Planells

Pàgines: 1
Via pública

La carta del Regidor

Franc Roig Loscertales

Sembla que quaranta anys d'ajuntaments democràtics i d'aprofundiment en el coneixement de models de polítiques públiques en societats plurals i diverses no han servit gaire, a casa nostra, per avançar ni en transparència, ni en rendiment de comptes, ni en models d'avaluació