Contra l'ús d'herbicides

L'incompliment d'una moció o el frau a la democràcia

Només van passar vint dies, quan vam detectar i fotografiar el que podia ser l'ús de l'herbicida Roundup

Creiem que tot això constitueix un frau a la ciutadania, i que els responsables polítics que governen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han demostrat una manca d’ètica i han protagonitzat una falta greu contra la democràcia

APMA 21-02-2013 10:09 Lectures 1539

Arxivat a:

El passat 14 de gener, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar la moció que vam presentar i defensar l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA). La única formació política que va fer-se seva la moció va ser la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). En aquest ple vam poder expressar la nostra opinió amb els 10 minuts que ens va concedir l’alcaldessa. Des d’aquí volem demostrar el nostre agraïment a la CUP per donar suport a la nostra proposta i per la seva brillant defensa.

L’objectiu de la moció era la de fer un manteniment dels parcs i jardins, en què no fos necessària la utilització d’herbicides amb  Glifosat, producte que s’ha demostrat altament tòxic i cancerigen, i alhora per defensar també la producció i el consum de productes agroecològics ja que aquests no són contaminats amb herbicides.

Només van passar vint dies, quan vam detectar i fotografiar el que podia ser l'ús de l'herbicida Roundup. Al cap de pocs dies, els serveis  tècnics de jardineria del propi ajuntament no només van confirmar el fet sinó que ens van informar que farien servir aquest herbicida amb glifosat durant els propers mesos. Va ser aleshores que vam saber que s’havia decidit a la comissió informativa posterior al ple (22 de gener) on es va decidir no executar la moció de forma immediata i continuar l’ús de l’herbicida amb glifosat.

La nostra estupefacció es va tornar indignació per la decisió política de revocar l'aplicació immediata de la moció aprovada en el Ple del 14 de gener, i executar un ús que el Ple havia decidit abandonar de forma preventiva i immediata.

Creiem que tot això constitueix un frau a la ciutadania, i que els responsables polítics que governen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han demostrat una manca d’ètica i han protagonitzat una falta greu contra la democràcia. El Plenari és un òrgan sobirà i l’alcaldessa té el deure i la responsabilitat d’executar les decisions que es prenguin.

Per tot això, i complint el nostre deure de ciutadania, hem posat aquests fets en coneixement del jutjat per si fossin constitutius de delicte, ja que pot ser que s’hagin infringit, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que diu que l'alcaldessa és la presidenta de la corporació i té, en tot cas, entre d’altres atribucions, la d’executar i fer complir els acords municipals. Per altra banda, pot ser que s’hagi incomplert el que mana el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que  diu, en relació a les Comissions Informatives, que en cap cas podran prendre resolucions executives a cap efecte. Potser també transgredeix el que manen els articles 41 i 123 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).


El Mussol

APMA

APMA

Blog d'opinió de l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient

Ensenyament

Pam! El TDAH té una base genètica!

Jordi Larregola

Els alumnes amb TDAH necessiten un entorn regulat, amb límits. Els costarà seguir-los, es perdran sovint, però la seva absència els descontrola encara més

ENQUESTA WEB

La comarca del Garraf està registrant en els darrers dies un repunt dels casos de coronavirus entre la població i la Generalitat ha suspès els ingressos, les visites i les sortides de les residències de gent gran de Sitges

Creus que la població s'ha relaxat i no compleix amb les mesures de prevenció de contagis?


No