Institut Baix Penedès

23/10/2018 18:14:57

Una quarantena d'alumnes de 1r i 2n d’ESO del Vendrell s’acullen al servei de menjadors contra l’exclusió social

Redacció El Vendrell
Una quarantena d'alumnes de 1r i 2n d’ESO del Vendrell s’acullen al servei de menjadors contra l’exclusió social. Ajuntament del Vendrell

Els menjadors educatius, a part de garantir un àpat als nois i noies amb risc d’exclusió, també combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat

09/11/2015 18:57:50

Les escoles verdes de Santa Margarida i els Monjos i El Vendrell s'agermanen amb centres senegalesos

Redacció El Vendrell
Dotze escoles verdes catalanes s'agermanen amb centres senegalesos. Generalitat de Catalunya

Avui han començat les xerrades prèvies als centres de Catalunya per preparar el contacte

Pàgines: 1
Via pública

La carta del Regidor

Franc Roig Loscertales

Sembla que quaranta anys d'ajuntaments democràtics i d'aprofundiment en el coneixement de models de polítiques públiques en societats plurals i diverses no han servit gaire, a casa nostra, per avançar ni en transparència, ni en rendiment de comptes, ni en models d'avaluació