kilòmetre zero

29/07/2020 19:03:53

Més kilòmetre zero

Francesc Murgadas Les Cabanyes

Com és que els partidaris del kilòmetre zero no aposten més clarament per la gamma de preparats a més de defensar amb ungles i dents el producte?

Pàgines: 1
Via pública

La carta del Regidor

Franc Roig Loscertales

Sembla que quaranta anys d'ajuntaments democràtics i d'aprofundiment en el coneixement de models de polítiques públiques en societats plurals i diverses no han servit gaire, a casa nostra, per avançar ni en transparència, ni en rendiment de comptes, ni en models d'avaluació