Pressupost municipal

Resposta a la carta oberta del Sr Garcia Leal

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.

Sr Garcia Leal:

No és el meu costum respondre a “cartes obertes”, més que res, per què no em solen arribar, i per què, com vostè ja sap, les portes de l’Ajuntament estan obertes per tal de respondre a qualsevol queixa, consulta o comentari sobre la gestió municipal. Qualsevol ciutadà pot fer una queixa, suggeriment a través o petició a través d’instàncies telemàtiques a través del link, formular preguntes al plenari a través d’algun dels grups polítics integrants del mateix, o directament, de forma presencial, o per correu electrònic a bsantos@elvendrell.net    Em consta que coneix tots aquests sistemes, per què els utilitza sovint, esdevenint vostè en un exemple de participació ciutadana, de vegades en representació de la xarxa vendrellenca, de vegades a títol personal, i suposo, que de vegades defensant els interessos de la formació política en la que vostè milita activament.

Dedueixo que l’interés d’escriure una carta oberta que vostè no sap si m’arribarà, només crec que pot obeïr a una intenció diferent a la de la comunicació bidireccional, també lícita i perfectament legítima, com és la intenció política. Per això, em sorpren que signi el seu escrit com a Secretari del Tancat III.  De tota manera, imagino que per parlar en nom de l’AAVV el Tancat III, fent les afirmacions que fa en nom de l’AAVV, haurà vostè convocat una junta o una assemblea de veïns per consensuar la sèrie d’afirmacions que fa. De fet, li contestaré tant si si com si no.

Entrant en matèria, per què soc persona de respondre i que no defuig el debat, crec que la millor manera serà la de respondre afirmació per afirmació tot el que vostè ha cregut convenient escriure. Posaré entrecomillat les seves afirmacions i després, la meva resposta:

Sr García Leal:  “El primer que m’agradaria dir-li és que fruit de la seva falta de d’actitud a l’hora de fer servir la majoria que tenen per aprovar el pressupost al desembre o gener, vostès ens han portat de manera inexorable a la situació en la que es van trobar el passat dia 02 de maig, demanat un ple extraordinari i urgent per poder seguir en davant amb els terminis per l’aprovació del pressupost municipal. Si haguessin fet les cosses ben fetes, ara no estaríem on estem.

Resposta: Sr Garcia Leal, el que aquí descriu vostè és una opinió seva o de l’entitat a la que diu representar. El fet de convocar un ple extraordinari i urgent era una necessitat per als vendrellencs i vendrellenques. Com vostè sap, la suspensió de terminis administratius va ser aprovada amb la declaració de l’Estat d’Alarma el 14 de març. En aquell moment faltava 1 dia d’exposició pública, que hem pogut continuar gràcies a la convocatòria d’aquest ple extraordinari i urgent, i gràcies a que en aquest ple es va aixecar la suspensió de terminis, per tal de continuar el termini d’exposició pública, donar a tots els ciutadans /es i grups polítics la possibilitat d’efectuar al.legacions, tal i com estableix la norma, i transcorregut aquest termini, convocar un nou Ple d’aprovació definitiva del pressupost 2020. Per la major part dels regidors i regidores d’aquest consistori sí que era necessari i urgent fer aquell tràmit, per què necessitem els instruments del nou pressupost 2020 per continuar implementant mesures de xoc en l’àmbit de serveis socials, ocupació, comerç i activitat econòmica, entre d’altres, per tal d’ajudar a les persones, famílies, treballadors i autònoms i petits empresaris que pitjor ho estan passant.

Sr Garcia Leal: “El primer punt del que vull parlar, és del compliment de la llei de transparència. Segon estableix el Dictamen 4/2019 de la GAIP llegit aquest document i consultada la GAIP,  entenc que des de la data d’aprovació inicial del pressupost municipal el 18 de febrer, una vegada s’ha penjat al BOPT el 24 de Febrer,  hauria d’haver estat a la web de transparència de l’ajuntament de Vendrell, tota la documentació que s’emmarca dintre dels articles  11 d’aquesta llei, sense necessitat de  que ningú ho hagués de demanar. Aquesta fet hauria de servir  per que  tothom tingui accés per revisar-la. A data d’avui no he trobat els documents relatius al pressupost. Cal dir que la manca de transparència és un dèficit molt important que requereix d’una solució i que ens trobem massa vegades que el regidor que ha de fer la seva feina en aquesta matèria no la fa. Cal remarcar en aquest sentit que pot-ser algú digui que es pot anar a l’ajuntament a consultar l’expedient, es cert però això no es incompatible ni excloent, amb ficar-lo web de transparència, de fet, el regidor es va comprometre al ple a  donar accés a la documentació a dependències municipals, no obstant no he vist cap anunci en cap lloc dient-nos que els terminis del pressupost s’han posat en marxa, tot i que avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona l’acord del dia 2 de maig.”

Resposta: Sr Garcia Leal, els seus arguments de manca de transparència es desmunten per si sols.  La informació que vostè reclama està penjada a la pàgina web de l’Ajuntament (portada inicial), a l’apartat de pressupostos. Aquí te vostè l’enllaç per si no el sap trobar https://www.elvendrell.net/ajuntament/pressupostos/any-2020 però abans de llançar-se a fer acusacions falses, faci vostè primer les comprovacions o demani informació si no troba l’enllaç, que torno a dir està a la pàgina d’inici.  Li recordo, que l’ajuntament del Vendrell ha rebut alguns reconeixements per la transparència. I també li recordo, que a més de disposar de la informació al nostre web municipal,  tot l’expedient de pressupostos està en format paper, físicament disponible per consulta de qualsevol ciutadà o ciutadana del vendrell, durant el periode d’exposició pública, i un cop s’aprovi definitivament continuarà vostè i tothom tenint accés a la informació relativa als pressupostos i tota la informació rellevant sobre la gestió econòmica i els comptes públics.  Que la seva desinformació no li porti a vostè a calumniar gratuitament, Sr Garcia Leal.

Sr Garcia Leal.- “El segon que vull explicar, es la manca d’una motivació reial per posar en marxa els terminis. Cal destacar que l’aprovació del pressupost municipal de l’ajuntament de Vendrell, no suposa que automàticament s’hagin de destinar partides pressupostaries a donar cobertura als problemes ocasionats per la pandèmia COVID-19, donat que aquest pressupost es va aprovar en un context totalment diferent. Cal dir en aquesta matèria que totes les mesures relatives a la cobertura sobre la pandèmia COVID-19, haurà de tenir un reglament i un tràmit burocràtic aprovat i redactat per poder tirar en davant i per lo tant la motivació reial per posar en marxa els terminis no la veig.”

Resposta:  Sr Garcia Leal, diversos membres d’aquest govern municipal hem manifestat públicament que l’aprovació definitiva del pressupost és el pas previ a la seva modificació. D’aquí l’urgència. En efecte, el pressupost va ser elaborat en un moment en que no hi havia ni l’emergència sanitària causada per la Pandèmia, ni les mateixes necessitats socials i de reactivació laboral i econòmica que preveiem ara. Per això, urgència en la tramitació, ens cal mesures en l’àmbit de polítiques socials i mesures d’ajut a la reactivació econòmica que ja hem prés, d’altres que estem treballant, i d’altres que han de sortir de la Taula de Diàleg, recentment constituida a l’Ajuntament del Vendrell, amb la participació de tots els partits polítics i d’altres entitats representatives del teixit econòmic i social.

Certament, darrera de cada mesura de les que hem aprovat i de les que aprovarem, hi ha tota una feinada, responsabilitat dels nostres tècnics municipals, als que aprofito l’ocasió per agraïr la seva feina, i per posar tot el seu coneixement, esforç i dedicació al servei de la ciutadania vendrellenca.

Tots plegats, tenim una responsabilitat amb tota la ciutadania que és la de disposar dels instruments pressupostaris més útils per tal d’atendre de la millor manera possible les necessitats de la nostra societat.  Si vostè no veu que això és la motivació que tots hauriem de tenir, no mereix vostè estar al capdavant de cap moviment social, en la meva humil opinió.

Sr Garcia Leal.-  “Entroncant amb el punt anterior, esta el fet de que la manca d’uns acords clars que recolzin la posada en marxa dels terminis deixa ens porta a pensar que si el Govern local no te voluntat, no és farà res. El que vull dir amb això, és que s’hauria d’haver ficat un punt que com a mínim establis que la aprovació de la posada en marxa dels terminis d’aprovació del ple comprometia al Govern local a modificar el pressupost; també es podia haver posat un acord on hagués el paquet de mesures que es tirarien en davant per tal de donar cobertura a la gent davant la crisi incipient que es donarà amb la pandèmia. Però de tot això no es va posar res de res i per lo tant com he dit abans, depèn de la voluntat del que te la majoria per definir que és el que fa.  Cal dir per acabar-ho d’adobar, que aquest ple va ser convocat amb nocturnitat i traïdoria, donat que es va convocar si no m’ho han dit malament un dimecres i per fer-lo un dissabte.”

Resposta.- Dedueixo que li han explicat malament o que vostè ho ha interpretat malament. Tots els plens municipals es convoquen amb uns terminis reglamentaris. En el cas dels plens extraordinaris i urgents, no hi ha termini fixat, només que ho aprovi el ple; per la qual cosa, no hi ha res antirreglamentari en convocar un dimecres i fer-lo un dissabte. Els que creiem que tenir un pressupost definitiu per poder-lo adaptar a les noves necessitats és urgent, respectem als que no creuen que fos urgent, però no compartim aquesta desidia.  Hi ha persones al nostre municipi que no han tingut cap ingrés als últims mesos. Hi ha comerços, bars i restaurants que tenen i tindran molts problemes de liquiditat que entre totes les administracions hem d’atendre. Hi ha persones que han perdut la seva feina, temporal o definitivament…. si vostè no enten que això és una urgència, torno a dir, és el seu problema, pero l’equip de govern municipal impulsarà totes les mesures que poguem per atendre les antigues i noves necessitats de la nostra comunitat vendrellenca.

Sr Garcia Leal.- “Per tancar aquest article ús diré, que he escrit aquestes carta oberta al regidor d’hisenda, per dir-li tot això, en comptes de presentar una al·legació que potser hagués paralitzat el pressupost municipal i el que es pitjor, hagués fet que tornessin al inici dels terminis.”

Resposta: Sr Garcia Leal. Presentar al.legacions a un pressupost és un dret ciutadà que mai no pot ser considerat una paralització. De fet, s’han presentat tres al.legacions a les que es donarà resposta en el ple d’aprovació definitiva. Vostè, a més d’aquest quizè dia hàbil per fer al.legacions, ha disposat de 14 dies hàbils abans de la declaració de l’estat d’alarma per tal de presentar al.legacions, si ho haguès considerat necessari. Les aportacions, sempre que siguin per construïr, són benvingudes.

Sr Garcia Leal.  “No obstant senyor Santos li diré, que a partir de demà hem posaré a treballar en aquesta matèria en concret, per garantir els nostres drets.

Resposta.-  Només li puc respondre que gràcies, Sr Antonio Garcia Leal, i benvingut a treballar en aquesta matèria en concret per garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes del Vendrell, si és que són aquestos els drets als que fa referència. Els meus, els dels tècnics municipals i els de la majoria del ple municipal sí que ho són.  Sigui benvingut a aquest noble propòssit pel qual moltes persones han treballat tota la seva vida tant des de la vessant política, com des de la vessant professional, com des de la vessant social, veïnal o cívica.

Deixi’m fer-li un comentari per acabar. Ningú està en possessió de la veritat absoluta. Tot és opinable i tot és qüestionable. Des de ben jovenet, he participat en associacions ecologistes, grups de solidaritat, moviment veïnal i partits polítics. Des de sempre he intentat aportar el millor de mi mateix als altres, ara ho estic fent com regidor electe, i amb la confiança de les competències delegades pel nostre Alcalde. Per tant, entenc perfectament que altres grups, partits, entitats o persones a títol individual puguin tenir una visió diferent, faltaria més!, parlem-ne, intentem el consens, però deixem de calumniar al que no pensa com tu, deixem de llençar falsetats a les xarxes per guanyar notorietat, dediquem tots aquests esforços en lluitar per les persones que ho necessiten.

Benvingudes sian les crítiques i aportacions, però no les difamacions ni els oportunistes.

Està vostè d’acord?. Jo si.

Baltasar Santos
Regidor d’Hisenda Ajuntament El Vendrell

Blog: T'estimo Vendrell

El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.

Subscriu-te ara!
SUBSCRIU-TE

Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 1€ setmanal sense permanència. El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors.

Subscriu-te ara! Al periodisme local