Aclariment

Escrit de dret de rectificació de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú

La sotasignada, OLGA ARNAU…, en la meva condició de Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, amb domicili a Plaça de la Vila 8 de Vilanova i la Geltrú, exposo: 

1er.- Es presenta aquest escrit en exercici del dret de rectificació a l´empara de l´article 2 de la Llei Orgànica 2/1984 de 26 de març reguladora del dret de rectificació en relació a les noticies aparegudes al seu mitjà de comunicació els dies 29 de desembre de 2020 i 1 de gener de 2021 consistents en escrits signats per Sr. Santiago Nofuentes respecte a l´organisme municipal AISSA.

2on.- El contingut de la present rectificació és el següent:

a) En cap cas, com Alcaldessa de l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú, ha prevaricat o malversat bens públic com gratuïtament afirma el Sr. Nofuentes al seus escrits.

b) El fet del seu cessament com a gerent de l´entitat AISSA respon a decisió de caire administratiu i organitzatiu.

c) El Sr. Nofuentes reitera en el seus escrits un i altre cop que exercirà accions judicials per aquesta decisió, però la realitat és que a data d’avui no ha interposat cap demanda administrativa contra el seu cessament, i ha transcorregut més d´un any d’aquest cessament.

d) Les acusacions de corrupció, de malversació o de qualsevol altre delicte son fàcils de fer, no costa res al qui les fa i després d’utilitzar els mitjans de comunicació per estendre-les gratuïtament. Però fins aquest moment el Sr. Nofuentes no ha demostrat que cap autoritat judicial hagi dictar una resolució declarant provat (ni tan sols indiciàriament) aquests delictes que únicament existeixen a la imaginació del Sr. Nofuentes.

e) En cap cas rebutgem ni defugim el debat públic de qualsevol qüestió que afecti a l´Ajuntament però el debat públic municipal és fa davant els òrgans de discussió i decisió municipals, fonamentalment el Ple Municipal i no mitjançant en una dialèctica epistolar en un diari on no cal demostrar la veritat del que es diu, sinó simplement anar llençant acusacions sense cap obligació de provar-les. El Sr. Nofuentes potser té tot el temps del món per dedicar-se a publicar injustificades denuncies de corrupció i malversació cada dia, però jo, como Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú no puc permetre´m disposar del meu temps, que li dec al ciutadans, amb l’exclusiva finalitat de desmentir diàriament les injuries i calúmnies que el Sr. Nofuentes vessa cap la meva persona i altres membres i funcionaris de l´equip municipal.

3er.- Sol·licito la publicació en el seu mitjà de comunicació del extrems a, b, c, d, i e esmentats.

Vilanova i la Geltrú a cinc de gener de dos mil vint-i-un.

Pots rebre al teu correu electrònic tots els articles d'opinió amb el nostre butlletí diari de titulars o amb el nostre butlletí setmanal. Inscriu-t'hi de manera gratuïta ara!

També et pot interessar