25N

Ens podem permetre com a societat el cost de la violència envers les dones?

Mònica Mayor i Puig. Eix

Mònica Mayor i Puig. Eix

No, la violència envers les dones no és tan sols un cost d'un nombre de vides humanes. No són les 17 dones assassinades fins a dia d'avui als Països catalans.

En realitat, la violència contra la dona té conseqüències de gran impacte, tant per a ella i per als seus fills i filles, com per a tota la societat en conjunt. La dona que és objecte de violència pateix diferents problemes de salut i confiança, i això li fa perdre capacitat per obtenir ingressos i participar en una vida social i pública activa. I els fills i les filles també corren més riscos de salut i de rendiment escolar, i trastorns de conducta.

La violència envers les dones ens empobreix a totes com a societat. Redueix la producció econòmica, minva els recursos dels serveis públics i disminueix la formació de capital humà.

I cal reaccionar començant pels més joves.

Diferents estudis ens indiquen que els joves són conscients que és la violència de gènere física, però no que, per exemple, el control i la gelosia són també maneres d'exercir la violència. Per això, com a societat, és prioritari que governs, administracions locals, comunitat educativa i entitats socials i de lleure destinin esforços i recursos per educar la joventut en la confiança i respecte a l'altre.

El cost de la violència envers les dones és massa alt per a tothom.


Reaccionem!

Mònica Mayor i Puig
Secretària de les Dones Regional ERC PenedèsÚltims articles publicats


També et pot interessar