Sindicats

El Pacte per a l’ocupació del Garraf

El valor de la concertació social i una oportunitat per la cohesió i la igualtat d’oportunitats

Josep Mª Romero Velarde / Francesc Rica Saavedra 14-09-2018 14:28 Lectures 1141
Francesc Rica Saavedra i Josep Mª Romero Velarde . Eix

Francesc Rica Saavedra i Josep Mª Romero Velarde . Eix

El passat dimarts 31 de juliol es va signar el Pacte per l’Ocupació del Garraf, liderat pel Consell Comarcal amb el concurs dels municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges, Vilanova i la Geltrú, la Federació Empresarial del Gran Penedès, els Serveis Territorials d’Ensenyament a Barcelona Comarques, l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, l’Agència de Desenvolupament Node Garraf i els dos sindicats majoritaris a la comarca que representem.

Volem expressar la nostra satisfacció amb un bon treball que expressa una molt bona tradició, que ha sofert alts i baixos els últims anys, que ens compromès decididament a reforçar com és la concertació i el diàleg social a la comarca. Una bona eina elaborada des de la participació i la construcció col·lectiva de propostes que en termes de continguts diagnostica perfectament les necessitats del territori i aborda els grans reptes pendents per aconseguir un desenvolupament econòmic productiu harmònic i sostenible amb eines i instruments que aposten per la cohesió i l’equitat social.

Val la pena ubicar aquest Pacte en un context social, encara complicat. Nosaltres el definim com a “creixement, sense repartiment”, sent com a grans prioritats la reducció de les diferències socials, el combat contra la desigualtat i la pobresa laboral. Al Garraf encara es manifesten una sèrie de simptomes de manera preocupant. La crisi va accentuar les desigualtats i no s’han assolit els nivells d’ocupació abans crisi, la taxa d’atur està encara per sobre mitjana i encara es  alarmantment elevada en el cas de dones i joves. Tenim la precarietat laboral instal·lada i generalitzada en un context de salaris massa baixos amb una pèrdua del seu pes relatiu al conjunt de l’economia.

Coincidim en el diagnòstic i pensem que de forma unitària hem de  revertir els elements més preocupants de la nostra estructura productiva. Vivim i treballem a una comarca que ha de diversificar la seva estructura econòmica i apostem per dedicar més espai urbà a l’activitat econòmica tot facilitant sól per activitat industrial. Per contra estem davant d’una comarca amb grans oportuntiats, més enllà de la seva alta qualitat de vida, tenim un molt bon accés i ús del transport públic i una excel·lent qualificació profesional dels treballadores i treballadors.

El sindicalisme de classe arrelat al territori que representem, vetllarem per fer efectius els elements que configuren aquest acord social, en especial aquells que fan referència a aconseguir que a la comarca hi hagi una única finestreta d’entrada a l’administració que simplifiqui i col·labori en les demandes de la ciutadania, pel compliment del salari de referència a les ofertes d’ocupació, que en cap cas serán acceptades si són inferiors a l’establert al conveni col·lectiu sectorial. Apostem per desenvolupar un catàleg de clàusules socials i mediambientals per a la contractació pública, que ha de ser un factor de contenció de la precarietat existent i considerem fonamental la creació del consell Formació Garraf com a eina per la millora de la capacitació i qualificació professional de les persones. Implementarem polítiques de millora dels actuals polígons industrials i vetllarem perquè les politiques actives d’ocupació tinguin una necessària perspectiva de gènere, estiguin basades en la igualtat d’oportunitats i permetin eradicar la violència de gènere

En definitiva, CCOO i UGT pensem q una comarca amb la història, el pes econòmic, polític i social del Garraf, es comprometi en el seu desenvolupament econòmic i social, des de l’acord, el pacte, la cooperació, la col·laboració i el diagnòstic compartit amb els agents econòmics i socials de la comarca, és una molt bona notícia per la ciutadania i pels treballadors i treballadores de la comarca que representem.

Que efectivament, en el futur immediat poguem confirmar que aquest acord va ser exitòs pels objectius proposats i va esdevenir una llavor de canvi en la necessària creació d’ocupació de qualitat, estable i amb drets per la ciutadania de la nostra comarca.

 

Francesc Rica Saavedra

Secretari General UGT Alt Penedès, Anoia, Garraf

Josep Mª Romero Velarde                                                

Secretari General CCOO Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf                                     

Tribuna

Tribuna Oberta per promoure l’intercanvi d’opinions, el debat i la reflexió

Ensenyament

L'escola està matant la creativitat. La creativitat està matant l'escola

Jordi Larregola

Jo, des de la meva sala de professors al Baix Penedès, només puc pensar amb tota sinceritat que la mala escola potser mata la creativitat, però que només una escola exigent, amb alts nivells d'excel·lència, pot alimentar-la

ENQUESTA WEB

Per continuar reduint la taxa de tabaquisme a Catalunya, que el 2017 va arribar al mínim històric del 24%, Salut Pública busca noves accions que es puguin realitzar tant en la via pública com en l'àmbit privat

Et sembla bé que es vulgui prohibir fumar dins del cotxe?


No