Campus Universitari de la Mediterrània

Quin és l’impacte del que consumeixes en el medi ambient?

CUM 14-11-2017 13:41 Lectures 1104
Anàlisi del Cicle de Vida. Eix

Anàlisi del Cicle de Vida. Eix

Pot ser algun cop t’has plantejat canviar els teus hàbits de consum diaris per tal d’afavorir la conservació del medi ambient

Però contesta’m una pregunta: saps mesurar realment quin és l’impacte del que consumeixes en el medi ambient?

Per posar dos exemples pràctics que et pots trobar en el teu dia a dia. Sabries dir-me quan costa realment un cafè (en termes d’energia)? O quin és l’impacte ambiental d’una samarreta de cotó?

Una de les metodologies més emprades per esbrinar i quantificar les alteracions ocasionades en el medi ambient per qualsevol producte, procés o activitat és l'Anàlisi del Cicle de Vida (ACV).

Es tracta d’un marc metodològic per estimar i avaluar els impactes mediambientals atribuïbles a un producte o servei durant totes les etapes de la seva vida.

Sabem que totes les activitats o processos provoquen impactes mediambientals, consumeixen recursos, emeten substàncies al medi ambient i generen altres modificacions ambientals durant la seva vida. Ens interessa, per tant, valorar els impactes en el medi ambient que influeixen en el canvi climàtic, la reducció de la capa d'ozó, la generació d'ozó, eutrofització, acidificació i moltes altres.

El principi bàsic d’aquesta eina és la identificació i descripció de totes les etapes del cicle de vida dels productes, des de l'extracció i retractament de les matèries primeres, la producció, la distribució i ús del producte final fins a la seva possible reutilització, reciclatge o desfet del producte.

En aquest context, des del Campus de la Mediterrània us proposem el curs “Introducció a l’anàlisi del cicle de vida per ecodisseny”, el qual se celebrarà les dies 12 i 19 d desembre de 2017 a l’UPC de Vilanova i la Geltrú, sota la direcció del professor Josep Anton Mir Tutusaus, PhD de la Universitat Autònoma de Barcelona al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental.

Aquest curs està pensat per introduir els alumnes en els conceptes bàsics de l’anàlisi del cicle de vida (ACV; LCA, en anglès), mitjançant el seguiment d’un cas d’estudi: la comparació dels impactes ambientals de l’envàs d’una beguda en una ampolla PET de 500mL o en una llauna de 500mL.

Els objectius són aprendre què és l’anàlisi del cicle de vida (ACV) i entendre com ens pot ajudar a la vida diària. Comprendre els conceptes relacionats amb l’ACV. I a la vegada, desenvolupar una visió crítica dels termes “eco”, “bio”, etc. per prendre decisions informades.

El blog del CUM

Campus Universitari de la Mediterrània

Campus Universitari de la Mediterrània

Activitats i cursos des d'una dimensió mediterrània

http://www.campusmed.net

Ensenyament

L'escola està matant la creativitat. La creativitat està matant l'escola

Jordi Larregola

Jo, des de la meva sala de professors al Baix Penedès, només puc pensar amb tota sinceritat que la mala escola potser mata la creativitat, però que només una escola exigent, amb alts nivells d'excel·lència, pot alimentar-la

ENQUESTA WEB

Per continuar reduint la taxa de tabaquisme a Catalunya, que el 2017 va arribar al mínim històric del 24%, Salut Pública busca noves accions que es puguin realitzar tant en la via pública com en l'àmbit privat

Et sembla bé que es vulgui prohibir fumar dins del cotxe?


No