Pressupost municipal

Un Jutjat de Tarragona declara nuls de ple dret 22 Decrets d’Alcaldia del Vendrell

Josep Ma. Llasat Roig 03-09-2019 10:31 Lectures 975

Totes les despeses que fa un ajuntament, han de ser supervisades per l’Interventor Municipal, si aquest observa que s’han omès els tràmits essencials derivats de l’aplicació dels procediments de contractació, ha de comunicar-ho a la Sindicatura de Comptes i a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya.

Doncs bé, a resultes de la informació rebuda, la Delegació del Govern, va interposar un recurs contenciós administratiu contra 22 Decrets d’Alcaldia de l’any 2016, i ara el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona ha dictat sentència núm. 172/2019 en la que declara la nul·litat dels Decrets d’Alcaldia de 2016 núm. 502, 503, 552, 553, 592, 593, 594, 646, 699, 707, 728, 757, 763, 795, 796, 798, 799 i 800.

Les irregularitats detectades, que han provocat la nul·litat de ple dret, bàsicament son:

- Pagar factures a empreses quin contracte de serveis a acabat, no s’ha renovat i continuen treballant sense contracte.

- Haver comès infraccions de les normes en matèria de procediments de contractació, com la fragmentació de factures d’un mateix treball.

- S’han omès completament per part de l’Ajuntament els procediments establerts en la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

- No existir dotació pressupostària per atendre les factures.

Tot i això, un nou Decret d’Alcaldia a resolt interposar recurs de reposició contra aquesta sentència, amb l’advertiment, per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament on es diu literalment “S’adverteix de forma expressa que la desestimació del recurs pot comportar la imposició de les costes”.

Tot això fa referència a l’any 2016, però aquesta manera de procedir, s’ha continuat els anys 2017 i 2018, i en el darrer Ple, es va donar compte de 9 Decrets de l’any 2019, en que l’Interventor novament fa un informe d’omissió de fiscalització en tots ells. L’import de les factures pagades irregularment, d’aquests darrers Decrets puja a 2.440.019,66 €.

Des de Primàries Catalunya, denunciem aquestes irregularitats, i el caos en la gestió econòmica del nostre Ajuntament.

Josep Ma. Llasat Roig
Primàries Catalunya

Cartes a la direcció

Publica aquí el teu article d'opinió, comentari, denúncia, agraïment, etc, envia'ns un e-mail a opinio@eixdiari.cat

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No