Si es pot el Vendrell

10/11/2016 09:37:17

Serveis públics Coma-ruga, pas vianants via de l'estació de Sant Vicenç de Calders

Òscar Blasco Martínez El Vendrell
Pas vianants de l'estació de Sant Vicenç de Calders. Eix

Avui denunciem un dels molts problemes que motiven aquest malestar i que il·lustra molt bé els veritables motius que han acabat catalitzant en demandes de segregació

09/11/2016 10:41:12

Onze anys sense aplicar el reglament de participació de regidors

Verónica Moreno El Vendrell

No s’ha treballat mai, per la igualtat entre partits ni s’ha assegurat el pluralisme polític. Els medis locals públics s’han fet servir per la promoció dels dos partits majoritaris

Pàgines: 1
Via pública

La carta del Regidor

Franc Roig Loscertales

Sembla que quaranta anys d'ajuntaments democràtics i d'aprofundiment en el coneixement de models de polítiques públiques en societats plurals i diverses no han servit gaire, a casa nostra, per avançar ni en transparència, ni en rendiment de comptes, ni en models d'avaluació