Contra l'ús d'herbicides

L'incompliment d'una moció o el frau a la democràcia

Només van passar vint dies, quan vam detectar i fotografiar el que podia ser l'ús de l'herbicida Roundup

Creiem que tot això constitueix un frau a la ciutadania, i que els responsables polítics que governen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han demostrat una manca d’ètica i han protagonitzat una falta greu contra la democràcia

APMA 21-02-2013 10:09 Lectures 1215

Arxivat a:

El passat 14 de gener, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar la moció que vam presentar i defensar l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient (APMA). La única formació política que va fer-se seva la moció va ser la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). En aquest ple vam poder expressar la nostra opinió amb els 10 minuts que ens va concedir l’alcaldessa. Des d’aquí volem demostrar el nostre agraïment a la CUP per donar suport a la nostra proposta i per la seva brillant defensa.

L’objectiu de la moció era la de fer un manteniment dels parcs i jardins, en què no fos necessària la utilització d’herbicides amb  Glifosat, producte que s’ha demostrat altament tòxic i cancerigen, i alhora per defensar també la producció i el consum de productes agroecològics ja que aquests no són contaminats amb herbicides.

Només van passar vint dies, quan vam detectar i fotografiar el que podia ser l'ús de l'herbicida Roundup. Al cap de pocs dies, els serveis  tècnics de jardineria del propi ajuntament no només van confirmar el fet sinó que ens van informar que farien servir aquest herbicida amb glifosat durant els propers mesos. Va ser aleshores que vam saber que s’havia decidit a la comissió informativa posterior al ple (22 de gener) on es va decidir no executar la moció de forma immediata i continuar l’ús de l’herbicida amb glifosat.

La nostra estupefacció es va tornar indignació per la decisió política de revocar l'aplicació immediata de la moció aprovada en el Ple del 14 de gener, i executar un ús que el Ple havia decidit abandonar de forma preventiva i immediata.

Creiem que tot això constitueix un frau a la ciutadania, i que els responsables polítics que governen a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú han demostrat una manca d’ètica i han protagonitzat una falta greu contra la democràcia. El Plenari és un òrgan sobirà i l’alcaldessa té el deure i la responsabilitat d’executar les decisions que es prenguin.

Per tot això, i complint el nostre deure de ciutadania, hem posat aquests fets en coneixement del jutjat per si fossin constitutius de delicte, ja que pot ser que s’hagin infringit, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que diu que l'alcaldessa és la presidenta de la corporació i té, en tot cas, entre d’altres atribucions, la d’executar i fer complir els acords municipals. Per altra banda, pot ser que s’hagi incomplert el que mana el Reglament Orgànic Municipal (ROM), que  diu, en relació a les Comissions Informatives, que en cap cas podran prendre resolucions executives a cap efecte. Potser també transgredeix el que manen els articles 41 i 123 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

T'ha interessat aquest contingut?

Subscriu-te al butlletí d'Eix Diari i rebràs la informació més destacada al teu correu electrònic

Mitjançant l'enviament del meu email confirmo que he llegit i accepto la política de privacitat.


El Mussol

APMA

APMA

Blog d'opinió de l'Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient

Promoció econòmica

A la recerca del CIT del segle XXI

Miquel Casellas

Un cop més s'ha de plantejar la seva raó de ser i s'ha d'actualitzar o fer un pensament perquè sinó la crua realitat li marcarà un futur més aviat negre. Una entitat amb 67 anys d'història i que és un clar exemple de la realitat del comerç a casa nostra

ENQUESTA WEB

El Congrés dels Diputats ha frenat l'intent del PP i Cs d'endurir la presó permanent revisable. Els dos grups havien presentat dues esmenes a la totalitat a una proposició de llei del PNB que demanava reformar el Codi Penal i eliminar la presó permanent revisable, introduïda pel PP quan tenia majoria absoluta

Estàs a favor de la presó permanent revisable?


No