Pressupostos Ajuntament Olivella

Al·legacions i propostes al Pressupost Municipal d'Olivella

Eix. Olivella

Eix. Olivella

Durant el període d’exposició pública del Pressupost que va finalitzar el 24 d’abril, el PSC, encapçalat per la regidora Marta Verdejo ha presentat un document amb al·legacions i propostes que contemplen un increment en els ingressos i una redistribució de les partides de despesa que permetin una millor capacitat econòmica per a destinar recursos per a programes socials, d’ocupació i manteniment de la via pública i els edificis.

Pel que fa al pressupost presentat pel govern municipal, el PSC opina que el govern no ha fixat objectius i ha treballat el pressupost sense cap tipus de planificació, ni a curt, mig ni llarg termini,  de les accions a desenvolupar i “sense prioritats és impossible treure el màxim partit als recursos”, afirma la regidora socialista Marta Verdejo.

Així mateix, el PSC creu que ens trobem davant de situacions qüestionables com la renuncia a subvencions per a polítiques d’ocupació, rebre ajuts per aquests concepte i ni tant sols executar la dotació pressupostada en l’exercici 2013, la falta de diligència per a la revisió de contractes com el de la neteja de la via pública i edificis municipals, el manteniment de l’enllumenat o la jardineria, no fer un bon plantejament de la neteja subsidiària de parcel·les o de la neteja de franges perimetrals (molt necessària en un municipi amb alt risc d’incendis forestals), entre d’altres.

Per tot, davant d’aquest pressupost que presenta l’equip de govern, el PSC no només presenta al·legacions, sinó també propostes que mostren un altre manera de treballar la gestió municipal. “Unes propostes que evidencien que hi ha altres formes d’enfrontar els moments difícils, que es poden donar altres solucions ja que el pressupost municipal no nomes es basa en un component tècnic, sinó que és una eina per assolir els objectius d’un govern i materialitzar les polítiques en serveis i programes que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes”, afirma Marta Verdejo.

Al·legacions i propostes

1.- Incrementar la dotació de les partides dels programes de Promoció Social i Foment de la Ocupació.

Proposem incrementar amb 60.393,55 € la dotació a aquests programes, fent només una proposta de distribució inicial, atès que des de la oposició no disposem d’un coneixement profund de les necessitats i demandes. Per aquests motiu fem un suggeriment de distribució econòmica i la creació de dos noves partides : ajuts a la pobresa energètica i plans d’ocupació i formació, entenent però que l’increment es una bossa que es pot destinar a altres ajuts o programes socials diferents dels proposats i/o a dotar el departament d’un altre treballador/a familiar.

2.- Destinar 60.000 € al manteniment de la Via Pública, en comptes dels 4.000,00 € previstos per l’equip de govern, i elaborar un Pla de millora de la Via Pública amb una visió general del municipi que permeti definir actuacions i prioritats a mig termini.

Dotem la partida agrupant la dotació prevista a les partides de manteniment de la via pública i Execució petites obres urbanitzacions,  incrementant la dotació amb 36.000 €, d’aquesta manera es podran executar realment accions de pavimentació i millora de carrers. Entenent que en un any no es poden realitzar totes les actuacions necessàries proposem l’elaboració d’un Pla de millora que reculli totes les necessitats i permeti planificar anualment les actuacions a fer i la dotació econòmica necessària.

3.- Destinar 10.000 € per a l’adquisició del mobiliari urbà (millora del material esportiu de les pistes esportives d’us públic amb material anti-vandàlic, renovar els jocs infantils obsolets i o ampliant els jocs infantils en aquells espais que es fa més ús).

4.- Ampliar la dotació de la partida d’altres transferències ADF pla de camins de 1.000 € a 5.000 €

5.- Destinar 42.000 € al manteniment dels edificis municipals i escolars i elaborar un Pla de millora que permeti definir actuacions i prioritats a mig termini. Amb la proposta ampliem la dotació en 29.500 € respecte la previsió inicial de 12.500 € que es repartia en petits imports en diferents edificis.

6.- Destinar 5.000 € per la reparació de maquinaria i utillatge dels locals municipals.

7.- Obrir una nova partida i destinar 10.000 € a subvencions per a programes de dinamització social, cultural i econòmica, com carnaval, Nadal, estiu, teatre, fires al carrer, festes associades amb la promoció del municipi, etc.

Actualment es destinen un total d’11.884,00 € en subvencions per esports (4.984,00 €), escoles i entitats associatives (3.500,00€) i culturals (3.400.-) , sense un procés públic d’atorgament de subvencions, repetint petits imports entre totes les entitats any rere any (les associacions de veïns reben una subvenció de 125 € l’any independentment de les activitats que facin, el nombre d’associats, etc.). El que el PSC proposa és d’obrir i fer públiques les convocatòries de subvencions, ja que tota subvenció atorgada hauria de tenir un objectiu d’interès públic i un projecte darrera. En aquests sentit, és molt necessari potenciar el treball conjunt de l’administració i els agents del poble, estimular conductes i treballar amb altres organitzacions una visió compartida dels objectius però que cal fer-ho amb una política clara de subvencions i col·laboracions.

8.- Ampliar la partida de rènting en 12.000 € per a la renovació del furgó i el turisme municipals donant de baixa la partida de 24.000 € per a  la compra dels vehicles.

9.- Dotar amb una previsió inicial menor les partides d’ingressos i despeses de neteja subsidiària de parcel·les i anar ampliant-la a mida que es van liquidant i executant les netejes, atès que no s’executaran totes les parcel·les de cop no és necessari tenir bloquejat tot l’import previst (138.000 €) i més si no hi ha previsió de l’inici dels treballs ni se sap si s’executaran integrament durant l’exercici pressupostari. 

10.- .- Modificacions bases execució pressupost:

Revisar la relació de  les partides t’ingressos i despeses que es declaren ampliables. 

11.- Proposem ampliar les hores de l’arquitecte fins a recuperar la dedicació de 20 hores que tenia a l’any 2012, i no haver recórrer cada vegada a la contractació d’externs, com ara s’ha fet per a la direcció de l’execució dels treballs del PUOSC (import previst 8.000 €). Considerant a més que l’ampliació de contracte no superaria els 10.000,00 € anuals i el recurs de fer contractes externs tindrà un cost igual o superior donat que sempre serà únicament per a un projecte concret.

12.- Polítiques actives d’ocupació

No tornar a renunciar a cap subvenció per aquests concepte. Per a aquests any la Diputació de Barcelona ha atorgat a Olivella una subvenció de 33.057,28 € que només s’havia d’acceptar. Esperem que no s’hagi desestimat com es va fer l’exercici 2013 amb altres Plans d’Ocupació.

Destinar diners de recursos propis i subvencions per a plans d’ocupació i formació i ajuts a l’emprenedoria, hem fet una proposta per obrir una nova partida amb 35.000,00 € dins dels programes de Promoció Social i Foment de la Ocupació. Projectes adaptats a la realitat d’Olivella i que puguin generar ocupació local : treballadores familiars, neteja camins i manteniment franges, la neteja subsidiària de parcel·les, lleure i esport, etc.

13.- Revisar contractes

Neteja Via Pública. Estem pagant el doble que altres ajuntaments de característiques similars. El contracte va acabar el 2011 i el van renovar per dos anys més, fins gener 2013. Per tant ja fa més d’un any que s’hagués d’haver iniciat el nou procés de contractació, i revisar bé les condicions, l’execució i la planificació de feines.

Enllumenat via pública: l’empresa que actualment fa el manteniment no té seu a la comarca i els desplaçaments són una part molt elevada del cost de les reparacions. Aquests contracte també hauria d’estar en fase de nova adjudicació.

Neteja edificis i manteniment del jardins públics: demanem també que es revisin freqüències i feines.

Pots rebre al teu correu electrònic tots els articles d'opinió amb el nostre butlletí diari de titulars o amb el nostre butlletí setmanal. Inscriu-t'hi de manera gratuïta ara!

També et pot interessar

SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!