Campus Universitari de la Mediterrània

Convivència i gestió positiva del conflicte a l’àmbit educatiu

CUM 28-06-2017 11:16 Lectures 4094
Convivència i gestió positiva del conflicte . CUM

Convivència i gestió positiva del conflicte . CUM

En el moment actual el món educatiu també busca reinventar-se. Resulta clau, doncs, qüestionar-se de quina manera tot allò que implementem o modifiquem en els diferents entorns educatius té en compte estratègies per tal d'afavorir el creixement personal i relacional dels infants i joves (amb ell/a mateix/a, amb els altres i amb l'entorn).

Ens interessa identificar elements generadors d'espais amables on cadascú (nois i noies, professionals, famílies...) se senti còmode i implicat en el projecte educatiu personal, grupal i de centre.

A més a més, i degut a que la revolució tecnològica ha entrat de ple en l'àmbit educatiu, es fa imprescindible promoure la humanització dels espais educatius i la relació educador/a-educand. Totes aquelles competències que ens ajuden a millorar les relacions personals i la gestió positiva dels conflictes són fonamentals per al bon desenvolupament de la relació pedagògica i la promoció de l'aprenentatge mutu.

La mediació i els cercles restauratius ens repten a superar el model punitiu per a la gestió de la convivència i aporten una sèrie d'habilitats com l'escolta activa, la comunicació assertiva i no violenta, l'empatia o el pensament creatiu, entre d'altres, que esdevenen crítiques tant per a la gestió de la convivència com per a aquest canvi de rol en les relacions educatives.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del Servei de Convivència i Equitat, ha programat el curs Convivència i gestió positiva del conflicte a l’àmbit educatiu, en el marc del Campus Universitari de la Mediterrània, del 3 al 7 de juliol a l’UPC de Vilanova i la Geltrú.

El curs convida a introduir estratègies preventives i proactives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte en entorns educatius, a conèixer la mediació i els cercles restauratius com a pràctiques reactives no punitives a situacions de conflicte, a desenvolupar les habilitats i competències abans citades i a veure com tot això pot relacionar-se amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.

Totes aquestes eines pràctiques per a la gestió de la convivència poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar d'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En definitiva, a nivell general, el curs promou la superació del paradigma punitiu i el pas cap al paradigma restauratiu i la cultura de la pau tan necessària en la societat actual i, òbviament, en l'entorn educatiu.

El blog del CUM

Campus Universitari de la Mediterrània

Campus Universitari de la Mediterrània

Activitats i cursos des d'una dimensió mediterrània

http://www.campusmed.net

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

La pandèmia ens obliga a estar tancats a casa, que és la millor manera de frenar els contagis. Després de dues setmanes de confinament, ens agrada pensar en allò que farem quan això s'acabi.

Què és el primer que faràs quan s'aixequi el confinament?

Anar a veure la família
Quedar amb els amics
Sortir a fer esport
Anar a la perruqueria
Organitzar una festa
Passejar per la natura
Crec que em costarà tornar a la rutina
Altres