Contra l'ús d'herbicides

L'incompliment d'una moció o el frau a la democràcia

Només van passar vint dies, quan vam detectar i fotografiar el que podia ser l'ús de l'herbicida Roundup

Creiem que tot això constitueix un frau a la ciutadania, i que els responsables polítics que governen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han demostrat una manca d’ètica i han protagonitzat una falta greu contra la democràcia

APMA 21-02-2013 10:09 Lectures 1275

Arxivat a:

El passat 14 de gener, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar la moció que vam presentar i defensar l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA). La única formació política que va fer-se seva la moció va ser la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). En aquest ple vam poder expressar la nostra opinió amb els 10 minuts que ens va concedir l’alcaldessa. Des d’aquí volem demostrar el nostre agraïment a la CUP per donar suport a la nostra proposta i per la seva brillant defensa.

L’objectiu de la moció era la de fer un manteniment dels parcs i jardins, en què no fos necessària la utilització d’herbicides amb  Glifosat, producte que s’ha demostrat altament tòxic i cancerigen, i alhora per defensar també la producció i el consum de productes agroecològics ja que aquests no són contaminats amb herbicides.

Només van passar vint dies, quan vam detectar i fotografiar el que podia ser l'ús de l'herbicida Roundup. Al cap de pocs dies, els serveis  tècnics de jardineria del propi ajuntament no només van confirmar el fet sinó que ens van informar que farien servir aquest herbicida amb glifosat durant els propers mesos. Va ser aleshores que vam saber que s’havia decidit a la comissió informativa posterior al ple (22 de gener) on es va decidir no executar la moció de forma immediata i continuar l’ús de l’herbicida amb glifosat.

La nostra estupefacció es va tornar indignació per la decisió política de revocar l'aplicació immediata de la moció aprovada en el Ple del 14 de gener, i executar un ús que el Ple havia decidit abandonar de forma preventiva i immediata.

Creiem que tot això constitueix un frau a la ciutadania, i que els responsables polítics que governen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han demostrat una manca d’ètica i han protagonitzat una falta greu contra la democràcia. El Plenari és un òrgan sobirà i l’alcaldessa té el deure i la responsabilitat d’executar les decisions que es prenguin.

Per tot això, i complint el nostre deure de ciutadania, hem posat aquests fets en coneixement del jutjat per si fossin constitutius de delicte, ja que pot ser que s’hagin infringit, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que diu que l'alcaldessa és la presidenta de la corporació i té, en tot cas, entre d’altres atribucions, la d’executar i fer complir els acords municipals. Per altra banda, pot ser que s’hagi incomplert el que mana el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que  diu, en relació a les Comissions Informatives, que en cap cas podran prendre resolucions executives a cap efecte. Potser també transgredeix el que manen els articles 41 i 123 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).


El Mussol

APMA

APMA

Blog d'opinió de l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient

Ensenyament

L'escola està matant la creativitat. La creativitat està matant l'escola

Jordi Larregola

Jo, des de la meva sala de professors al Baix Penedès, només puc pensar amb tota sinceritat que la mala escola potser mata la creativitat, però que només una escola exigent, amb alts nivells d'excel·lència, pot alimentar-la

ENQUESTA WEB

Per continuar reduint la taxa de tabaquisme a Catalunya, que el 2017 va arribar al mínim històric del 24%, Salut Pública busca noves accions que es puguin realitzar tant en la via pública com en l'àmbit privat

Et sembla bé que es vulgui prohibir fumar dins del cotxe?


No