Mitjans públics

Posicionament de Som Poble –ERC sobre la gestió i el funcionament del Vendrell Comunicació

Ignasi Soler Seras . Eix

Ignasi Soler Seras . Eix

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.

El nostre objectiu és impulsar una gestió professional i de servei  públic de la ràdio i la televisió de titularitat municipal. Per això hem proposat el nom d’Ignasi Soler Seras com a representant del grup municipal de Som Poble – ERC en el Consell d’Administració del Vendrell Comunicació. El seu perfil i trajectòria professional, tant en  els mitjans de comunicació on ha treballat com en el Col·legi de  Periodistes de Catalunya, garanteixen la defensa d’aquests principis  dins del Consell d’Administració de l’empresa.  

La visió que tenim del Vendrell Comunicació:  

El Vendrell Comunicació gestiona un servei públic que té el propòsit  de proporcionar a la ciutadania una visió objectiva i contrastada del  seu entorn físic i social amb l'objectiu de facilitar la participació en la  vida política, econòmica, cultural i social. S’ha de regir pels següents  principis: 

Els principis rectors que han de guiar la programació i els continguts del servei públic són:  

La informació al ciutadà: transmissió d'una informació veraç,  objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme  polític, social i cultural.

- La difusió de l'activitat de l’Ajuntament, dels grups  municipals, de les organitzacions polítiques i socials i dels  agents socials del municipi.

- La promoció, el coneixement i la difusió de la llengua i la  cultura catalanes.

- La promoció activa de la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat.

Promoure el diàleg, la comprensió i la cohesió entre les  diverses expressions socials i culturals del municipi. 

- La defensa de la dignitat i del valor de la persona. Promoció  activa dels drets i llibertats de la persona, la igualtat de drets  d'homes i dones, i la promoció del progrés social. Especial  cura en la protecció dels joves i dels infants.

- El reforçament de la identitat municipal i comarcal com un  procés integrador, en evolució constant i obert a la diversitat. • Generar continguts pels sectors més amplis i diversos de  l'audiència, amb una atenció especial als col·lectius més  vulnerables. Sense audiència no hi ha servei públic.

- Desenvolupar un model de comunicació basat en la qualitat,  la diversitat en l'oferta, el foment de la innovació, el respecte  dels drets dels consumidors i l'exigència ètica i professional. 

- Promoció de la Societat de la informació. Impuls de l'oferta  de nous mitjans de comunicació social a través de les noves  tecnologies. 

Els principis rectors que han de guiar l’organització del servei són:  

-Control públic de la gestió de l’empresa per garantir  l’acompliment els objectius de servei públic que justifiquen  la seva activitat i finançament públic.

- Independència professional dels gestors respecte a  qualsevol agent polític, social o econòmic, sigui intern o  extern. 

- Prevenció de qualsevol ingerència dels òrgans de govern de  l’administració pública que finança el servei. 

- Observació de les lleis, amb especial atenció a la de  l’audiovisual de Catalunya, en la seva lletra i intenció. 

Condicions per iniciar una nova etapa  

Cal superar el bloqueig que pateix el servei amb un acord polític  ampli per impulsar una gestió professional basada en els citats  principis, que són els que estableix la llei i que es recullen els estatuts i reglaments de tots els mitjans públics catalans, inclosos els del Vendrell Comunicació. Per això els primers reptes a encarar són: 

Que el Consell d’administració adopti els seus acords amb  majories àmplies i amb el màxim consens possible. 

- Que es nomeni un director-gerent amb criteris professionals  per encarregar-se de dirigir l’equip de comunicadors i  tècnics que han de garantir el servei públic, treballant amb  independència i sense ingerències polítiques, econòmiques  o empresarials. 

- Que es revisin i modifiquin els estatuts i el reglament del  servei. L’objectiu ha de ser reforçar la representativitat social  del Consell assessor. També reforçar el perfil dels membres  del Consell d’administració com a persones idònies per  administrar una empresa pública de comunicació. I revisar les funcions dels òrgans de la societat per resoldre les  incongruències que es puguin haver generat en les successives modificacions al llarg dels anys.  

 

Ignasi Soler Seras 

És llicenciat en Ciències de la Informació – Periodisme per la UAB  (1991). Ha treballat com a redactor a TV3 (1991-1993); corresponsal a Tarragona del diari El País; redactor al diari La Vanguardia (1997- 2002); ha treballat al Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de  la Universitat Rovira i Virgili (2002-2019), on va ser cap de  comunicació del 2011 al 2017. Ha estat Vicedegà del Col·legi de  Periodistes de Catalunya i president de la demarcació de Tarragona  entre 2006 i 2012.

El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.

Subscriu-te ara!
SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local