Impostos municipals

Al·legacions a les ordenances fiscals

Guanyem Cubelles 13-11-2016 18:44 Lectures 918

Al passat Ple Municipal extraordinari del 11 d´Octubre de 2016 es van aprovar entre d´altres la modificació de l´ordenança fiscal reguladora de l´Impost sobre béns immobles; l´ordenança fiscal reguladora de l´Impost sobre vehicles de tracció mecànica; i l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d´escombraries.

A Guanyem no estem a favor de les pujades indiscriminades d´impostos, i SI, en que els impostos han de ser progressius segons el nivell de renda familiar, qui més té que més pagui ,i qui menys té que menys pagui; també volem una fiscalitat ecològica i sostenible, bonificant a qui menys contamina i penalitzant al que més.

Per aquest motius hem presentat les al·legacions següents a la aprovació inicial de les ordenances fiscals:

1.ORDENANÇA FISCAL Nº1, IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

- No aplicar el gravamen del 1,1445 % i mantenir el 1,09% al béns de naturalesa urbana fins que es redacti i s´aprovi un Reglament de Subvencions. Dins d´aquest reglament es regularà entre d´altres, una progressivitat de Subvencions relacionades amb l´IBI que dependran del nivell de renda del nucli familiar, qui més renda té més paga i el nucli que té menys ingressos, doncs pagarà menys.

- Reduir la bonificació del 75% al 50% de quota integra de l´impost dels immobles que constitueixin l´objecte de l´activitat de les empreses d´urbanització,construcció i promoció immobiliària.

- Introduir a l´ordenança una bonificació de fins el 50% de la quota integra de l´impost de béns immobles en els què s´hagin instal·lat sistemes per l´aprofitament tèrmic o elèctric de l´energia que prové del sol. L´aplicació d´aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l´administració competent.

- Aplicar una taula de bonificacions a les famílies nombroses ,depenent del nivell de renda de la unitat familiar i del nombre de fill i filles. Dins d´aquesta taula aplicar un suplement de bonificació a les famílies amb un o més membres amb discapacitat.

- No aplicar cap tipus de bonificació en el pagament de l´IBI als propietaris de més d´un immoble. residencial.

2. ORDENANÇA FISCAL Nº2, IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- Eliminar la bonificació als vehicles històrics. Pensem que no té cap sentit bonificar la tinença d´un bé que no és de primera necessitat.

- Eliminar la bonificació als vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys. Són els vehicles que més contaminen i energèticament menys eficients.

- Bonificar amb un 75% de la quota als vehicles elèctrics,mantenir el 50% pèls híbrids i bonificar amb el 50% de la quota al vehicles que utilitzin com a combustible el gas natural.

3. ORDENANÇA FISCAL Nº11, TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES

- Aplicar una taula de bonificacions a les famílies ,que sigui progressiva,depenent del nivell de renda de la unitat familiar. Dins d´aquesta taula aplicar un suplement de bonificació a les famílies amb un o més membres amb discapacitat.

- Introduir una tarifa per als solars sense edificar. Actualment no tributen aquesta taxa tot i que també generen residus. 

Cartes a la direcció

Publica aquí el teu article d'opinió, comentari, denúncia, agraïment, etc, envia'ns un e-mail a opinio@eixdiari.cat

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

El Departament de Salut està preparant una nova llei d'addiccions amb limitacions més àmplies contra el tabac davant un repunt del consum després d'uns anys de descens

Salut vol prohibir fumar a totes les terrasses. Què et sembla la mesura?

Molt bé
Malament