Pressupostos municipals

18 propostes de PDECAT-ViA per a Sant Pere de Ribes davant els no-pressupostos socialistes

El govern socialista ha fet una proposta de pressupostos per a 2017 pràcticament calcats als de 2016, és a dir, ha fet uns no-pressupostos. S’hi reflecteix una falta d’idees preocupant quan el municipi té molts reptes i problemes. Amb minoria al ple, les úniques novetats són les dels pressupostos participatius i les propostes que aprofiten dels altres grups pensant que això els en facilitarà l’aprovació.

Des del PDECAT-ViA pensem que no és tan senzill. Cal una política de planificació a mitjà-llarg termini, marcar programes que s’estableixin amb solidesa, com en el cas de formació i ocupació, prioritzar projectes d’inversió en els equipaments municipals per una millora real, i tenir molt en compte el manteniment i millora de la via pública i els serveis bàsics.

Fins el moment hem rebut un recull de dades, amb una falta d’informació total. Hem demanat aquesta informació, tant aclariments tècnics com intencions polítiques. Ho estem esperant.

Com a grup hem fet propostes. Propostes per millorar el municipi. Les fem públiques perquè les valoreu i si ho creieu convenient, ens aporteu les vostres opinions o crítiques. Entre tots avançarem.

Proposem donar continuïtat als projectes ja iniciats en els darrers anys: Local, teatre de les Roquetes, nou pavelló annex a Ribes, finalització de la casa de la Vila, etc. Actuar amb decisió i voluntats clares.

Rigor en la política d'habitatge. En la promoció d'habitatge social de la zona del parc central a Les Roquetes, va quedar pendent la finalització de la construcció de tots els pisos de l'escala A. Cal fer una previsió real per la construcció definitiva d'aquests pisos amb l'objectiu d'ampliar la borsa de pisos de lloguer social al municipi. La previsió ha de ser econòmica i sobre els terminis a complir. Paral·lelament cal establir una gestió real i eficient dels pisos propietat de l'ajuntament, així com una campanya per augmentar la borsa de pisos socials a gestionar pel propi ajuntament o aprofitant polítiques d'habitatge de la Generalitat o diputació.

Can Pau Roig. Determinar un projecte clau per a Can Pau Roig i iniciar els treballs de planificació i estudi. Nosaltres partim de tres propostes a estudiar. Totes preserven l’edifici actual i la seva estètica.

- Espai dedicat a la cultura popular i tradicional del nostre municipi. Casal de la festa major. Aquest seria el fi principal de l’edifici, però naturalment les instal·lacions podrien servir per activitats culturals en global.
- S’ha parlat en diferents ocasions de la possibilitat de fer un alberg per a joves. Nosaltres tenim dubtes de les possibilitats del propi edifici i de la viabilitat econòmica de fer un alberg que pugui donar un servei econòmicament assumible per joves. Creiem que caldria fer un estudi en aquest sentit abans de prendre una decisió.
- Espai-viver d’empreses. Tot i que hi ha una proposta d’establir-ho en l’edifici actual de l’ambulatori, creiem que Can Pau Roig pot ser també un lloc adequat. Aquesta activitat seria compatible amb la proposta de Casal de la festa major.

Continuar la pavimentació d'una part de la riera de Roquetes. L’estat actual d’aquesta riera fa que es generin punts de brutícia o creixement de rates. Considerem que cal donar continuïtat a aquesta obra per cobrir tot l’espai que està integrat en el nucli urbà.

Prioritzar i agilitzar l’arranjament del centre cívic de les Roquetes (antigues oficines municipals) com a punt de viver d’empreses. S’està endarrerint molt el tema. Fer una aposta forta.

Establir una quantitat fixa d’inversions a les xarxes d’aigua propietat de l’ajuntament, dels principals serveis al ciutadà, amb especial interès a la xarxa d’aigües. L’estat actual de la xarxa d’aigues genera problemes continus així com una pèrdua d’aigua comptabilitzada al voltant del 30%. Cal actuar davant d’aquesta situació. Cal treballar amb l’empresa concessionària perquè es faci un bon manteniment segons tenen establert al contracte. Variar el contracte per tal d’aprofitar el fons de reversió com a fons per inversions necessàries, i també establir una inversió periòdica en accions de millora de la xarxa. Creiem que cal fer un pla, seguint el pla director que s’està realitzant. Establim una quantitat de 250.000€ anuals durant els propers 4 anys, com a mínim.

Iniciar accions per renovar la xarxa elèctrica del centre històric, (amb l’objectiu de modernitzar la xarxa, reduint riscos que ara són evidents), i millorar estèticament l’entorn. Tot i que la xarxa no és pública, cal considerar reservar una quantitat per tal de iniciar aquesta acció des de la demanda i també des de la col·laboració.

Volem revisar els carrers a arranjar, tant en el ferm com en les voreres. Accions de manteniment i accions e millora evident. Cal deixar una quantitat fixa i àmplia per a aquesta acció. Fa setmanes que demanem el llistat de previsions i encara no el tenim.

Millora definitiva de les direccions dels carrers amb les inversions que facin falta. Hi ha una reserva en la proposta per senyalització,  però no sabem si es refereix a aquesta actuació.

Adaptació de les aules de Can Puig dedicades als SEFED. L’objectiu de retorn del SEFED a les seves instal·lacions habituals s’ha de prioritzar, amb la conseqüencia d’alliberar l’espai de l’aulari blanc que ha quedat reduït en les seves activitats habituals.

Vehicle per a ADF. Cal incorporar la previsió de compra de vehicles d’actuació ràpida. Era una demanda de la pròpia agrupació als pressupost participatiu. Les accions de manteniment de l’entorn forestal i paisatgístic així com la permanent col·laboració amb tot tipus d’actes socioculturals del municipi, demana la utilització de mitjans adequats. Cal tenir-ho en compte al pressupost.

Inversions en espais i carrers ja públics de les urbanitzacions, amb especial interès en Can Lloses. Ampliar la partida.. La situació és molt dolenta i cal fer un esforç important com a municipi en allò que es pugui en aquells espais que són ja de responsabilitat municipal: vies públiques que travessen la urbanització, millora de solars públics que es poden posar a disposició de la comunitat de veïns de la urbanització.

Manteniment i millora dels pavellons per arribar a un nivell mínim de qualitat per la practica de l’esport i una gestió viable i eficient dels mateixos.

Suport a la millora de l’espai del Bosc de Plaça, segons la demanda acceptada en el pressupost participatiu. Fer un projecte global, si cal, que vagi més enllà de la proposta acceptada. L’Ajuntament s’ha de fer seu el projecte.

Millores al Cargol, segons demanda feta pels usuaris. L’aprofitament d’una masia per a una activitat com llar d’infants, necessita millores puntuals com la que es demana. Cal fer una planificació i donar resposta a la demanda.

En capítol 2, deixar reserva per possibilitar l’obertura periòdica de l’Espai Jove com a aules d’estudi, no només en època d’examen.

Insistir en la demanda a la Diputació de retorn de la gestió de l’espai públic que va des del Palou fins al Pont de la Palanca, passant pel carrer del Pi, i Major. Acceptant el retorn sempre que prèviament es faci l’arranjament segons les exigències actuals. Donar prioritat al tema, i si es considera necessari, deixar una reserva al pressupost per despeses pròpies que es puguin incorporar en la millora global.

Formalitzar un sistema de col·laboració amb l’Eco de Sant Pere de Ribes com a espai de comunicació, informació i debat dins el municipi i escola de comunicadors. El mitjà hauria d’aportar informació municipal, i hauria d’assegurar la independència per mantenir-se com a plataforma de debat real, obert i global,i que continuï sent un espai de formació, i experiència de joves del municipi que es volen iniciar en el treball en mitjans de comunicació. Estendre-ho en el futur a Eixdiari o altres mitjans que enriqueixin l’esfera pública i exerceixin d’escola per a la comunicació amb fórmules de negoci i distribució diferents a la de l’Eco.

Pots rebre al teu correu electrònic tots els articles d'opinió amb el nostre butlletí diari de titulars o amb el nostre butlletí setmanal. Inscriu-t'hi de manera gratuïta ara!





SEGUEIX-NOS

Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.

Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!