Impost de Societats

La reforma tributaria de les societats en atribució de rendes: SCP/CB

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.

En la nova reforma de l'Impost de Societats, a l'article 7 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre (en endavant LIS), s'estableix quines societats són contribuents de l'impost, i en concret l'apartat 1.a) indica que:

"Seran contribuents de l'impost, quan tinguin la seva residència en territori espanyol: a) Les persones jurídiques, excloses les societats civils que no tinguin objecte mercantil".

Aquesta modificació normativa suposa un canvi en la tributació de les societats civils amb finalitat mercantil (SCP) que des de 2016 passaran de tributar del règim d'atribució de rendes (IRPF) a ser contribuents de l'Impost de Societats.

Comentar prèviament, com a antecedents, l'ús excessiu pel qual es constituïen (al meu judici abusiu i amb un excessiu risc) aquestes figures tributàries / civils:

D'una banda, facilitava la possibilitat de tenir una activitat conjuntament amb diverses persones aportant capital i / o treball d'una manera ràpida i senzilla.

I per una altra, es feia servir per no forçar l'arrossegament per la incompatibilitat dels règims (RIRPF art 28.3 i 35) de les diferents activitats en EO (estimació objectiva) i ED (estimació directa i directa simplificada).

Aquesta reforma obra exclusivament en aquelles entitats que compleixin el requisit de tenir personalitat jurídica, bé per la seva constitució en escriptura pública o bé mitjançant document privat aportat a l'Administració tributària a efectes de l'assignació del NIF. Com sempre, s'ha d'aportar el document en el qual es manifesti l'acord de voluntats (art. 24 RGAT) i, en un segon terme, que l’entitat tingui objecte mercantil (secció 1ª. IAE): "(...) S'entendrà per objecte mercantil la realització d'una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de serveis per al mercat en un sector no exclòs de l'àmbit mercantil. Quedaran, així, excloses de ser contribuents de l'Impost sobre Societats les entitats que es dediquin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres i de caràcter professional, ja que aquestes a activitats són alienes a l'àmbit mercantil".

Per tant, tindrem des del punt de vista de la tributació l'aplicació de tipus impositius de societats, comptabilitat mercantil i, per una altra la "responsabilitat patrimonial" il·limitada de tots els socis partíceps.

Això ens obliga a formalitzar canvis en els pròxims mesos "depenent del cas", en primer terme veuríem adient efectuar una transformació de la SCP cap a una societat de tipologia mercantil o cooperativa.

O en un segon terme efectuar la liquidació de la societat civil en el primer semestre de l'exercici 2016 per poder traslladar aquesta activitat a algun dels socis i així acollir-se als beneficis fiscals que preveu la normativa.

El fet de mantenir-se com SCP i tributar per societats (i els socis per dividends) no el considerem aconsellable, ja que resultaria ineficient tributàriament i assumiria una "responsabilitat patrimonial" il·limitada per part de tots els socis.

Així mateix, en la instrucció emesa per l'AEAT aquest passat mes de novembre, clarifica la situació contradictòria que existia en les diferents administracions tributàries en el tractament de les també controvertides comunitats de béns (CB) delimitant l'atorgament del NIF (o no) si compleixen els requisits següents:

a. hi ha patrimoni comú preexistent.

b. el patrimoni preexistent és copropietat de tots.

c. no hi ha voluntat d'associar diferent de la mera situació de copropietaris de tots els comuners.

d. no s'aporten nous béns o drets fora de la copropietat preexistent.

e. no hi ha socis no copropietaris

Per tant, haurem d'estar pendents de les possibles modificacions que s'introdueixin en el futur amb les CB que tenen personalitat jurídica i objecte mercantil, constituïdes prèviament a les noves directrius; em temo que (una possible modificació del codi de comerç) l'AEAT assimilarà aquestes entitats a efectes pràctics de la reforma efectuada l'esmentat Art. 7 del LIS, mantenint-nos fins a aquest moment en una situació d'inseguretat jurídica.

Finalment, com a recordatori, comentar que en molts esborranys d'imputacions fiscals (IRPF) veiem freqüentment la pertinença a entitats d'atribució de rendes inactives (SCP), i que si no s'efectua cap modificació de les ja comentades (liquidació SCP) aquests socis es veuran obligats a la presentació de l'impost de societats de l'exercici 2016, o en cas contrari la multa corresponent per manca de presentació.

Miguel A. Gargallo
Economista Assessor Fiscal

El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.

Subscriu-te ara!
SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local