Campus Universitari de la Mediterrània

Convivència i gestió positiva del conflicte a l’àmbit educatiu

CUM 28-06-2017 11:16 Lectures 4763
Convivència i gestió positiva del conflicte . CUM

Convivència i gestió positiva del conflicte . CUM

En el moment actual el món educatiu també busca reinventar-se. Resulta clau, doncs, qüestionar-se de quina manera tot allò que implementem o modifiquem en els diferents entorns educatius té en compte estratègies per tal d'afavorir el creixement personal i relacional dels infants i joves (amb ell/a mateix/a, amb els altres i amb l'entorn).

Ens interessa identificar elements generadors d'espais amables on cadascú (nois i noies, professionals, famílies...) se senti còmode i implicat en el projecte educatiu personal, grupal i de centre.

A més a més, i degut a que la revolució tecnològica ha entrat de ple en l'àmbit educatiu, es fa imprescindible promoure la humanització dels espais educatius i la relació educador/a-educand. Totes aquelles competències que ens ajuden a millorar les relacions personals i la gestió positiva dels conflictes són fonamentals per al bon desenvolupament de la relació pedagògica i la promoció de l'aprenentatge mutu.

La mediació i els cercles restauratius ens repten a superar el model punitiu per a la gestió de la convivència i aporten una sèrie d'habilitats com l'escolta activa, la comunicació assertiva i no violenta, l'empatia o el pensament creatiu, entre d'altres, que esdevenen crítiques tant per a la gestió de la convivència com per a aquest canvi de rol en les relacions educatives.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través del Servei de Convivència i Equitat, ha programat el curs Convivència i gestió positiva del conflicte a l’àmbit educatiu, en el marc del Campus Universitari de la Mediterrània, del 3 al 7 de juliol a l’UPC de Vilanova i la Geltrú.

El curs convida a introduir estratègies preventives i proactives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte en entorns educatius, a conèixer la mediació i els cercles restauratius com a pràctiques reactives no punitives a situacions de conflicte, a desenvolupar les habilitats i competències abans citades i a veure com tot això pot relacionar-se amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.

Totes aquestes eines pràctiques per a la gestió de la convivència poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar d'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En definitiva, a nivell general, el curs promou la superació del paradigma punitiu i el pas cap al paradigma restauratiu i la cultura de la pau tan necessària en la societat actual i, òbviament, en l'entorn educatiu.

El blog del CUM

Campus Universitari de la Mediterrània

Campus Universitari de la Mediterrània

Activitats i cursos des d'una dimensió mediterrània

http://www.campusmed.net

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

Davant de l'augment del risc de rebrot i dels positius, el Govern admet que treballen en noves restriccions que podrien passar per un confinament de cap de setmana o un confinament domiciliari durant 15 dies

Creus que és necessari un nou confinament domiciliari per controlar la pandèmia?


No