Elisenda Castillón Soria

16/10/2020 20:54:23

Resposta a la Sra. Castillón, referent a la problemàtica de la Plaça de l'Església de Mar

Comunitat de veïns del Carrer Llibertat 147 Vilanova i la Geltrú

La nostra carta no anava "en contra" del col·lectiu de gent sense llar; res més lluny de la realitat. L'escrit era contra l'actitud incívica de determinades persones que freqüenten la plaça, i que fan activitats il·legals amb tota impunitat

13/10/2020 18:47:38

Carta a la Comunitat de veïnes del carrer Llibertat 147

Elisenda Castillón Soria Vilanova i la Geltrú

A l'atenció dels il·lustríssims conciutadans classistes i aporofòbics de la plaça de l'església de Mar

Pàgines: 1