Impostos municipals

Al·legacions a les ordenances fiscals

Guanyem Cubelles 13-11-2016 18:44 Lectures 873

Al passat Ple Municipal extraordinari del 11 d´Octubre de 2016 es van aprovar entre d´altres la modificació de l´ordenança fiscal reguladora de l´Impost sobre béns immobles; l´ordenança fiscal reguladora de l´Impost sobre vehicles de tracció mecànica; i l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida d´escombraries.

A Guanyem no estem a favor de les pujades indiscriminades d´impostos, i SI, en que els impostos han de ser progressius segons el nivell de renda familiar, qui més té que més pagui ,i qui menys té que menys pagui; també volem una fiscalitat ecològica i sostenible, bonificant a qui menys contamina i penalitzant al que més.

Per aquest motius hem presentat les al·legacions següents a la aprovació inicial de les ordenances fiscals:

1.ORDENANÇA FISCAL Nº1, IMPOST DE BÉNS IMMOBLES

- No aplicar el gravamen del 1,1445 % i mantenir el 1,09% al béns de naturalesa urbana fins que es redacti i s´aprovi un Reglament de Subvencions. Dins d´aquest reglament es regularà entre d´altres, una progressivitat de Subvencions relacionades amb l´IBI que dependran del nivell de renda del nucli familiar, qui més renda té més paga i el nucli que té menys ingressos, doncs pagarà menys.

- Reduir la bonificació del 75% al 50% de quota integra de l´impost dels immobles que constitueixin l´objecte de l´activitat de les empreses d´urbanització,construcció i promoció immobiliària.

- Introduir a l´ordenança una bonificació de fins el 50% de la quota integra de l´impost de béns immobles en els què s´hagin instal·lat sistemes per l´aprofitament tèrmic o elèctric de l´energia que prové del sol. L´aplicació d´aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l´administració competent.

- Aplicar una taula de bonificacions a les famílies nombroses ,depenent del nivell de renda de la unitat familiar i del nombre de fill i filles. Dins d´aquesta taula aplicar un suplement de bonificació a les famílies amb un o més membres amb discapacitat.

- No aplicar cap tipus de bonificació en el pagament de l´IBI als propietaris de més d´un immoble. residencial.

2. ORDENANÇA FISCAL Nº2, IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

- Eliminar la bonificació als vehicles històrics. Pensem que no té cap sentit bonificar la tinença d´un bé que no és de primera necessitat.

- Eliminar la bonificació als vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25 anys. Són els vehicles que més contaminen i energèticament menys eficients.

- Bonificar amb un 75% de la quota als vehicles elèctrics,mantenir el 50% pèls híbrids i bonificar amb el 50% de la quota al vehicles que utilitzin com a combustible el gas natural.

3. ORDENANÇA FISCAL Nº11, TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRERIES

- Aplicar una taula de bonificacions a les famílies ,que sigui progressiva,depenent del nivell de renda de la unitat familiar. Dins d´aquesta taula aplicar un suplement de bonificació a les famílies amb un o més membres amb discapacitat.

- Introduir una tarifa per als solars sense edificar. Actualment no tributen aquesta taxa tot i que també generen residus. 

Cartes a la direcció

Publica aquí el teu article d'opinió, comentari, denúncia, agraïment, etc, envia'ns un e-mail a opinio@eixdiari.cat

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

A un mes de la cita amb les urnes, volem saber quina és la teva intenció de vot

ELECCIONS GENERALS. A qui votaràs el proper 28 de abril del 2019?

PP
PSOE
Podemos
Ciutadans
ERC
PDeCat
PNV
Altres